You are here

Přípravné kurzy

Postgraduální kurzy

Kariérní kurzy pro absolventy

  • VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro konkrétní (zejména odborné manažerské) funkce
  • https://czv.cvut.cz/karierni.php

Profesně orientované kurzy

  • pro absolventy VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace
  • https://czv.cvut.cz/profesni.php

Univerzita třetího věku

  • se zaměřením na zájemce, kteří rozšíření svých odborných znalostí a dovedností považují za nezbytnost pro plnohodnotný život i v mimopracovní a v mimokariérní oblasti
  • http://www.cvut.cz/univerzita-tretiho-veku-u3v
Vlastník stránky: Dana Dubnová