You are here

Tradičně pro návštěvníky otevřeme pracoviště ČVUT v dejvickém kampusu i v centru Prahy. Letošní novinkou je program na děčínských pracovištích Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní, která nově otevře také budovu na pražském Albertově. Program bude hodně bohatý, protože se kromě sedmi fakult představí i dvě nefakultní součásti naší univerzity.

Tématem ročníku 2018 je 100 let české vědy. Těšíme se na viděnou!

Program Noci vědců na ČVUT v Praze

Fakulta stavební

Thákurova 7, Praha 6

V unikátním prostoru Ateliéru D vás seznámíme s vývojem fotogrametrie nebo zjistíte, jak se proměnila technika laserového skenování. Ukážeme Vám modely prvorepublikových domů a nebude chybět ani dětská laboratoř, ze které si odnesete vlastní výrobek. Pokud jste ještě nikdy nemontovali vrtuli do dřevěného pražce, naši odborníci vás to naučí! Na závěr budete mít možnost nahlédnout do Vodohospodářského experimentálního centra, kde jsou postaveny nejrůznější modely vodních staveb.

Program bude dále upřesněn.

 

Fakulta strojní

Technická 4, Praha 6

Program se připravuje.

 

Fakulta elektrotechnická

Technická 2, Praha 6

Program se připravuje.

 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Spoutání energie hvězd v pozemských podmínkách

Časy exkurzí: 17.00 – 18.20, 18.30 – 19.50, 20.00 – 21.20 a 21.30 – 22.50 hod
Vstup: z ulice 17. listopadu 78/5, Praha 1

Návštěvníky čeká exkurze na unikátní pokusné zařízení tokamak jménem GOLEM pro zvládnutí termojaderné fúze. Během exkurze vám prozradíme, co je to termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako zdroje energie pro lidstvo. Řekneme si, jaké jsou možné i nemožné cesty ke zvládnutí termojaderné fúze. A samozřejmě vám ukážeme, jak takový tokamak funguje. To vše tradičně pod taktovkou Ing. Vojtěcha Svobody, CSc.

Populárně naučné přednášky

Vstup: z ulice Břehová 7, Praha 1 – posluchárna 115

 • Manipulace světlem
  Přednáška proběhne v časech: 17.00 – 17.55 a 19.00 – 19.55 hod

  Co je to vlastně světlo? Jak se ho dotknout, zpomalit ho a třeba i "zastavit"? Jak vysvětlit hru barev na obloze, na krovkách brouků a motýlů?

  Jak dosáhnout stovky let stabilní zbarvení skel ve vitrážích chrámových oken? Jak přinutit laserový svazek, aby se šířil tam, kam potřebujeme?

  Jak světlem léčit? A jak nakonec zmizet za pomoci pláště neviditelnosti? Přijďte si poslechnout povídání o magickém oboru optiky, fotoniky, plazmoniky, nanostrukturách a nanotechnologiích. Začneme sice ve Starověku, ale velmi rychle pokročíme k docela současným (nano)technologiím a fantastickým projektům blízké budoucnosti.
   

 • Jaderná fyzika v medicíně aneb ionizující záření pro zdraví
  Přednáška proběhne v čase:
  18.00 – 18.55 hod

  Jaderná fyzika nachází uplatnění ve třech odvětvích medicíny, a sice v rentgenové diagnostice, nukleární medicíně a radioterapii. S diagnostikou (tj. zobrazováním) nebo terapií (tj. léčbou) pomocí ionizujícího záření se během života setká snad každý z nás, ať je to obyčejný panoramatický rentgen zubů, vyšetření pomocí výpočetní tomografie (tzv. CTéčko) nebo léčba zhoubných i nezhoubných nádorových onemocnění.

  V rámci přednášky vám vysvětlíme základní principy využití tohoto záření v medicíně. Zasvětíme vás do principu vzniku i detekce paprsků využívaných jak pro diagnostiku, tak pro terapii. A samozřejmě neopomeneme říci něco o unikátním zařízení provozovaném v ČR – Leksellův gamma nůž, hybridním přístroji SPECT/CT a PET/CT, CyberKnife nebo v Praze vybudovaném centru protonové terapie.
   

 • Jak funguje jaderný reaktor?
  Přednáška proběhne v časech: 20.00 – 20.55 a 22.00 – 22.55 hod

  Elektrickou energii je potřeba vyrábět v dostatečném množství, to ví každý. Výhradně s elektřinou je spojené využívání technických vymožeností a informačních technologií, to je rovněž každému jasné. Každý tuší, že elektřinu je třeba vyrábět šetrně s ohledem na životní prostředí. Málokdo ale ví, že toto kritérium splňuje jaderná energetika.

  V rámci Noci vědců na Jaderce se můžete dozvědět, jak se produkuje elektrická energie i jaké je využívání jaderné energetiky v České republice. Jak funguje jaderný reaktor, předvedou naši jaderní inženýři na modelu školního jaderného reaktoru.
   

 • Počítání pro CERN
  Přednáška proběhne v čase: 21.00 – 21.55 hod
  V přednášce představíme systém pro sběr dat pro experiment COMPASS v CERN. Unikátní zařízení produkuje obrovské množství dat o všech známých i neznámých částicích. Ale jak se v tom mixu vyznat? Jakou technologií zpracovat každou sekundou data o velikosti 1 DVD (5GB/s)? O tvorbě a provozu unikátního systému pro sběr, třídění a ukládání dat z experimentů v CERN vám bude povídat přímo jeden z vývojářů tohoto systému.
   
 • Úniková hra Jaderný úsvit 3.0
  Začátek hry: 17.30, 19.00 a ve 20.30 hod v Dejvicích na Praze 6
  Registrace: předem na email tomas.urban@fjfi.cvut.cz
  Velikost skupin: max. 6, ideálně 4 osoby
  Omezení věku: 15 a více let

  Píše se rok 1949 – uplynulo sedm let od spuštění prvního jaderného reaktoru a čtyři roky od prvního jaderného testu Trinity, světem rezonuje nedávný objev dortu v prášku a v USA si první děti mohou házet s frisbee. Lidstvo si podrobuje sílu atomu a chystá se první výprava do kosmu. Celý svět si pamatuje, jak zkázonosná může energie uvolněná z jádra atomu být a všechny státy se zavazují využívat ji pouze k mírovým účelům. V tajné vládní laboratoři pracují největší mozky lidstva na přelomovém objemu (přenosný zdroj jaderné energie), který by navždy vyřešil energetické potřeby lidstva.

  V této době plné převratných objevů se však objevují první mračna. Dvě hodiny před finálním testem nového zdroje se přerušilo spojení s laboratoří. Poslední zpráva zněla: „Poplach, pronikli dovnitř, chtějí vypno ....“. Nikdo nemá představu, zda jde pouze o poruchu spojení nebo se za tím skrývá něco temnějšího. Všechny pokusy o navázání komunikace s laboratoří selhaly. Získali jsme však indicie, že se někdo pokusil experiment sabotovat a pokud je to pravda, následky selhání ochranného pole reaktoru by byly hrozivé.

  Proto byl narychlo sestaven speciální zásahový tým, který má proniknout do tajné laboratoře, zjistit co se stalo s výzkumným týmem a pokusit se zabránit hrozící katastrofě explozi. Čas se neúprosně krátí. Do spuštění experimentu zbývá poslední hodina. Jste naše poslední naděje!

  Cestujte s námi zpět v čase, vrhněte se do bádání plného šifer, kódů a hlavolamů, zabraňte hrozícímu nebezpečí a zachraňte převratný objev, který navždy změní chod dějin!

 

Fakulta dopravní

Horská 3, Praha 2

Letos poprvé pro vás otevřeme budovu v kampusu Albertov. V průběhu odpoledne a večera budete mít možnost navštívit tato excelentní pracoviště fakulty:

 • Dopravní sál
 • Letecký simulátor
 • Automobilový simulátor

a řadu dalších zajímavých pracovišť FD. Kromě toho ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK připravujeme instagramovou soutěž a s naším studentským klubem eFDrive koncert studentských kapel.

Program bude dále upřesněn.

 

Fakulta biomedicínského inženýrství

Budova ČVUT–CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

 • Detektor lži
  Vyšetření detektorem lži spočívá v měření několika fyziologických parametrů, jako jsou dechová a tepová frekvence, změna krevního tlaku, změna galvanického odporu kůže a změny v hlase. Základním principem detektoru lži je skutečnost, že autonomní nervový systém, který tyto fyziologické veličiny řídí, nemůže být ovlivňován vědomě a člověk tak není schopen kontrolovat veškeré reakce svého těla.

 • Interaktivní rehabilitační systém pro tréning rovnováhy s využitím stabilometrické rovnováhy aneb Vyzkoušejte si, jak se trénuje rovnováha
  Cílem rehabilitačních postupů je zlepšit funkční schopnosti pacienta s poruchou rovnováhy. K tomuto cíli vede celá řada rehabilitačních postupů, které pracují s pacientem v daném prostředí rehabilitačního pracoviště, nebo pacient rehabilituje v domácím prostředí, které je poměrně konstantní. Cílem postupů je zlepšit kvalitu života pacientů.

 • Ukázka osobních zdravotních systémů

  • Biotelemetrický systém pro diabetiky
   Tento osobní zdravotní systém slouží pro sledování zdraví v domácím prostředí. Mohou ho využívat zdraví lidé, ale může být významným pomocníkem v péči i o chronicky nemocné pacienty v domácím prostředí.
    
  • Biotelemetrický systém FLEXIGUARD
   Prezentován bude bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard pro monitorování zdravotně fyziologických a enviromentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, určený pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu.
 • Navigační systém pro nevidomé
  Na vlastní kůži si zkusíte navigaci v prostoru se zavázanýma očima.

 • Sanitní vůz FBMI

  • Prohlídka sanitky a jejího vybavení
  • Ukázka práce záchranářů
  • Měření cukru v krvi, měření tlaku
  • Masáž srdce na figuríně určené k nácviku masáže srdce – nový sofistikovaný model
  • Ukázka použití moderního monitoru vitálních funkcí s defibrilátorem ZOLL X Series, který pomáhá řešit veškeré současné potřeby zdravotnických záchranářů při poskytování přednemocniční i nemocniční neodkladné péče, stejně tak má i nezastupitelné místo při výuce a přípravě studentů na toto povolání. Přístroj je unikátní v několika směrech. První výhodou je jeho hmotnost, která je oproti jeho konkurentům přibližně poloviční. Monitor vitálních funkcí umožňuje standardní sledování EKG, pulzní oxymetrie, NIBP, CO2, které využívají nemodernějších a nejpřesnějších čidel na trhu a inovativních přístupů např. v měření neinvazivních tlaků. 
 • Měření výchylek těžiště těla, resp. rozložení tlaku pod chodidly návštěvníků
  Návštěvníci si budou moci vyzkoušet měření výchylek těžiště těla, resp. rozložení tlaku pod chodidly návštěvníků na dvojici stabilometrických plošin Nintendo Balance Board na platformě Nintendo Wii (určení schopnosti udržet přímý stoj).

 • Měření zraku řidičů
  Návštěvníci si mohou otestovat svůj zrak, zda jsou způsobilí k řízení motorových vozidel.

 • Expozice člověk

  • Model lidského těla - pro malé návštěvníky je připraven jednoduchý poznávací kvíz (razítka s orgány, razítka s kostmi správně umístit do předlohy člověka)
  • Mikroskopické preparáty, jednoduchý chemický pokus…

Program bude dále upřesněn.

 

Fakulta informačních technologií

Thákurova 7, Praha 6

 • SAGELab – multimediální a grafická laboratoř, místnost A-1452
  Uvidíte unikátní zobrazovací systém s rozlišením 8K+, demonstraci autostereoskopického zobrazování nebo 3D skenování. Ukážeme vám bezdotykové ovládání i dotykové ovládání interaktivního 3D modelu vytvořeného pomocí fotogrammetrie, ke slovu se dostanou i témata počítačové grafiky, fotomontáže a mnoho dalších.
   
 • Laboratoř vestavných systémů, místnost A-1048
  Hlavním lákadlem této laboratoře je ukázka programování humanoidního robota NAO. Náš fakultní "maskot" pak dokáže třeba změřit vzdálenost, hrát kostky nebo zahrát vaši oblíbenou melodii na xylofon. Nebo si s ním budete chtít zatančit?
   
 • ImproLab – laboratoř zpracování obrazu
  Představíme vám interaktivní přenositelný kamerový systém pro prezentaci některých novodobých pokročilých metodik týkajících se zejména detekce libovolných objektů a jejich následného sledování - detekci biometrických údajů osob nebo třeba demonstraci kamerového záznamu v rozdílných obrazových spektrech snímaných ze stejného místa.

Program bude dále upřesněn.

 

Masarykův ústav vyšších studií

Kolejní 2637/2a, Praha 6

Zveme vás na populárně naučné přednášky, které proběhnou v kreativní místnosti v 5. patře budovy MÚVS.

 • Československo, říjen 1918: jak z kolabující velmoci úspěšně vyvést ekonomiku rodícího se moderního státu?
  Přednáška proběhne od 19.00 hod.
   
 • Předvídat nepředvídatelné? Řízení rizik a hranice metody
  Přednáška proběhne od 20.00 hod.
   
 • Vltava a Labe v Čechách: podceňované dědictví habsburské monarchie
  Přednáška proběhne od 21.00 hod.

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

Budova ČVUT–CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Na jednom z nejnovějších a nejmodernějších pracovišť ČVUT budete mít možnost navštívit Testbed pro Průmysl 4.0. Je to experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožňuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Budete si moct vyzkoušet brýle Microsoft HoloLens, díky kterým uvidíte virtuální linku v provozu.

Program bude dále upřesněn.

 

Program Noci vědců na ČVUT v Děčíně

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta dopravní

Pohraniční 1, Děčín

Na pracovišti ČVUT v Děčíně bude akce probíhat v době od 18:00 do 22:00 hodin.

Návštěvníkům na jednotlivých stanovištích ukážeme:

 • Laboratoř simulace a vizualizace - ukázka 3D projekce a velkoplošné projekce a jejich využití
 • Nově budovaný simulátor automobilu
 • Drony -  jejich využití v dopravě pro skenování a následné modelování dopravních staveb
 • Fyzikální laboratoř - fyzikální pokusy se zvukem, elektřinou či světlem
 • Počítačové laboratoře - ukázky vývoje softwaru, robotů a programovatelného hardwaru, nácvik týmové spolupráce s využitím počítačové hry
 • Projekci Historie dopravy v Děčíně – obsáhlé video o dopravě v Děčíně od středověku po současnost
 • Projekci Historie budovy ČVUT a zdejšího pracoviště – krátké video

Populárně naučné přednášky

Přednášky budou probíhat v době od 18:30 do 20:00 hodin, v případě zájmu proběhne i druhé kolo v době od 20:30 do 22:00 hodin. V každém přednáškovém bloku uvedeme čtyři krátké přednášky do 20 minut.

Program bude dále upřesněn.

Content owner: Andrea Vondráková