Dlouhodobý záměr - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze vychází z Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který představuje zásady pro realizaci státní politiky v oblasti terciárního vzdělávání. Dlouhodobý záměr je zpracován na pětileté období a každoročně aktualizován v souladu s prioritami této politiky, jako je např. kvalita a relevance univerzity, její otevřenost, efektivita a financování jejích aktivit, apod.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková