Centra excelence na ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Picture

Evropská Centra excelence jsou velká výzkumná střediska, která spojují teoretický a aplikovaný výzkum a vytvářejí tak špičkové technologie světové úrovně. Často také spolupracují se zahraničními výzkumnými institucemi. Program financuje rekonstrukci, výstavbu a vybavení těchto Center spojenou s konkrétním výzkumným projektem. Hlavním cílem Center excelence je možnost pokrytí zvýšených nákladů spojených s pobytem badatelů ze zemí EU u nás a udělat pro ně Centra i takto dostupná a atraktivní. Dále by se z finančních prostředků měl hradit pobyt postdoktorandů a doktorandů, organizování workshopů, seminářů a konferencí a podobných dalších aktivit pro odbornou veřejnost. Poskytovatelem dotací pro Centra excelence je Grantová agentura České republiky.

ČVUT v Praze je hlavním řešitelem ve 2 centrech excelence a spoluřešitelem ve 2 centrech excelence.

Vlastník stránky: Karel Žebrakovský