Aktuality z oblasti rozvoje a fondů (původní verze) - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

 • Únor 2022
  • TC AV: Školení pro projektové manažery - granty ERC

   Nenechte si ujít školení pro projektové manažery a vedoucí institucí k tématu grantů ERC, které organizuje Technologické centrum AV ČR a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Školení proběhne dne 24. února 2022 online, od 9:00 do 14:30. Cílem akce je informovat o národní podpoře žadatelů o granty ERC a vysvětlit roli institucí při podpoře vlastních žadatelů. Žadatelé budou též informováni o relevantních průřezových tématech a praktických stránkách podpory žadatelů vč. práce se CV/„track record“ žadatele a s abstraktem projektu.   

   1. a 2. blok (9:00-12:30) semináře je určen především projektovým manažerům a manažerkám, kteří poskytují žadatelům podporu v rámci projektových oddělení jednotlivých institucí, 3. blok (13:00-14:30) je určen zejména vedoucím pracovníkům institucí, v jejichž gesci je věda a výzkum, ale také projektovým manažerům a manažerkám.

   Program akce naleznete ZDE. K registraci prosím použijte odkaz ZDE. Registrace bude otevřena do 22. 2. 2022 0:00 (CET). 

   • ŠKOLENÍ
   • EVROPSKÉ DOTACE
  • GA ČR: vypsané soutěže již od 15. února

   Návrhy projektů do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu bude letos možné zasílat od 15. února do 7. dubna. Fakticky tak bude o týden prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě. Vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

   Bude možné podávat žádosti o standardní projekty (projekty s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich senioritu), dále bude vypsána soutěž EXPRO (určená pro ty nejexcelentnější české vědce a vědkyně), JUNIOR STAR (určeny pro ty nejexcelentnější ze začínajících vědkyň a vědců - do 8 let od získání titulu Ph.D., ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost), POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (grant pro badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech; využít ho lze jako výjezdový nebo jako příjezdový grant) a výzva na MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (bilaterální spolupráce s Tchaj-wanem, Jižní Koreou a brazilským São Paulem; nebo Lead Agency spolupráce s danými institucemi z Rakouska, Německa, Polska, Slovinska, Švýcarska, Lucemburska a USA). 

   Pro aktuální informace sledujte seznam všech aktuálně vyhlášených výzev nebo se přihlaste k odběru novinek (v dolní části hlavní stránky).

   • TUZEMSKÉ GRANTY
  • TA ČR: Program NCK - prezentace a videozáznam z webináře ke 2. veřejné soutěži

   Technologická agentura České republiky pořádala dne 18. ledna 2022 webinář ke 2. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence. Nyní si můžete stáhnout záznam i prezentaci. Rovněž jsou připraveny otázky a odpovědi. Lhůta pro podávání návrhů projektů běží do 6. 4. 2022.

   • TUZEMSKÉ GRANTY
  • MU BRNO: 5. Národní den velkých výzkumných infrastruktur

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (MUNI) a Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) zvou k účasti na 5. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, jenž proběhne online v úterý dne 15. února 2022.

   Konference se zúčastní čelní představitelé ústředních orgánů státní správy ČR, vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších veřejných a soukromoprávních výzkumných organizací ČR.

   Program konference bude zahrnovat přednášky a diskuze k následujícím tématům:
   - Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR
   - Analýza socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR
   - Podpora velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v letech 2023–2029
   - Evropské výzkumné infrastruktury koordinované ČR
   - Architektura budování národní datové infrastruktury ČR

   Více o programu naleznete ZDE. Registrujte se prosím přes tento formulář.

   • KONFERENCE
  • REGON: příští setkání 2. března

   2. března 2022 proběhne další pravidelné setkání zástupců sítě REGON (zástupci grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje). Tématem setkání budou finanční pravidla programu Horizont Evropa. Akce proběhne online od 9:00 do 11:00 hodin. Registrujte se prosím zde.

   • SEMINÁŘ
   • REGON
   • EVRPSKÉ DOTACE
  • Národní centrum Stavebnictví 4.0: nová akademicko-průmyslová platforma

   Na ČVUT vznikla „technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace se státem a médii a pomáhá vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost.“ Tato platforma s názvem Národní centrum Stavebnictví 4.0 bude sídlit v budově ČVUT-CIIRC.

   V rámci slavnostního zahájení činnosti NCS dne 18. 1. 2021 byly podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad spolupracujících firem a institucí. Mezi nimi jsou Fakulta stavební VUT, Fakulta stavební VŠB-TUO, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ředitelství silnic a dálnic, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Leube Beton s.r.o., SUDOP Group a.s., ICE Industrial Services a.s., EIMAC, Metrostav a.s., Strabag a.s., AgentFly Technologies s.r.o., Hochtief CZ a.s., Baumit, spol. s r.o., VCES a.s., Techniserv, spol. s r.o.

   Centrum bude podporovat přímo i nepřímo účast v národních i mezinárodních projektech, které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty.

   K dalším plánovaným aktivitám centra bude patřit organizování konferencí, prakticky orientovaných odborných workshopů, přednášek, exkurzí k aktuálně řešeným otázkám. Všichni členové budou mít možnost ovlivnit rozvoj témat spojených se Stavebnictvím 4.0 v celé šíři v rámci ČR.

   • ČVUT
  • CERN: stáže pro studenty

   Studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. se mohou hlásit o podporu v programech CERN. Přihlášky je možné podávat do 21. března 2022.

   Pro studenty ČVUT může být zajímavý doktorský program CERN (práce v CERN na dizertační práci v oborech jako aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod., stáž na 6 – 36 měsíců), případně technický program CERN (pro studenty bakalářského a magisterského stupně technických oborů, stáž na 4 – 12 měsíců), nicméně lze se hlásit o na administrativní program CERN (ekonomické a humanitní obory; stáž na 2 – 12 měsíců). Stáže jsou ze strany CERN honorovány ve výši od 3 300 CHF měsíčně.

   Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. Pro více informací kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT ondrej.novak@msmt.cz.

   • STÁŽE
   • EVROPSKÉ DOTACE
  • Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci

   Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí pro letošní rok nové stipendijní a grantové programy pro zájemce z řad studentů, pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení vysokých škol. Vedle grantů a stipendií poskytuje Česko-bavorská vysokoškolská agentura i finanční příspěvky pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Zároveň očekává, že při dostatečné opatrnosti bude možno uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou.

   Pro rok 2022 jsou vypsány stipendijní programy:
   -
   stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
   - stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
   - stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
   - stipendia na stáže v ČR.

   Grantové programy na rok 2022 jsou následující:
   -
   Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2022 - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
   - Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2022 - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
   - Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2022 - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

   Více informací naleznete zde.

   • STÁŽE
   • EVROPSKÉ DOTACE
  • Evropská rada pro výzkum: předběžný kalendář výzev na rok 2023

   Výkonná agentura ERC se po dvou letech vrací k původnímu harmonogramu termínů uzávěrek pro jednotlivé výzvy. Ve výzvách pro rok 2023 se počítá s otevřením všech pěti grantů. Kalendář výzev na rok 2023 je předběžný, lze tudíž očekávat změny.

   Uzávěrky v průběhu roku 2022 se budou týkat výzev ERC Starting grantů (termín uzávěrky 25. října 2022) a ERC Synergy grantů (předpokládaný termín uzávěrky 8. listopadu 2022). Zbylá tři schémata – ERC Consolidator grant, ERC Advanced grant a ERC Proof of Concept mají uzávěrky stanovené v průběhu příštího roku. Detailnější harmonogram otevření výzev:
   - ERC Starting grant – výzva by měla být otevřená od 12. července 2022 do 25. října 2022
   - ERC Consolidator grant – výzva by měla být otevřená od 28. září 2022 do 2. února 2023
   - ERC Advanced grant – výzva by měla být otevřená od 8. prosince 2022 do 23. května 2023
   - ERC Synergy grant – výzva by měla být otevřená od 13. července 2022 do 8. listopadu 2022
   - ERC Proof od Concept – průběžné uzávěrky k 24. lednu 2023; 20. dubnu 2023 a 14. září 2023

   Více informací naleznete na webových stránkách Evropské rady pro výzkum.

   • EVROPSKÉ DOTACE
  • Horizont Evropa: výzva nástroje Hop On pro přistoupení partnera z „widening“ zemí

    

   Technologické centrum AV ČR, které je členem projektu FIT-4-NMP, nabízí bezplatnou službu projektům financovaným v rámci 2. pilíře programu Horizont Evropa nebo programů EIC Pathfinder v rámci nově otevřené výzvy nástroje „Horizont Evropa Hop-On Facility“. Tato výzva umožňuje přistoupení jednoho partnera pocházejícího z tzv. Widening zemí (vč. ČR) ke konsorciu podpořenému ve výzvách Pilíře 2 nebo ve schématu EIC Pathfinder Pilíře 3. Zároveň se musí jednat o konsorcium, ve kterém zatím žádný jiný partner z Widening země nefiguruje.

   Nástroj Hop-On Facility programu Horizont Evropa je otevřen všem tématům v rámci Pilíře 2 a EIC Pathfinder nástroje a má dvě uzávěrky: 20. dubna 2022 a 10. listopadu 2022. Pro zařazení dalšího partnera lze požádat o dodatečný rozpočet v rozmezí 200 000 - 500 000 EUR, přičemž až 10 % je přiděleno koordinátorovi konsorcia.

   Projekt FIT-4-NMP je tzv. podpůrná akce Horizontu Evropa (Grantová dohoda č. 958255), jejímž cílem je zvýšit účast talentovaných nováčků z nedostatečně zastoupených regionů v programu Horizont Evropa v oblasti pokročilých materiálů, výrobních technologií, čistého průmyslu a oběhového hospodářství (NMP)

   Nabízené služby zahrnují:
   1. praktickou podporu při hledání partnera z ČR, který se zabývá pokročilými materiály, výrobními technologiemi, čistým průmyslem nebo oběhovým hospodářstvím;
   2. praktickou pomoc při poskytování informací o partnerovi pro část A (např. administrativní údaje, rozpočet atd.) a část B (např. popis nového úkolu atd.) pro žádost do nástroje Hop-On;
   3. praktickou pomoc při přípravě změny grantu při přistoupení nového partnera.

   Webové stránky projektu FIT-4-NMP: https://www.fit-4-nmp.eu. V případě dotazů kontaktujte: Jiří Janošec, janosec@tc.cz, Petr Pracna, pracna@tc.cz nebo fit-4-nmp@intelligentsia-consultants.com.

   • EVROPSKÉ DOTACE
  • Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER): nový leták pro žadatele o granty ERC

   Leták vznikl zejména také pro projektové manažery a manažerky, kteří jej mohou využít při pre-screeningu projektových návrhů. Leták poskytuje základní informace o tom, jak efektivně sestavit rozpočet pro projekty ERC, a také na co je třeba dát pozor u jednotlivých nákladových kategorií. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance@tc.cz. Leták si stáhněte zde.

   • EVROPSKÉ DOTACE
  • Horizon Europe: 162 milionů euro na výzkumné infrastruktury

   Nová výzva k předkládání návrhů na financování projektů výzkumných infrastruktur v rámci programu Horizon Europe je otevřena do 20. dubna 2022. Výzva dává k dispozici až 162 milionů EUR na financování projektů výzkumných infrastruktur.

   Potenciální žadatelé mohou sledovat záznamy informačního Dne výzkumných infrastruktur 2021, aby se seznámili s různými tématy výzev. Pracovní program je k dispozici zde.

   Žádosti budou hodnoceny nezávislými odborníky vybranými Evropskou výzkumnou výkonnou agenturou jménem Evropské komise. Výsledky hodnocení by měly být k dispozici ve třetím čtvrtletí roku 2022. Úspěšné návrhy projektů budou vyzvány, aby podepsaly grantovou smlouvu a začaly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

   Tzv. destinace a jejich alokace jsou následující:
   - Umožnění provozuschopného, otevřeného a férového ekosystému EOSC (INFRAEOSC): 30 milionů EUR
   - Nová generace vědeckého vybavení, nástrojů a metod a pokročilých digitálních řešení (INFRATECH): 110 milionů EUR
   - Rozvoj, konsolidace a optimalizace prostředí výzkumných infrastruktur, udržení globálního vedoucího postavení (INFRADEV): 21,8 milionu EUR

   • EVROPSKÉ DOTACE
  • Evropská komise: výzva „Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže předložená evropskými nevládními organizacemi“

   Dne 31. ledna 2022 uspořádaly Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a Evropská komise informační událost o výzvě „Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže předložená evropskými nevládními organizacemi“, která má uzávěrku 23. března 2022.

   Během události byla představena jak výzva samotná, tak i hlavní změny oproti předchozímu programovému období, definice evropské nevládní organizace, tvorba projektové žádosti a proces jejího podávání na portálu FTOP, hodnocení projektových žádostí atd. Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO.

   • EVROPSKÉ DOTACE
   • NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
  • Horizon Impact Award 2022: soutěž do 8. 3. 2022

   Evropská komise vyhlásila 3. ročník soutěže Horizon Impact Award s cílem ocenit projekty s významnými socioekonomickými přínosy. Soutěže se mohou zúčastnit všechny právnické osoby, jednotlivci nebo týmy ukončených projektů 7. RP nebo Horizont 2020. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách zde.

   • EVROPSKÉ DOTACE
   • SOUTĚŽ
  • Evropská komise: reforma hodnocení výzkumu

   Reforma hodnocení výzkumu je považována za prioritu pro zajištění kvality, výkonnosti a dopadu výzkumu. Proto za účelem získání zpětné vazby od zúčastněných stran zorganizovala Evropská komise v období od března do listopadu 2021 několik konzultací. 

   Na základě výsledků veřejných konzultací vyhlásila Evropská komise v prosinci 2021 výzvu k vyjádření zájmu zainteresovaným stranám k vytvoření platformy, která podpoří reformu hodnocení výzkumu. Výzva byla uzavřena 10. ledna 2022 a přihlásilo se okolo 100 uchazečů. I přes původní termín výzva nadále zůstává otevřena dalším zájemcům. V případě zájmu navštivte stránky Evropské komise, kde se dozvíte více informací.  Více informací se také dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání. 

   Dle orientačního harmonogramu Evropské komise bude dalším krokem příprava dohody, která nastaví zásady a cíle spolupráce koalice. Tým, který bude mít tuto úlohu na starost, se skládá ze zástupců Asociace evropských univerzit (EUA), OSN, Science Europe a Evropské komise. Draft dohody bude posléze připomínkovat širší tým. Finální podpis dohody je plánován na jaro 2022. Iniciativa byla také představena během Open Science konference, která proběhla 4. – 5. února v rámci předsednictví Francie v Radě EU.  

   • EVROPSKÉ DOTACE
   • REFORMA VÝZKUMU
 • Leden 2022
  • OP JAK: Harmonogram výzev na rok 2022

   Řídicí orgán OP JAK zveřejnil draft Harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2022. Harmonogram výzev sice doposud nebyl schválen Plánovací komisí programu, ale vzhledem k zájmu potenciálních žadatelů jej Řídící orgán zveřejnil zatím jako draft.

   Řídicí orgán plánuje svolat jednání a 1. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK ihned po schválení Programového dokumentu OP JAK ze strany Evropské komise. Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že ke schválení dojde v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů. Více informací naleznete zde.

   • NÁRODNÍ FONDY
  • OP JAK: MSCA Postdoctoral Fellowships a MSCA COFUND

   Z draftu harmonogramu výzev OP JAK pro rok 2022 vyplývá, že v prioritě 1 Výzkum a vývoj jsou relevantní dvě výzvy pro Akce Marie Skłodowska-Curie. V rámci Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – Fellowships MSCA se předpokládá podpora projektů, které uspěly v hodnocení programů Horizont Evropa a Horizont 2020, ale nemohly být z důvodu omezené finanční alokace financovány.

   U MSCA COFUND CZ se předpokládá podpora projektů MSCA COFUND, které byly podány do výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 a které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly Pečeť excelence (Seal of Excellence).

   Vyhlášení výzev podléhá schválení Operačního programu Evropskou komisí, ke kterému by mělo dojít v dubnu 2022. Obě výzvy budou prezentovány na Národním informačním dni k MSCA v březnu 2022.

   • NÁRODNÍ FONDY
   • MEZINÁRODNÍ FONDY
  • New Industry 5.0 Award: otevřená výzva

   Evropská komise vyhlásila ve spolupráci s asociací EFFRA (European Factories of the Future Research Association) a průmyslovou platformou ManuFUTURE soutěž o cenu New Industry 5.0 Award, která ocení přínos některého ze současně řešených projektů k posílení současných průmyslových priorit EK - European Green Deal, A Europe fit for the digital age, a An economy that works for people.

   Výzva je určena projektům financovaných z programů Horizont 2020, Horizont Evropa a EIT, jejichž řešení bylo zahájeno po 31. srpnu 2018. Uzávěrka soutěže je 1. dubna 2022. Více podrobností včetně pravidel soutěže a zadávací dokumentace pro účastníky najdete zde.

   • MEZINÁRODNÍ FONDY
   • SOUTĚŽ
  • Breakthrough Energy Catalyst: výzva k předkládání projektů zaměřených na zelené technologie

   Program Breakthrough Energy Catalyst dne 11. ledna 2022 vyhlásil výzvu k překládání návrhů na rozsáhlé projekty, které využívají zelené technologie a sídlí v Evropě. Výzva představuje první milník v partnerství EU-Catalyst, které bylo oficiálně zahájené v listopadu 2021 a má za cíl podpořit investice do projektů s vysokým potenciálem v oblastech čistého vodíku, udržitelných leteckých paliv, přímého zachycování CO2 a dlouhodobého skladování energie. Investice by měly umožnit snížení vysokých nákladů čistých technologií, urychlit jejich zavádění, a umožnit tak rychlejší přetvoření evropského průmyslu na udržitelnější. Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů.

   Výzva k předkládání projektových návrhů bude otevřená do 31. prosince 2027; projekty budou vyhodnocovány průběžně (v pololetních intervalech). Projekty, které mají zájem získat financování již v první polovině roku 2023, musí předložit svoji žádost již do 13. května 2022, kdy proběhne první kolo vyhodnocení. Více informací o výzvě naleznete zde.

   Partnerství EU-Catalyst předpokládá mobilizaci investic v letech 2022–2026 ve výši 1 miliardy USD (okolo 820 milionů EUR) s cílem urychlit uvedení a komercializaci inovativních technologií, které pomohou naplnit ambice Zelené dohody pro Evropu a dosáhnout evropských cílů v oblasti klimatu do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050.

   V této souvislosti se dne 25. ledna 2022 uskuteční informační webinář, během kterého budou detailněji představeny všechny náležitosti výzvy. Na webinář se registrujte zde.

   • MEZINÁRODNÍ FONDY
  • NPŽP: Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

   V rámci Národního programu Životní prostředí je vyhlášena výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov. Oprávněnými žadateli jsou i veřejné výzkumné instituce.

   Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

   Příjem žádostí probíhá od 1.12.2021 do 30.9.2022. Ukončení realizace podpořených projektů je do 31. 12. 2025. Alokace na výzvu činí 3 285 000 000 Kč. Výše příspěvku se odvíjí od dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

   Výše příspěvku

   Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy)

   O grant se žádá prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

   • NÁRODNÍ FONDY
  • NPŽP: Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

   Výzva č. 10/2021 Národního programu Životní prostředí je zaměřená na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy. Oprávněnými žadateli jsou i veřejné výzkumné instituce.

   Příjem žádostí probíhá od 12.1.2022 do 31.8.2022. Ukončení realizace podpořených projektů bude do 30. 6. 2025. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

   Alokace výzvy činí 1 754 000 000 Kč. U aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích je maximální výše podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %). U aktivit na zajištění povodňové ochrany intravilánu je maximální výše podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 200 000 Kč bez DPH.

   O dotaci se žádá elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

   • NÁRODNÍ FONDY
  • INTERREG: CENTRAL EUROPE 2021-2027, 1. výzva je stále otevřená

   Stále běží lhůta na předkládání projektů 1. výzvy programu nadnárodní evropské územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. Výzva potrvá do 23. února 2022, nadále je tedy možné vytvářet konsorcia a připravovat projektovou žádost.

   Jak vyplývá z názvu programu, jedná se o nadnárodní projekty s účastí partnerů z programové oblasti zahrnující regiony 9 států střední Evropy. Způsobilé jsou veřejné i soukromé subjekty, evropská seskupení pro územní spolupráci a mezinárodní organizace. Prostřednictvím ´Interreg CENTRAL EUROPE Applicant Community´ lze zveřejňovat projektové záměry, prohlížet si je, zveřejnit profil organizace, vyhledávat partnery, domluvit si konzultace, anebo se registrovat na akce. Registrace je bezplatná.

   Program průběžně zveřejňuje naučná videa (videotutorials) a zpřístupňuje online semináře pro zájemce o výzvu. Veškeré dokumenty k výzvě zůstávají dostupné pod bannerem FUNDING na webstránce programu Interreg CENTRAL EUROPE, kde se zároveň v kategorii RESULTS nachází i přehled všech projektů či jejich výstupů realizovaných v již dobíhajícím programovém období.

   Kontakt na národní kontaktní místo pro ČR je: nadnarodni@mmr.cz.

   • MEZINÁRODNÍ FONDY
  • L’Oréal-UNESCO: Pro ženy ve vědě

   Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí. Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které jsou mladší 40 let a které získaly titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy, vědy o živé přírodě, chemických a fyzikálních věd.

   Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získají:

   • 600 000 Kč, které si rozdělí a jež mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry;
   • absolvování mediálního tréninku;
   • možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

   Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz do 28. února 2022.

   • SOUTĚŽ
  • NPO: Elektromobilita v podnicích, výzva v 1Q 2022

   Připravovaná výzva z Národního plánu obnovy umožní podnikům všech velikostí (vč. OSVČ i těch podnikajících na území Prahy) pořízení osobních i užitkových vozidel na elektrický či vodíkový pohon a dobíjecí stanice. Výzva by měla být vyhlášená v prvním čtvrtletí 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

   Míra podpory bude 40 až 60 % (dle velikosti podniku). Aktuálně se počítá s tím, že dotaci bude možné čerpat pouze na vozidla za max. 1 250 000 Kč bez DPH. Dotace bude počítána z rozdílu mezi cenou elektromobilu a srovnatelným benzinovým či naftovým vozem. Maximálně by tak získali: malý podnik 337 000 Kč; střední podnik 281 000 Kč a velký podnik 225 000 Kč. S největší pravděpodobností se jedná o poslední dotace na zakoupení elektromobilů.

   • NÁRODNÍ FONDY
  • TAČR: GAMA 2, PP2 – předběžné parametry soutěže

   Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné parametry 4. veřejné soutěže GAMA 2, podprogramu 2. Vyhlášení veřejné soutěže bylo plánováno na 19. 1., ale z důvodu rozpočtového provizoria se vyhlášení soutěže odkládá.

   GAMA 2 je program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V této veřejné soutěži budou podpořeny malé a střední podniky (včetně nově založených), které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti. Hlavní uchazeč bude projekt řešit samostatně (bez dalších účastníků). Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekávají se návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením. Návrh projektu budou uchazeči vyplňovat v angličtině. Součástí návrhu projektu bude také krátké (minutové) video, kde by uchazeči měli představit návrh projektu.

   • NÁRODNÍ FONDY
  • TC AV ČR: akce k Horizontu Evropa

   Technologické centrum AV ČR představuje plán akcí připravovaných Národním informačním centrem pro evropský výzkum (NICER) na 1. pololetí roku 2022. Termíny jsou předběžné, přesné informace k termínům, programům, registraci i dalším akcím budou aktualizovány na stránkách TC.

   • MEZINÁRODNÍ FONDY
   • SEMINÁŘ
  • REGON: setkání v únoru a program DIOSCURI

   Další setkání členů REGON proběhne 2. února 2022. Na setkání bude představen program DIOSCURI, o kterém pohovoří Steffi Heinecke z Administrative Headquarters Max Planck Society (Dioscuri Centres of Excellence, Division for International Relations) a Veronika Konečná (Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI, MŠMT). Program a registraci naleznete zde.

   V rámci dohody MŠMT a Společnosti Maxe Plancka má v ČR v příštích letech vzniknout až pět center Dioscuri (DC). Budou financována rovným dílem z rozpočtu německého a českého ministerstva školství celkovou částkou 300.000 EURO ročně. Centra budou provádět špičkový mezinárodně konkurenceschopný a inovativní výzkum v oblasti humanitních a společenských věd, biologických věd nebo přírodních věd a technologií a propojí místní výzkumné prostředí s širší vědeckou komunitou. Očekává se, že první centra budou otevřena v druhé polovině roku 2023, druhá výzva k předkládání návrhů bude následovat v roce 2024.

   První výzva pro centra Dioscuri v České republice bude zveřejněna na jaře 2022 – k financování mohou být vybrány až tři návrhy center. Úvodním krokem je registrace institucí – vyjádření zájmu o vybudování centra DIOSCURI a prohlášení o schopnosti dostát všem závazkům (nejedná se tedy o přípravu návrhu, ale o deklaraci zájmu a ochoty hostit DC v určité oblasti výzkumu). Seznam takto přihlášených institucí (fakult, ústavů pracovišť) bude následně k dispozici potenciálním kandidátům o pozici vedoucího DC.

   • REGON
  • CzechTrade: online seminář - Vodíková strategie v INDII a příležitosti pro české firmy

   CzechTrade pořádá online seminář k vodíkové strategii Indie, který proběhne 25. 1. 2022 od 10 do 11:30 hodin. Indie se řadí mezi nejrychleji se rozvíjející ekonomiky světa a je považována za jednu z budoucích ekonomických velmocí. V souladu se světovým trendem sestavila indická vláda strategii pro využívání vodíku a vodíkových technologií. Země je v této oblasti na začátku rozvoje a aplikace, což přináší řadu příležitostí pro české firmy. Online seminář představí příležitosti pro české firmy a plánovaný projekt Mise českých energetických firem do Indie. Vystoupí indický oborový expert Mr. Shirish S Garud, Director and Senior Fellow, Renewable Energy Technology Division, The Energy and Resources. Akce je zdarma, registrovat se můžete zde.

   • SEMINÁŘ
  • CZELO: Školení projektových manažerů zemí V4

   Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Polskou styčnou agenturou pro výzkum (PolSCA), Maďarskou národní kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (NRDIO) a Slovenskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (SLORD) organizuje v termínech 28., 29. a 31. března 2022 další edici „Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky (V4)“. Z důvodu pandemické situace se akce uskuteční online.

   Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa. Školení nabízí možnost absolvovat intenzivní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe. Program školení bude vycházet z předešlé verze.

   V případě zájmu o účast na školení se prosím zaregistrujte, a to do 23. února 2022. Úspěšní kandidáti budou informováni nejpozději do 28. února 2022.

   Vzhledem k omezenému počtu míst (celkem 35, z toho 7 za ČR) budou kandidáti posuzováni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. V případě více zájemců z jedné instituce bude akceptován pouze jeden. Výzva je určena pouze pro instituce se sídlem v ČR působící v oblasti VaVaI.

   • SEMINÁŘ
 • Prosinec 2021
  • TAČR: Národní centra kompetence – vyhlášená 2. veřejná soutěž

   Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení druhé veřejné soutěže, která  je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

   • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
   • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
   • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

   Soutěžní lhůta začíná 16. prosince 2021 v 9:00 hodin a končí 6. dubna 2022. Výsledky by měly být zveřejněny do 30. 11. 2022 a předpokládaný začátek realizace projektů je od ledna 2023. Parametry soutěže naleznete zde.

   Délka řešení projektů je 48 až 72 měsíců. Míra financování vybraných projektů je 80 %. Hlavní uchazeč může být pouze výzkumná organizace, která má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice; musí projekt řešit minimálně s pěti dalšími účastníky (z kategorie malý/střední podnik) a může podat neomezený počet návrhů projektů. Návrhy projektů se podávají v angličtině prostřednictvím ISTA.

   Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením.

   Každý návrh projektu se musí přihlásit k jednomu hlavnímu a jednomu vedlejšímu výzkumnému tématu:

   • Biomedicína
   • Biotechnologie, kvalifikovaná chemie a bioekonomika
   • ČR v 21. století (změna klimatu a globalizace)
   • Doprava a Smart City
   • ICT v digitální éře (Al, virtuální realita, big data)
   • Letecká a kosmická technika
   • Moderní energetika
   • Optika a optoelektronika
   • Pokročilé materiály a nanotechnologie
   • Robotika, informatika a kybernetika pro společnost 4.0
   • Společenské dopady technologických změn
   • Strojírenství pro 21. století.

   Dále bude možnost volitelně se přihlásit k naplnění prioritních oblastí Evropské komise, kterými jsou  Green Deal a Digitalizace.

   Své dotazy můžete položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů.

   K této veřejné soutěži bude TA ČR dne 18. 1. 2022 pořádat informační webinář. Program webináře, včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

   • Národní fondy
  • TAČR: Trend – Technologičtí lídři

   Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”). Vyhlášení této veřejné soutěže bylo plánováno na 22. prosince 2021, nicméně ještě nyní je stále v přípravě. Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavním žadatelem smí být pouze podnik, ale výzkumná organizace může vystupovat v roli vedlejšího žadatele.

   Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 naleznete ZDE. Parametry označené červeně se liší od minulé veřejné soutěže, a proto jim prosím věnujte zvýšenou pozornost.

   Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže na webu TA ČR.

   K této veřejné soutěži bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační webinář. Termín konání bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR. Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 směřujte prosím na Helpdesk.

   • Národní fondy
  • Pražský inovační institut: nové dotace na výzkum, vývoj a inovace

   Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) připravuje dva nové programy na podporu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jejich celková hodnota činí 32 milionů korun. Přihlásit se může každá výzkumná instituce, vysoká škola nebo firma, která sídlí v metropoli. Příjem žádostí do první výzvy s názvem Asistenční vouchery bude probíhat v období 31. 12. 2021 - 31. 5. 2022

   Příjem žádostí do programu Asistenční vouchery probíhá od 31. 12. 2021 - 31. 5. 2022. Výše podpory, kterou může organizace získat, je stanovena na částce 100 000 Kč až 900 000 Kč, maximální míra podpory je 90 %.

   Uchazeč je povinen před podáním žádosti o dotaci konzultovat s RIS3 developerem svůj projektový záměr. Svého RIS3 developera najdete v příloze č. 8 Příručka pro uchazeče. Uchazeč musí s pomocí svého RIS3 developera předložit vyplněnou přílohu č. 5 Projektová Fiše. RIS3 developer následně tuto fiši předá ke kontrole RIS3 manažerovi, který ji předloží Pražské inovační radě ke schválení a doporučení k financování. Více informací je k dispozici zde

   • Národní fondy
  • GA ČR: výzva pro podávání lucembursko-českých projektů

   Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

   Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

   Soutěžní lhůta začíná 17. 12. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 28. 4. 2022, tedy do 7 dnů po oficiální uzávěrce 21. 4. 2022 (14:00), kterou stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR. Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace. Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Více informací naleznete zde.

   • Národní fondy
  • OP JAK: předložen ke schválení Evropské komisi

   Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

   • Národní fondy
  • OP JAK: spuštění nových webových stránek

   Řídicí orgán spustil 23. prosince 2021 nové webové stránky Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Webové stránky nabízí moderní odlehčený design a přehlednější informace. Nový web usnadní práci při vyhledávání informací nejen žadatelům a příjemcům, ale i odborné veřejnosti. Webové stránky jsou dostupné na webové adrese – www.OPJAK.cz.

   • Národní fondy
  • Horizon Europe: webinář „Horizon Europe Financial Implementation“

   V rámci série webinářů zaměřených na právní a finanční otázky spojené s programem Horizon Europe, vědeckou komunikaci, ochranu duševního vlastnictví, management a mnoho dalšího se 19. 1. 2022 od 10:00 uskuteční webinář na téma Horizon Europe Financial Implementation – Personnel costs, Internal invoices, unit costs, Equipment costs, Simplified forms of costs. Přednášet budou Per Inge Andersen (Senior Advisor; Norwegian University of Science and Technology) a Mirella Collini (Head of Research Management Division; University of Trento).

   Registraci a více informací naleznete ZDE.

   • Mezinárodní fondy
  • MSCA SE: prezentace z infodne 23/11/2021

   Dne 23. listopadu uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí On-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA SE) v Horizontu Evropa, neboli k projektům známým v předchozím rámcovém programu Horizont 2020 jako Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). Aktuálně otevřenou výzvu představila projektová poradkyně z Evropské komise (Výkonná agentura pro výzkum, REA). Hodnoticí proces přiblížil hodnotitel projektů v H2020. O zkušenost s podáním projektového návrhu a implementací se podělili zástupci tří institucí, z nichž dvě koordinují projekty RISE (Vysoké učení technické v Brně a Ústav experimentální medicíny AV ČR), třetí pozvaný projekt reprezentovala firma Synpo a.s. Prezentace z celého infodne si můžete stáhnout zde.

   • Mezinárodní fondy
  • REGON: setkání v lednu 2022

   První novoroční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční (online) ve středu 5. ledna 2021 od 9:00 do 11:00. Tématem lednového setkání budou novinky v Evropském výzkumném prostoru - nový způsob řízení, politický program na roky 2022 až 2024 a Pakt pro výzkum a inovace, který představí Marta Agostinho (koordinátorka sítě EU-LIFE). V případě zájmu o účast se nezapomeňte registrovat.

   • REGON
 • Listopad 2021
  • Národní plán obnovy: aktuální výzva pro vysoké školy

   Vyhlášení Výzvy pro vysoké školy se očekává k 1. prosinci 2021. Výzva bude složena ze 3 specifických cílů (SC), z nichž bude povinné naplnit cíle A a C. Jednotlivé SC jsou:

   • specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání
   • specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech
   • specifický cíl C: Společné projekty

   Výzva bude otevřená 3 měsíce, od prosince 2021 do března 2022. Projekty se budou realizovat od 1/2022 do 6/2024.  Dotace je 100%, neočekává se tedy žádná finanční spoluúčast ze strany ČVUT. Investiční náklady budou maximálně 75 %.

   Pro ČVUT je alokováno ve specifickém cíli A (SC A) 132 mil. Kč, ve SC B  100 mil. Kč a ve SC C podíl z 252 mil. Kč (zde závisí, s kolika dalšími VŠ se vytvoří spolupráce). Za celou VŠ bude možné podat pouze 1 žádost. Přípravu žádosti za celou školu bude koordinovat Odbor strukturálních fondů na RČVUT, kontaktní osobou bude paní Mgr. Tereza Přecechtělová (tereza.precechtelova@cvut.cz). Jakmile bude výzva oficiálně vyhlášena (předpokládá se, že se výzva nestihne vyhlásit přesně 1.12.), kolegyně pošle dokumenty k výzvě na všechny součásti ČVUT s dalšími instrukcemi, jak se do přípravy žádosti zapojit.

   • Národní fondy
  • Vyhlášení veřejné soutěže/výzvy v Programu EXCELES

   SC 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

   Program EXCELES je implementačním nástrojem komponenty 5.1 Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“). V prvním prosincovém týdnu by měla být vyhlášena výzva spadající pod NPO. Jedná se o specifický cíl (dále jen „SC“) SC 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – tzv. program EXCELES. Bude se jednat o veřejnou soutěž a doba pro podání žádosti bude poměrně krátká (údajně cca 30 – 40 dnů). Program EXCELES je zaměřen na výzkum, vývoj a inovace v následujících oblastech:

   1. studium infekčních chorob a virologii;
   2. onkologii;
   3. oblast neurověd, resp. na problematiku neurodegenerativních a dalších typů neurologických onemocnění;
   4. problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob;
   5. sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, tj. souborně na problematiku:
    - fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
    - efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně ekonomických determinant zdravotních rizik,
    - obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

   Podporované projektové aktivity

   1. Cílené oborové a multioborové sdružení významných českých vědeckých špiček a technologických expertů, úspěšných a již etablovaných na mezinárodním vědeckém poli, a vytvoření expertních, interdisciplinárních platforem ve státem vybraných prioritních oblastech VaVaI za účelem sdílení znalostí a provádění výzkumu na projektové bázi;
   2. aplikovaný výzkum zahrnující nezbytný podíl základního výzkumu zaměřený na dosažení nových přelomových poznatků, znalostí a dovedností37 s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v některé z vymezených prioritních oblastí VaVaI, se zohledněním principů „do no significant harm“;
   3. rozvoj obsahu znalostí v prioritních oblastech VaVaI z genderového hlediska;
   4. cílené činnosti projektového týmu vedoucí k rozvoji, sdílení a modernizaci výzkumných kapacit (na principu „do no significant harm“) a jeho aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaVaI;
   5. rozvoj lidských zdrojů se zohledněním genderově specifických potřeb podpořených pracovišť, vč. cílené činnosti zaměřené na vnitřní transformace vedoucí k získání HR Award a na implementaci plánu genderové rovnosti, podpora vědecké výchovy a zapojování mladých a začínajících vědců;
   6. ochrana a uplatnění výsledků VaVaI získaných v projektu v maximální možné míře (bez ohledu na jejich formu), interoperabilní sdílení vědeckých informací, včetně vědeckých dat, a jejich diseminace založená na FAIR principech.

   Dotace bude až 100 %.

   Výzvu bude vyhlašovat MŠMT a bližší informace o programu naleznete zde.

   SC 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

   Pro úplnost ještě uvádíme informaci ke specifickému cíli (komponentě, pilíři) SC 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. Tento SC je zaměřen na malé a střední podniky a spolupráci soukromého a veřejného sektoru v oblasti inovací postupů a organizačních inovací. V praxi tomu rozumím tak, že žadatelem bude MSP a na výzkumu a vývoji bude moci spolupracovat s výzkumnou organizací. Zde bychom tedy byly spíše partnerem.

   Podporované oblasti:

   Investice:

   - Podpora výzkumu a vývoje v podnicích (v souladu s Národní RIS3 strategií)
   - Podpora zavádění inovací do podnikové praxe
   - Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)
   - Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
   - Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
   - Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

   Výzvy budou vyhlášeny v rámci Programu Trend.

   Vyhlášení výzvy: 12/2021. A v rámci Programu Country for The Future.

   Vyhlášení výzvy: I. nebo II. kvartál 2022.

   • Národní fondy
  • Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

   Další očekávanou výzvou, do které se mohou jako oprávnění žadatelé přihlásit i VŠ, je Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov. Tato výzva spadá do Národního programu Životní prostředí a je financována prostřednictvím NPO. Jedná se o průběžnou výzvu s příjmem žádostí od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022. Alokace na výzvu byla stanovena 3,285 mld. Kč. Dotace by měla pokrýt 40 % až 100 % z celkových způsobilých výdajů. Mezi podporované aktivity patří:

   - zateplení obvodového pláště budovy a výměna otvorových výplní;
   - realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání);
   - realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
   - realizace systémů využívajících odpadní teplo;
   - výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;
   - instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
   - instalace solárně-termických kolektorů

   Další informace k výzvě naleznete zde

   • Národní fondy
  • INTERREG CENTRAL EUROPE: 1. výzva otevřena

   Program nadnárodní evropské územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 otevřel dne 15. 11. 2021 1. výzvu pro předkládání projektů. Program podpoří spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve středoevropském prostoru, kam spadají regiony z 9 států. Jazykem programu je angličtina. Výsledkem projektů jsou už tradičně tzv. „měkké výstupy“ (strategie, akční plány, inovativní metody, apod.) s účastí nejméně 3 partnerů z nejméně 3 států (přičemž minimálně 2 partneři pochází z programového území). Nicméně, také příprava investic anebo samotné pilotní či testovací investice nejsou výjimkou. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80 % oprávněných výdajů.

   Žadatelé budou moci žádat o dotace na tyto priority:

   - Smarter central Europe – posílení inovačních kapacit, Průmysl 4.0, rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
   - Greener central Europe – podpora energetického přechodu ke klimatické neutralitě, zvyšování odolnosti vůči rizikům spojeným se změnou klimatu, oběhové hospodářství, ochrana ŽP, ekologičtější městská mobilita
   - Better connected central Europe – zlepšení dopravního spojení venkovských a okrajových regionů,  
   - Improving governance for cooperation in central Europe – posílení správy pro integrovaný územní rozvoj

   Termín ukončení 1. výzvy byl stanoven na 23. 2. 2022. Informace a dokumenty k výzvě jsou dostupné především na webstránce programu Interreg CENTRAL EUROPE.

   Jak zažádat o grant je vysvětleno v jednotlivých krocích zde.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZON EUROPE: nové kolo výzev v klastru 6

   Dne 28. 10. 2021 bylo otevřeno nové kolo výzev pro předkládání projektů v klastru 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí). Uzávěrka jednostupňových výzev a 1. stupně dvoustupňových výzev je 15. 2. 2022. Uzávěrka 2. stupně pro projekty, které překročí prahová kritéria, bude na začátku září 2022. Projekty bude možné předkládat do celkem 77 témat

   Souhrn všech témat včetně odkazů na jejich popis na Funding & tender opportunities portálu naleznete v tabulce zde

   Podrobnější informace o tématech je možné zjistit rovněž ze záznamů prezentací zástupců EK na informační akci, která proběhla 25. - 26. 10. 2021.

   • Mezinárodní fondy
  • INTER-EXCELLENCE II: vyhlášení veřejné soutěže

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo k 10. 11. 2021 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO). Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

   - Informační a komunikační vědy
   - Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
   - Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
   - Lékařské a zdravotnické vědy
   - Společenské vědy
   - Humanitní vědy a umění

   Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

   Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začala 11. listopadu 2021 a končí dne 31. ledna 2022. Hodnotící lhůta potrvá od 1. února 2022 do 30. 6. 2022. Výsledky LUABA22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele. Více informací a dokumentaci najdete na webu MŠMT.

   • Národní fondy
  • Barrande Fellowship Programme 2022: mobilitní program pro PhD studenty

   Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájili výměnný mobilitní program mezi Francií a Českou republikou 2022 pro studenty doktorského studia Barrande Fellowship Programme. Program nabízí stipendia na podporu krátkých výzkumných pobytů a studia pod dvojím vedením (cotutelles). Studenti musí být zapsáni buď na české univerzitě (pro mobilitu ve Francii), nebo na francouzské univerzitě (pro mobilitu v ČR). Všechny vědní obory jsou vítány. Přihlášky je možné posílat do 4. února 2022. Dne 9. prosince 2021 proběhnou dvě online informační schůzky o tomto programu. Veškeré informace o programu a procesu podávání žádostí naleznete v Pokynech pro podávání žádostí zde.

   • Národní fondy
  • Fulbrightova komise: nové stipendium pro komunikaci vědy

   Fulbrightova komise vyhlásila nové stipendium pro komunikaci ve vědě‎, které je určené pro novináře a novinářky zaměřující se na vědu, ale i pro vědecké pracovníky a pracovnice, kteří se chtějí naučit, jak lépe informovat veřejnost o výsledcích svého výzkumu. 

   Uzávěrka přihlášek je 1. února 2022. Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele v oblasti vědecké komunikace. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.  „Všem žadatelům výrazně doporučujeme předem s námi konzultovat další detaily programu, včetně zvacího dopisu z amerického pracoviště, který musí být součástí přihlášky,“‎ radí Semancová, kterou můžete kontaktovat na e-mailu semancova@fulbright.cz.

   • Stipendium
  • ENISA: Cybersecurity Certification Conference 2021

   Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost ENISA pořádá 2. - 3. prosince 2021 on-line/hybridní konferenci s aktuální tématikou Certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti.  Agentura ENISA tak reaguje na poptávku širokého okruhu zúčastněných stran po aktualizacích a informacích a zároveň umožní aktivní účast na implementaci rámce EU pro certifikaci kybernetické bezpečnosti.

   Cílem konference je široká diskuse všech zúčastněných stran. Pro InformaceRegistrace navštivte tuto stránku.

   • Konference
  • Konference pod stromeček: Otevřenost české vědy

   V pátek 10. prosince proběhne čtvrtý ročník již tradiční Konference pod stromeček, kterou pořádá iniciativa Czexpats in Science sdružující české vědce a vědkyně se zahraniční zkušeností. Letošním ústředním tématem je Otevřenost české vědy. Dopoledne před konferencí proběhne workshop pro studenty se zájmem o akademickou kariéru (ideálně pro studenty v Mgr. a PhD programech). Účast je zdarma. Registrace bude otevřena do 8. 12. 2021.

   • Konference
  • Den TA ČR 2021: semináře a konference

   Letošní Den Technologické agentury ČR odstartuje sérií tří online seminářů zaměřených na Green Deal, a to již 29. listopadu. Zatímco semináře se zaměří na Green Deal v regionech, tak celkově se této problematice bude věnovat konference, která proběhne 2. prosince. Na stejný den je plánováno také vyhlášení Cen TA ČR. Více informací naleznete zde.

   • Seminář
  • REGON: akce v prosinci 2021

   Dne 1. prosince 2021 od 9 do 11 hodin představí iniciativa REGON další příležitosti výzkumné spolupráce s USA, konktrétně možnosti partnerství s Office of Naval Research Global. Hostem bude Martina Siwek, vědecká ředitelka pro střední a východní Evropu. V druhé hodině setkání se bude diskutovat aktuální stav příprav na založení asociace „CZARMA“ (České sdružení manažerů a administrátorů výzkumu - Czech Association of Research Managers and Administrators). Akce je vhodná zejména pro projektové manažery ve vědě. Akce probíhá online a je nutné se zaregistrovat zde.

   Následující den, 2. prosince 2021 od 9 do 12 hodin proběhne seminář k možnostem financování aplikovaného výzkumu. Budou představeny různé granty, od TA ČR, ministerstev a granty ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy). Tato akce je určena pro vědce na všech kariérních stupních, kteří se snaží najít vhodné financování pro svůj aplikovaný výzkum.  Akce probíhá online a registrovat se lze tady.

   Další seminář, tentokrát pro projektové manažery a administrátory projektů MSCA-PF, proběhne 14. prosince 2021 od 9:00 do 10:15. Na akci se dozvíte, jak identifikovat a oslovovat vhodné supervizory a kandidáty pro MSCA-PF. Přednášet bude Petra Vaculíková (FF UPOL), Andrea Nogová, Jana Kolaříková (CATRIN - UPOL) a Jakub Zeman (MUNI). Akce proběhne online a zde se můžete registrovat.

   • REGON
  • Videotutoriály ISKP14+

   ŘO OP VVV zveřejňuje další dva videotutoriály. První se věnuje vyplnění formuláře Žádosti o platbu a druhý se věnuje Evidenci auditů a externích kontrol. Videa jsou k dispozici ZDE.

   • Národní fondy
  • Webinář: nejčastější chyby při realizaci dotačních projektů

   Poradenská agentura Grantex, která působí v oblasti dotací, připravuje on-line seminář pro žadatele s názvem 7 nejčastějších chyb při realizaci dotačních projektů a jak se jich vyvarovat. Seminář proběhne 14. 12. 2021 od 14 do 15h, online a zdarma. Registrovat se můžete zde.

   • Webinář
 • Říjen 2021
  • Žádosti o dotaci CRP 2022 odeslány

   Dne 27.10.2021 byla odeslána kompletní žádost ČVUT o dotaci CRP projektů 2022 v celkové výši 26946 tis. Kč.

   Bylo podáno celkem 20 projektů:
   - 4 projekty kategorie 2+ (ČVUT koordinátorem 1x)
   - 16 projektů 18+ (ČVUT koordinátorem 2x)

   • Centralizovaný rozvojový program
  • MŠMT: Stav přípravy prvních výzev v OP JAK

   Zde naleznete prezentaci Sylvie Samkové, vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 (MŠMT), na téma stav přípravy prvních výzev v rámci OP JAK. Prezentace byla přednesena v rámci říjnového setkání REGON dne 6. 10. 2021. 

   • Národní fondy
  • Záznam z Webináře pro příjemce: rizikové oblasti administrace projektů

   Řídicí orgán OP VVV (MŠMT) uspořádal dne 12. 10. 2021 online webinář na téma rizikové oblasti administrace projektů. Záznam z této akce spolu s prezentací, zodpovězenými dotazy a pomocnou tabulkou k výpočtu nároku na dovolenou zveřejňuje na této stránce.

   • Národní fondy
  • MŠMT: seminář pro příjemce zjednodušených projektů 9. 11.

   MŠMT chystá Seminář pro příjemce zjednodušených projektů, který je určený pro zástupce příjemců z výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III. Cílem semináře je předat příjemcům důležité informace spojené s realizací projektů (předkládání Zpráv o realizaci, Žádostí o změnu, překryv projektů Šablony II a Šablony III) a jejich ukončováním. Seminář zároveň dává účastníkům prostor pro sdílení zkušeností s realizací aktivit a administrací projektů, v závěru semináře bude možnost individuálních konzultací. V Praze se seminář bude konat 9. listopadu 2021 od 10 do 15 hodin. Více informací naleznete zde.

   • Národní fondy
  • TA ČR: THÉTA - výsledky čtvrté veřejné soutěže

   Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 10. února 2021. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 212 návrhů projektů, 210 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 70 návrhů projektů, což znamená 33 % míru úspěšnosti. Gratulujeme týmům z ČVUT, jejichž projekty byly v soutěži podpořeny. Více informací naleznete zde

   • Národní fondy
  • PARTNERSTVÍ PRO BIODIVERZITU CALL 2021: Mezinárodní výzva otevřena

   Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 je otevřena od 1. 10. 2021. Je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.

   Témata výzev v originálním znění jsou:

   - Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
   - Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
   - Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

   Technologická agentura ČR (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena s Ministerstvem životního prostředí a podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu, celkovou alokací 730 000 EUR s maximální výší na projekt 300 000 EUR. Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejich výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

   Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Příručce pro českého uchazeče.  Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.biodiversa.org. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.

   • Mezinárodní fondy
  • EIT: HEI „Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání“

   Dne 18. listopadu 2021 dojde v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) k otevření druhé výzvy Budování inovačních kapacit vysokých škol. Výzva nabídne vysokým školám a univerzitám příležitost zlepšit své podnikatelské a inovační kapacity. Za účelem představení výzvy se v prosinci uskuteční tři informační webináře, během kterých budou představeny podmínky způsobilosti, proces hodnocení, administrace a to, jak definovat IVAP (Innovation Vision Action Plan). Webináře se budou konat 7., 8. a 12. 12. Více informací naleznete zde

   • Mezinárodní fondy
  • ICT CHIST-ERA Call 2021: výzva na přelomu října a listopadu

   Na přelomu měsíce října a listopadu bude vyhlášena mezinárodní výzva zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT CHIST-ERA Call 2021. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 750 000 EUR.  O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. Témata výzvy v originálním znění jsou: 

   - Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
   - Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media

   Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří zapojených zemí. Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.chistera.eu a www.tacr.cz.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZON EUROPE: klastr Zdraví – záznam z informačního dne

   Dne 28. října 2021 proběhl Informační den EK ke klastru 1 zaměřený na výzvy v roce 2022.  Nahrávky jednotlivých sekcí informačního dne naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZON 2020: stáž pro PhD studenty v oblasti nano science

   Nano4Tarmed je twinning projekt programu Horizon 2020, který aktuálně hledá 5 zapálených PhD studentů, kteří se zabývají nano-vědou a vývojem léků proti rakovině. Projekt je tvořen týmy z Univerzity Palackého, irské Maynooth University a italského Institute of Science and Technology for Ceramics. Společným cílem je vyvinout nanonosiče pro podávání léčiv zacílené přímo na rakovinnou tkáň. Výběr studentů proběhne v prosinci 2021. V případě zájmu najdete více informací zde.

   • Mezinárodní fondy
  • NADACE EXPERIENTIA: 3letý start-up grant v oblasti chemie

   Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši dvou milionů korun ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Grant je určen mladým vědcům a vědkyním (maximálně 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností. Zájemci pošlou do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Zájemci by už nyní měli kontaktovat vybranou hostitelskou instituci, na níž by chtěli založit svoji výzkumnou skupinu. Hostitelská instituce věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc. Deadline podání přihlášek je 15. března 2022. Více informací najdete zde.

   • Nadace
  • CZECH SPACE WEEK 2021: 5. – 14. 11. 2021

   Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest a dalšími partnery připravilo již čtvrtý ročník festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Festival plný kosmických akcí určených pro nadšené amatéry i odborníky, studenty i učitele a pro všechny další fanoušky vesmíru potrvá od 5. do 14. listopadu 2021. Letošní ročník nabídne řadu přednášek, panelových diskuzí a živých vysílání. Zatímco některé akce proběhnou čistě online, jiné se odehrají fyzicky v Brně nebo v Praze. Cílem festivalu je oslavit vesmírné úspěchy v Evropě i v České republice a seznámit návštěvníky s novinkami na poli kosmického průmyslu a vědy. Všechny akce určené pro veřejnost budou zdarma. Celý program najdete na stránkách festivalu.

   • Festival
  • TC AV ČR: České dny pro evropský výzkum

   19. ročník konference České dny pro evropský výzkum se bude konat online dne 3. 11. 2021. Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím elektronického formuláře zde. Registrovat se můžete do 1. 11. do 17.00 hodin. Přístupové údaje obdrží registrovaní účastníci před konferencí. Ústředním tématem konference budou evropská partnerství a mise v Horizontu Evropa jako cesta k řešení velkých společenských výzev. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce, tlumočení nebude zajištěno.

   • Konference
  • REGON: seminář k řízení projektů ve výzkumu 5. 11. 2021

   Listopadové setkání REGON, které se uskuteční online v pátek 5. 11. 2021 od 9 hodin, bude o řízení projektů ve výzkumu. Na setkání je pozváno několik zahraničních hostů – zástupců národních asociací manažerů a administrátorů výzkumných projektů. V rámci těchto sítí funguje výměna informací a zkušeností a díky svým znalostem výzkumného prostředí se v mnoha případech stávají rovnocennými partnery národních institucí a ministerstev. Program a registraci naleznete zde

   • Seminář
  • Další vzdělávací akce a konference:

   - 3. listopadu 2021 − Webinář Effective IP and Outreach Strategies 
   - 4. listopadu 2021 – Webinář  na téma robotiky
   - 9. listopadu 2021 − Webinář Duševní vlastnictví v EU projektech  se speciálním zaměřením na MSCA
   - 9. listopadu 2021 − Webinář  EIT k výzvě CCIS KIC Innovating with the EIT and creating a new partnership
   - 10. listopadu 2021 − Webinář Duševní vlastnictví a umělá inteligence 
   - 16. listopadu 2021 − Webinář EIT k výzvě CCIS KIC EIT Nuts and Bolts 
   - 15.−17. listopadu 2021 − Konference LIFE v Novém evropském Bauhausu
   - 15.−16. listopadu 2021 – Konference MSCA "Fostering Balanced Mobility Flows in Europe" 
   - 22.−25. listopadu 2021 − Konference CONCORDi 2021
   - 23. listopadu 2021 − Informační den k misi Adaptace na klimatickou změnu
   - 24.−25. listopad 2021 – Summit Evropské rady pro inovace 
   - 25.−26. listopadu 2021 − Konference SET Plan
   - 30. listopadu − Webinář EIT k výzvě CCIS KIC Key EIT activities
   - 2. prosince – Konference Den TA ČR
   - 7. prosince − Webinář EIT k výzvě CCIS KIC United in inovation
   - 7., 8. a 10. prosince 2021 − Informační dny: Budování inovačních kapacit vysokých škol

   • Vzdělávání
 • Září 2021
  • Národní plán obnovy: první výzvy v říjnu

   V říjnu 2021 budou zveřejněny první výzvy Národního plánu obnovy (NPO), a to konkrétně v těchto oblastech:

   - fotovoltaika (dotace na projekty do 1 MW výkonu instalované na střechy či fasády budov pro vlastní spotřebu i prodej);
   - cirkulární ekonomika (dotace pro firmy na zpracování vlastního odpadového materiálu a jeho další použití ve výrobním procesu; dotace pro firmy na nákup odpadového stavebního materiálu a jeho další využití) a
   - snížení spotřeby vody v podniku (dotace pro podniky, které sníží spotřebu vody nebo ji ve výrobním procesu recyklují).

   Bližší parametry výzev budou zveřejněny na webu www.mpo.cz po jejich projednání Řídícím výborem NPO dne 11. října. Do konce letošního roku by měly být vyhlášeny výzvy též v těchto oblastech: digitální podnik; vysokorychlostní internet a nákup elektromobilů.

   Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plní na úrovni České republiky roli koordinátora NPO. Konsolidovaný text NPO byl v pondělí 13. září projednán vládou a s jeho aktuální verzí se můžete seznámit zde.

   Vzhledem k tomu, že projekty musí být zrealizovány nejpozději do dubna 2026, dojde k řadě zjednodušení

   - pravděpodobně bude jednotná míra podpory pro podniky všech velikostí, 
   - v rámci realizace nebude nutné pořádat výběrové řízení na dodavatele, 
   - k žádostem se nebude dokládat kompletní projektová dokumentace (platí zejména pro výzvu na fotovoltaiku).

   • Národní fondy
  • TAČR TREND: výzva v prosinci

   Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí 15. 12. 2021 dlouho očekávanou výzvu TREND – Technologičtí lídři. Výzva bude určena pro podniky a výzkumné organizace z celé ČR včetně těch se sídlem v Praze, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to jak vlastními silami (interně) nebo nákupem externích služeb. Program TREND je zacílen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, výsledkem projektu by měl být například prototyp, ověřená technologie, užitný vzor či funkční vzorek. Předkládané projekty budou zaměřeny na výrobní, digitální či kybernetické technologie. Program umožní čerpat finance na mzdy výzkumných pracovníků, náklady na stroje, smluvní výzkum aj. Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt (1 žadatel = 1 projekt), přičemž míra podpory bude až 70 % pro podniky a 90 % pro výzkumné organizace. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 12. 2021 do 15. 2. 2022. Více o programu TREND naleznete zde.

   • Národní fondy
  • TAČR: Centra kompetence v prosinci

   TA ČR v závěru letošního roku plánuje vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence. Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a z operačních programů Strana 3 (celkem 14; zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Předpokládá se mimo jiné vznik velkých komplexních aplikačně orientovaných center NCK s mezinárodním přesahem, která budou mít potenciál ke vzniku přelomových inovací, a budou postaveny na excelentních týmech. Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a jiných mezinárodních programech. Předpokládaná průměrná intenzita podpory celkově za program je 80 %. Nejvyšší povolená intenzita podpory na projekt je 90 %.

   • Národní fondy
  • MŠMT: dotace na vědecké výměny mezi Českem a USA

   MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu vědeckých výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro období 2022 až 2026. Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 9. 2021 – 14. 10. 2021. K dispozici je text výzvy a formuláře pro uchazeče.

   • Národní fondy
  • Horizont Evropa: výzvy do konce roku

   Zde si můžete stáhnout letáček s termíny výzev v programu Horizont Evropa do konce roku 2021.

   • Mezinárodní fondy
  • REGON: seminář o prvních výzvách OP JAK

   Dne 6. 10. 2021 od 9 do 11 hodin proběhne seminář o aktuálním stavu vyhlašování prvních výzev v rámci OP JAK (Jan Amos Komenský), který povede paní Sylvie Samková, vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 (MŠMT), a pan David Póč, ředitel Strategického rozvojového projektu MU 2021+ (MU). Akci pořádá sdružení REGON (REgional Grant Office Network). Registrovat se můžete zde.

   • Národní fondy
  • OP VVV: webinář k administraci projektů

   Dne 12. 10. 2021 od 9 do 16 hodin se uskuteční webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů (OP VVV). Akci pořádá MŠMT. Podrobné informace naleznete na této stránce, kde je rovněž přihláška na akci.

   • Národní fondy
  • MMR: semináře na projektové a finanční řízení

   Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo na tento podzim další sérii oblíbených seminářů zaměřených na fondy EU a projektové a finanční řízení. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Konat se budou v každém krajském městě v termínech od září do prosince 2021. V Praze proběhne seminář na projektové řízení 15. 10. 2021 a 29. 10. 2019 na finanční řízení. Pozvánku, program i přihlášku naleznete na uvedených odkazech. Semináře jsou zdarma.

   • Národní fondy
  • Horizont Evropa: online kurzy

   Národní kontaktní pracovníci pro Horizont Evropa (NCP) připravili v rámci projektu Bridge2HE sérii online kurzů, které posluchače blíže seznámí se základními informacemi o Evropské unii, programu Horizont Evropa, přípravě projektového návrhu, etice ve výzkumu či roli NCP. Přestože jsou kurzy navrženy především s ohledem na potřeby nově nominovaných NCP, jsou přístupny i široké veřejnosti a mohou sloužit jako užitečný zdroj informací zájemcům o účast v projektech Horizontu Evropa. Na kurzy se můžete registrovat na NCP Portále pro Horizont Evropa zde.  

   Sledovat je můžete zdarma a v čase, který vám bude vyhovovat. Kurzy obsahují přednášky, videa, odkazy na zdroje dalších informací i testové otázky k ověření získaných znalostí.  Více informací o síti NCP můžete najít na NCP Portálu pro Horizont Evropa.

   • Mezinárodní fondy
  • Horizont Evropa: semináře pro žadatele a příjemce

   V průběhu října 2021 pořádá Technologické centrum AV ČR sérii praktických seminářů (online i prezenčně) k programu Horizont Evropa.

   - 7. října: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa (pozor, akce proběhne prezenčně v TC)
   - 11. října: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa (online)
   - 12. října: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa (online)
   - 13. října: Koordinace projektů Horizont Evropa (online)
   - 14. října: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa (online)
   - 20. října: Nástroje Horizont Evropa pro firmy (forma bude upřesněna a zahájení registrace bude teprve následovat)

   • Mezinárodní fondy
  • MUNI: Grants Week 2021

   Nenechte si ujít interaktivní online konferenci Grants Week 2021, kterou pořádá Masarykova univerzita (MUNI) ve dnech 12. – 15. 10. 2021. Jedná se o cenný zdroj informací o mezinárodních vědeckých a výzkumných grantech; velký prostor bude věnován zejména programu Horizont Evropa (ERC a MSC), ale také tuzemským GAČR A TAČR. Speciálním hostem bude pan Seán McCarthy, který během posledních 39 let pracoval na přípravě 8 rámcových programů a povede workshop na téma jak připravit konkurenceschopnou projektovou žádost v programu HE. Program naleznete zde a registrace probíhá na každý den zvlášť.

   • Konference
  • Týden inovací: post-covidový svět

   Ve dnech 11. – 18. 10. 2021 proběhne již 6. ročník Týdne inovací, akce s mezinárodní konferencí, odbornými semináři, inovačním veletrhem a řadou doprovodných událostí. Letošní ročník se zaměří na post-covidový svět. Program a přihlášky naleznete na tomto webu.

   • Konference
  • AIP ČR: soutěž Inovace roku

   Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. I letos se můžete se svojí inovací do soutěže přihlásit, a to do 31. 10. 2021. Kritéria soutěže, termíny a další podrobnosti naleznete zde.

   • Konference
 • Srpen 2021
  • Evropský obranný fond: nové výzvy a informační den a networking v září

   Evropská komise pořádá pro zájemce o účast v programu EDF (European Defence Fund) virtuální informační a partnerský den 15. - 17. září 2021. Registrace na akci je otevřena od 16. srpna do 8. září. Informace o akci včetně sady potřebných dokumentů k podání projektů najdete zdePrvní výzvy EDF byly zveřejněny 30. června 2021, otevřeny budou od 9. září do 9. prosince 2021. Fond funguje na základě každoročně vyhlašovaných pracovních programů s vytyčenými tematickými výzvami.  Z rozpočtu 1,2 miliard € bude financováno 37 témat v celkem 23 výzvách.

   Evropský obranný fond je program na podporu společného obranného výzkum a vývoje konkurenceschopného obranného průmyslu. Je zaměřen na výzkum a vývoj nejmodernějších a interoperabilních obranných technologií a vybavení. Cílem je také iniciovat a podpořit spolupráci členských zemí (pravidlo účasti minimálně 3 různých členských zemí). V projektech je bonusem podporována účast malých i středních firem. Pro období 2021-2027 má program rozpočet 7,953 miliard €, které jsou rozděleny na dva směry:

   1. 2,7 miliard € pro kolaborativní obranný výzkum zaměřený na nové a budoucí bezpečnostní hrozby s cílem maximalizace inovací a zavádění nových technologií.
   2. 5,3 miliard € pro spolufinancování projektů rozvoje schopností založených na spolupráci, které doplňuje národní příspěvek. Cílem je efektivita využití rozpočtu pro obranu v členských zemích a redukce duplikovaných akcí.

   Letáčky o EDF s více informacemi naleznete v příloze ZDE a ZDE.

   • Mezinárodní fondy
  • EUROATOM: otevřené výzvy do 7. října 2021

   Do 7. října 2021 je otevřeno 17 výzev programu Euroatom, které se zaměřují na jaderný výzkum, jadernou bezpečnost, radiační ochranu a další podobná témata.

   Celkové finanční krytí na provádění nového programu Euratom v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025 činí 1,38 miliardy eur v běžných cenách. Orientační rozdělení těchto prostředků podle oblastí činnosti je následující:

   1. 583 milionů eur na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy;
   2. 266 milionů eur na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, jaderné bezpečnosti a radiační ochrany;
   3. 532 milionů eur na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.

   V případě zájmu a dotazů se obracejte národní kontakt.

   • Mezinárodní fondy
  • National Science Foundation (USA): výzva pro podávání projektů

   Grantová agentura ČR vyhlašuje kontinuální výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Budou podpořeny inovativní projekty kolaborativního výzkumu v oblastech jako umělá inteligence, nanotechnologie a plasma. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF) – to znamená, že návrhy projektů zasílají žadatelé přímo do americké NSF, která projekty hodnotí a schvaluje, a českou část návrhu projektu doručí GA ČR následně do 7 dnů. Pravidla pro mezinárodní granty naleznete zde. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na pracovníky Oddělení mezinárodních vztahů prostřednictvím e-mailu la@gacr.cz nebo prostřednictvím Helpdesku GA ČR e-mailem (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po–Čt: 9:00–16:00; Pá: 9:00–15:00 na tel. č. 227 088 841.

   Prezentace GA ČR – NSF proběhne v rámci Grants Week 2021 dne15. 10. 2021. O detailech zatím připravovaného programu vás budeme informovat v dalším newsletteru.

   • Mezinárodní fondy
  • MIT-Czech Republic Seed Fund: přihlášky od 13. září 2021

   V letošním roce vznikl fond pro podporu vědecké spolupráce MIT-Czech Republic Seed Fund, který se formuje díky MIT (Massachusettský technologický institut), Akademii věd ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jehož dceřiná společnost IOCB Tech do fondu vloží 300 tisíc amerických dolarů. Na české straně program zastřešuje Akademie věd ČR. Zdeněk Havlas, místopředseda Akademie věd ČR, zdůrazňuje, že program není určen pouze pro vědce z Akademie věd, ale je otevřený všem skvělým výzkumníkům z různých oborů.

   Program MIT-Czech Republic Seed Fund bude v následujících třech letech rozdělovat každoročně 100 tisíc USD, a to mezi 3 až 5 nových vědeckých spoluprací ze všech vědních oborů. Peníze budou využity na úhradu cestovních nákladů spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. O finanční podporu budou žádat společné týmy vědců z MIT a ČR. Maximální výše grantu na 1 projekt je 25.000 USD. Přednost dostanou projekty, kde bude vyvážený poměr pracovníků z MIT a české vědecké instituce, kde budou zahrnuti studenti a mladí výzkumníci,  projekty, které jsou zcela nové či vstupují do nové fáze a projekty s větší udržitelností. Kritéria pro účast v programu naleznete zde. Přihlášky bude možné zasílat od 13. září do půlky prosince 2021, o úspěšných žadatelích se rozhodne do dubna následujícího roku a první cesty bude možné uskutečnit v červnu 2022. MIT k této výzvě organizuje 15. 9. 2019 (16:00 SEČ) webinář, na který se můžete zaregistrovat zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Visegrad-Taiwan Scholarships 2021: přihlášky do konce září

   Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program Taiwan 2021. Program je otevřen pro studenty PhD., doktorandy a postdoktorandy. Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. září 2021. Z Programu bude možná podpora v rámci těchto akademických oborů: nanotechnologie, elektrotechnický průmysl, biotechnologie, informační technologie, veřejné zdraví, společenské a humanitní vědy a další.

   K dispozici jsou dokumenty a informace k tomuto programu: Rules for the Visegrad–Taiwan Scholarships.docx a List of eligible host universities in Taiwan.xlsx

   Informace o Programu vč. podmínek a postupu pro podání přihlášky jsou k dispozici na webu Visegrádského fondu zde.

   • Mezinárodní fondy
  • EISMEA: výběrové řízení na programové manažery

   Výkonná agentura Evropské komise EISMEA nabízí možnost až 6 expertům nebo expertkám stát se programovými manažery/manažerkami (PM) programů Evropské rady pro inovace (EIC). Požadovanou expertizou jsou nové a vznikající technologie, očekává se vizionářský přístup k oboru. PM budou přispívat ke tvorbě inovací na základě průlomových vědecko-technických objevů. Přihlášku je možné podat do 8. září 2021. Podrobnosti jsou k dispozici zde. Vybraní uchazeči dostanou pracovní smlouvu na 2 roky s možností prodloužení na 4 roky, místo výkonu práce je Brusel, kde agentura EISMEA sídlí.

   • Mezinárodní fondy
  • StandICT: výzva na zapojení evropských odborníků do standardizačních organizací

   Projekt StandICT (Reinforcing European presence in the international standardisation landscape) financovaný z programu Horizont 2020 otevřel již svou čtvrtou výzvuv níž mohou evropští odborníci na standardizaci požádat o přímé financování jejich zapojení do mezinárodních standardizačních organizací, pracovních skupin nebo expertních technických komisí. Výše podpory je až 10 000 EUR a doba trvání projektového záměru max. 6 měsícůOnline žádosti lze podávat do 15. září (17:00 SEČ). V této výzvě budou podpořeni odborníci působící ve vybraných horizontálních oblastech ICT (cloud computing, IoT, 5G, kybernetická bezpečnost a data) nebo v různých vertikálních oblastech ICT (AI, Industry 4.0, eHealth, kvantové technologie atd.). Více informací k žádostem naleznete zde

   • Mezinárodní fondy
  • Granty Evropské rady pro výzkum: národní informační den

   Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají on-line Národní informační den o grantech Evropské rady pro výzkum (ERC), který se uskuteční ve středu  8. září 2021 od 9.30 do 16 hodin (připojit se bude možné od 9 hod).  „Info-den“ bude zaměřen na výzvy ERC v novém rámcovém programu Horizont Evropa a proběhne v angličtině (tlumočení nebude zajištěno). Registrovat se můžete do 6. září. Více informací o akci včetně kontaktní osoby naleznete tady.

   Rok 2022 by měl být co do výše grantů udělených ERC rekordní. V pěti výzvách, z nichž první byla vyhlášena v polovině července, je pro excelentní evropské výzkumníky připraveno celkem 2,4 miliardy eur, tedy o půl miliardy více než letos. Více informací naleznete v článku zde. Pracovní program ERC si můžete přečíst zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Setkání REGON v září: spolupráce s USA

   Ve čtvrtek 9. září od 15:00 do 17:00 se uskuteční on-line setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Klíčovým tématem budou možnosti spolupráce s výzkumníky v USA. Dvě nová schémata spolupráce, o nichž informujeme výše (MIT-Czech Republic Seed Fund a GA ČR v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation), představí Luděk Moravec, attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací z Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Pro registraci a případné dotazy předem využijte registrační formulář.

   REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Setkání probíhá každý měsíc za účelem řešení aktuálních otázek s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizon 2020 a HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

   • Mezinárodní fondy
  • Nová brožura TC AV: Horizont Evropa

   Technologické centrum AV ČR vydalo novou brožuru programu Horizont Evropa – „Nástroje Evropské rady pro inovace“. Brožura z edice Vademecum poskytuje informace o základních nástrojích EIC k podpoře inovací, které jsou radikálně odlišné od existujících produktů, služeb nebo obchodních modelů. Jsou vysoce rizikové, mají potenciál vysokého zisku a předpoklad rychlého rozšíření – EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator (ve verzích Open a Challenges) a soutěže o ceny EIC Prizes. Brožura je k dispozici pouze v elektronické verzi a dostanete se k ní tudy.

   • Mezinárodní fondy
  • Kanada: strojírenský veletrh v říjnu 2021

   Ve dnech 4. - 7. 10. 2021 se koná největší kanadský strojírenský veletrh CANADIAN MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW, který letos propojí kolem 4500 expertů z oblasti tradičních i nových technologií z celého světa. Představí nejnovější trendy v obrábění, kovozpracování, tvářecích a výrobních technologiích spolu se špičkovými inovacemi v oblasti pokročilé výroby včetně IIoT, aditivní výroby/3D tisku, automatizace, robotiky a další.

   Kanada je důležitým průmyslový hráčem s více než 90,000 výrobními společnostmi, které zaměstnávají 1,7 milionu lidí. V Ontariu sídlí kanadský superklastr pro pokročilé výrobní technologie, Next Generation Manufacturing Canada, který nabízí možnost členství a příležitostí také pro české firmy se zájmem o kanadský trh.

   Generální konzulát České republiky v Torontu spolu s Ministerstvem obchodu a průmyslu a ve spolupráci s agenturami CzechInvest a CzechTrade nabízí českým firmám možnost účasti na českém stánku a konferenci zdarma.

   • Veletrh
  • OP JAK – Informace pro žadatele

   MŠMT žádá budoucí uchazeče v rámci výzvy Teaming for Excellence v programu Horizon Europe, aby vyplnili krátký formulář se základními informacemi o předloženém projektu. Formulář naleznete zde a další informace zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Program TREND: posunutí vyhlášení výzvy na závěr roku

   V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku. V současné době probíhají jednání s MPO o podmínkách realizace NPO a zejména způsobu zajištění financováníAktuální indikativní harmonogram veřejných soutěží pro rok 2021 je k dispozici zde. Dokumenty a informace k Programu jsou ke stažení zde.

   • Národní fondy
  • Úspěšné projekty ČVUT v Praze

   Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil v polovině července údaje o 23 projektech, které uspěly v pilotní výzvě Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce. Do oceněných projektů je zapojeno celkem 135 vysokoškolských institucí (HEI) a 140 organizací mimo akademickou obec z celkem 32 zemí. Z Česka uspěly 3 vysoké školy: ČVUT v Praze (projekt TANDEM+), Univerzita Pardubice (projekt INVENTHEI) a VŠB-TU Ostrava (projekt SUA). Úspěšnému týmu z ČVUT gratulujeme.

   Českou Národní kvantovou infrastrukturu s napojeními na Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko buduje pro Česko konsorcium složené z Cybersecurity hub z.ú., Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UPOL) a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (IT4I VŠB-TUO). „Jedná se o zdaleka nejkomplexnější projekt v kvantové komunikaci v ČR a je výrazným vyvrcholením předchozích desítek let výzkumných, vývojových a testovacích aktivit, které byly nebo jsou doposud u nás realizovány. I proto se jej účastní nejprestižnější pracoviště v tomto oboru, která v ČR jsou. Tato pracoviště nejenom rozvíjí špičkový výzkum v oblasti kvantových technologií, ale i vychovávají pro oblast kvantových technologií studenty,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

   • Ocenění
 • Červenec 2021
  • Národní plán obnovy

   Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost.

   NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 pilířů, které se dělí na další komponenty. Každý pilíř bude přiřazen konkrétnímu ministerstvu, které zaštítí příjem a hodnocení žádostí i čerpání. Jednotlivé pilíře jsou:

   1. Digitální transformace
   2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
   3. Vzdělávání a trh práce
   4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19
   5. Výzkum, vývoj a inovace
   6. Zdraví a odolnost obyvatel

   Celkově tento program zaštiťuje MPO. První programy se budou otevírat už v září 2021 a 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022.

   • Národní fondy
  • TA ČR: Program TREND – Technologičtí lídři

   Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterým se firmy prosadí na nových (zejména zahraničních) trzích. Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy. Spuštění soutěže se očekává v září 2021.

   Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie), digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence) a kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

   Abyste se lépe připravili na tento program, doporučujeme bezplatný webinář, který proběhne 19. 8. 2021 od 10 do 10:45.

   • Národní fondy
  • OP PIK: Výzva Aplikace IX byla prodloužena

   Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK informoval o změně harmonogramu Výzvy IX programu Aplikace. Z důvodu pokračující situace související s mimořádnými opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u Výzvy IX programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 31. 7. 2021; 13:59:59 do 1. 9. 2021; 13:59:59.

   • Národní fondy
  • Evropský obranný fond a program Euroatom

   Evropská komise na přelomu června a července přijala a zveřejnila první pracovní programy Evropského obranného fondu (EDF) a programu Euratom na období 2021−2022. Oba programy jsou komplementární k rámcovému programu Horizont Evropa.

   V rámci Evropského obranného fondu bude otevřeno 23 výzev na podporu kooperativních výzkumných a vývojových projektů v oblasti obrany, na rozvoj schopností a standardizace. Na financování těchto projektů Evropská unie poskytne 1,2 miliardy eur, kdy asi 700 milionů eur bude určeno na přípravu rozsáhlých a komplexních obranných platforem a přibližně 100 milionů eur podpoří kritické technologie (umělá inteligence, cloud pro vojenské operace atp.). Výzvy jsou již vypsány a budou spuštěny 9. září 2021 na portálu FTOP. Do té doby doporučujeme seznámit se s dokumentací k výzvám a detaily k žádostem.  

   Výzvy programu Euratom podpoří výzkum fúze a pomohou podpořit pokrok v celé řadě oblastí, od dalšího zlepšování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, až po podporu jiných než energetických aplikací jaderné technologie. Letošní výzvy se zaměřují zejména na lékařskou oblast a přímo podporují priority akčního plánu EU pro boj proti rakovině a akčního plánu SAMIRA.

   • Mezinárodní fondy
  • Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

   Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský („OP JAK“) předpokládá MŠMT, že po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu. Financování by mělo proběhnout formou samostatné výzvy OP JAK v prioritě 1 zaměřené na rozvoj výzkumu a vývoje. Financování by mělo být určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage Evropské komise a získají v ní financování. Indikativní předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1 mld. Kč. Uzávěrka první výzvy je 5.10.2021. Více k této aktualitě naleznete zde.

   • Národní fondy
  • EK vyhlásila první výzvy MSCA 2021

   Evropská komise zveřejnila 22. 6. 2021 první výzvy pro podávání projektů MSCA, a to MSCA sítě pro doktorandy 2021 (Doctoral Networks) s uzávěrkou 16. listopadu 2021, Individuální granty pro postdoktorandy (Postdoctoral Fellowships) 2021 s uzávěrkou 12. října 2021 a Evropskou noc vědců 2022-23 (European Researchers' Night) s uzávěrkou 7. října 2021. Více informací a online přihlášku naleznete na portálu FTOP.

   • Mezinárodní fondy
  • ERC Proof of Concept Grants1

   Do 14. 10. 2021 je možné se hlásit o grant ERC Proof of Concept (Horizon Europe). Aktivity vedoucí k ověření životaschopnosti budou podpořeny jednorázovou částkou do 150.000 EUR a budou trvat 12, výjimečně 18 měsíců. Cílem grantů ERC Proof of Concept je usnadnit zkoumání potenciálu komerčních a sociálních inovací výzkumu již financovaného z ERC, a proto o ně mohou žádat pouze hlavní řešitelé, kteří již výzkum financovaný ERC provádí.

   • Mezinárodní fondy
  • ERC Synergy Grants

   Cílem grantů ERC Synergy (Horizon Europe) je umožnit malé skupině 2 až 4 hlavních řešitelů společně zkoumat problémy, které není možné uchopit v rámci individuálních projektů či projektových týmů. Synergické projekty by měly umožnit podstatný pokrok na hranicích vědních oborů, zejména díky novým výzkumným metodám a technikám, včetně nekonvenčních přístupů a zkoumání na rozhraní zavedených oborů. Granty budou udělovány v maximální hodnotě 10 miliónů EUR a doba řešení projektů je maximálně 6 let. Více informací naleznete zde a v programovém dokumentu.

   • Mezinárodní fondy
  • Nový portál Coronavirus Global R&I Collaboration

   Evropská komise spustila nový portál „Coronavirus Global R&I Collaboration“, který nabízí nástroj pro spolupráci podporující výzkumné a inovační projekty prováděné organizacemi a výzkumnými pracovníky z celého světa, kteří se podílejí na výzkumu souvisejícím s COVID-19, se speciálním zaměřením na sociálně-ekonomické aspekty pandemie. Iniciativa podporuje „globální přístup k výzkumu a inovacím“, a potvrzuje tak závazek Evropy o globální otevřenosti, která je nutná k dosažení excelence, ke sdílení zdrojů k dosažení vědeckého pokroku a k rozvoji inovačních ekosystémů. Portál je otevřen výzkumným organizacím a jednotlivým výzkumným pracovníkům z celého světa. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

   • Mezinárodní fondy
  • Konference o životním prostředí

   Ve dnech 2. - 3. září 2021 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze koná konference s názvem Conference on Green Technologies and Innovations in Czechia, Saxony and Bavaria s hlavním tématem Pathways into a Sustainable Future (Cesty k udržitelné budoucnosti).

   Zájemci se mohou registrovat do 31. července. Podrobné informace včetně registračního formuláře naleznete zde.

    

   • Školení a semináře
  • Výzva pro předkládání projektových záměrů CRP 2022

   V souladu s Vyhlášením CRP pro rok 2022 a zefektivnění koordinace napříč ČVUT je otevřena VÝZVA pro předkládání projektových záměrů v kategoriích 2+ a 18+. Projektové záměry je možné vkládat do 13.9.2021 zde. Detailní informace jsou dostupné na Inforeku.

   Kontaktní osoba:
   Ing. Kateřina Nedbalová
   katerina.nedbalova@cvut.cz
   +420 224 353 623

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Červen 2021
  • Národní plán obnovy

   Již teď se můžete začít seznamovat s chystaným Národním plánem obnovy, který bude velkou příležitostí pro čerpání štědrých dotací do různých odvětví. Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. První programy z Národního plánu obnovy se budou otevírat už v září 2021. 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022. Dění v této oblasti budeme sledovat a budeme vás o aktualitách informovat.

   • Národní fondy
  • TAČR – aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek

   V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek výzkumných projektů Technologické agentury ČR. TA ČR proto hledá odbornice a odborníky na výzkum, vývoj a inovace napříč všemi obory, zejména z aplikačního, ale i akademického prostředí, kteří mají zkušenost s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi. Více informací naleznete zde a v letáčku.

   • Národní fondy
  • OP PIK – Inovační vouchery

   Ve spolupráci s malým či středním podnikem působícím mimo hl. m. Prahu, který je oprávněným žadatelem, se mohou výzkumné týmy z ČVUT ucházet o inovační vouchery Výzvy VI z OP PIK. Univerzita poskytne firmě expertní služby v oblasti inovací (jako jsou různé typy zkoušek, měření, výpočty, konstrukční návrhy nebo vývoj SW, HW, materiálů, procesů, metod či prototypů nových výrobků), které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Voucher na tyto služby je ve výši od 50 tisíc Kč do 1.000.000 Kč. Podávání žádostí je průběžné až do 31. 12. 2022. Doporučujeme navázat spolupráci s konkrétní firmou a společně vypracovat žádost, jež se podává  pouze elektronicky přes systém ISKP+.

   • Národní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Pracovní programy HE

   Evropská komise (EK) zveřejnila pracovní programy pro jednotlivé části programu Horizont Evropa na roky 2021-2022. Dokumenty si můžete stáhnout přímo na FTOP (Funding & tender opportunities portal) v příslušných sekcích na českém webu https://www.horizontevropa.cz/cs. EK rovněž zveřejnila Průvodce programem Horizont Evropa (Horizon Europe Programme Guide), který přehledně informuje o struktuře, rozpočtu a politických prioritách programu. Obsahuje také detaily týkající se přípravy projektu a má napomoci zodpovědět i konkrétní praktické otázky.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Partnerská setkání k výzvám HE

   Aby mohlo dojít i k navázání partnerství a spolupráce při přípravě výzkumných projektů, pořádají sítě národních kontaktních bodů ve spolupráci s EK sérii on-line partnerských setkání (brokerage events). Akce budou zaměřeny na témata prvních výzev klastrů programu Horizont Evropa. Účast na brokerage events je zdarma, je však nutné se registrovat a vyplnit profil organizace.

   Detailní informace a registrace na jednotlivé akce naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Challenge Fund

   Do 12. července můžete podávat on-line přihlášky do výzvy Challenge Fund, která je vyhlášena v rámci Rozvojového programu spojených národů (UNDP). ČVUT je oprávněným žadatelem. Cílem výzvy je přenos českého know-how a inovativních řešení, která by řešila rozvojové výzvy a přispěla k dosažení cílů udržitelného rozvoje v některé ze 6 rozvojových zemí (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldávie a Zambie). Rozvojové výzvy jsou pro každou zemi jiné (např. čistá energie, hospodaření s odpadem, životní prostředí, znečištění ovzduší, klimatická změna apod.). Projekty budou trvat maximálně 12 měsíců a je možné na ně získat dotaci až 850.000 Kč (20.000 – 40.000 USD) s tím, že míra spolufinancování je zde 20 %.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Informační dny k prvním výzvám HE

   EK zveřejnila termíny konání informačních dní k prvním výzvám programu Horizont Evropa, které bude on-line pořádat v období od 28. června do 9. července 2021. Budou zaměřeny na všechny klastry programu, na Akce "Marie Skłodowska-Curie", výzkumné infrastruktury a rozšiřování účasti a posilování ERA.  Informační dny programu Horizont Evropa budou otevřeny pro účast bez předchozí registrace (s výjimkou klastru 3 – Občanská bezpečnost pro společnost). Informační dny programu Horizont Evropa se budou zabývat 9 tématy, z nichž každé bude představovat program exkluzivních diskusí a praktických setkání věnovaných jinému klastru nebo části nového programu. Rozpis témat a naleznete zde. Zájemce z ČVUT budou nejspíše nejvíce zajímat klastry 4 (Digital, Industry and Space), 5 (Climate, Energy and Mobility).

   • Mezinárodní fondy
  • Strategický záměr ČVUT 2021+

   Dne 14. června 2021 byl se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednán Strategický záměr ČVUT 2021+ představující základní strategický dokument Českého vysokého učení technického v Praze, který vytyčuje priority pro oblast vzdělávací politiky do roku 2030. Seznamte se s misí, vizí, základními principy a hodnotami ČVUT. Prozkoumejte cíle v oblastech studia, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, lidských zdrojů a prostředí, finančního řízení, organizace a procesů.

   Dokument je dostupný ke stažení v českém a anglickém jazyce.

   • Strategie
  • DIGITAL EUROPE

   Ve dnech 1. a 2. června 2021 proběhne virtuální konference Leading the Digital Decade pořádaná Evropskou komisí a Portugalským předsednictvím Rady EU. Tématem konference je digitální společnost. Jeden celý den je věnován zahájení programu Digitální Evropa. Program na oba dny a registraci naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
 • Květen 2021
  • Fond celoškolských aktivit ČVUT

   Dne 25. května 2021 proběhlo hodnocení projektů Fondu celoškolských aktivit ČVUT na rok 2021. Doporučení komise byla schválena rektorem ČVUT.

   Seznam podpořených projektů k dispozici zde.

   • Fond celoškolských aktivit
  • HORIZONT EVROPA

   Oficiální legislativní dokumenty k programu Horizont Evropa byly zveřejněny 12. 5. 2021 v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a Rozhodnutí Rady (EU) 2021/764 ze dne 10. května 2021 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa.  

   Rámcový program Horizont Evropa spustil dne 19. 5. 2021 výzvu Energy Harvesting and Storage Technologies. Navrhované projekty by se měly zabývat inovativními, nízkonákladovými, efektivními a udržitelnými technologiemi a systémy pro získávání a skladování čisté energie, ale také inovativními koncepty, technikami a pokročilými materiály a zařízeními.

   Uchopení těchto témat má zásadní význam pro dosažení cílů Zelené dohody (Green Deal) v oblasti dekarbonizace energetických systémů a zároveň pro dosažení přechodu na bezpečnou a dostupnou energii. Předkládání návrhů projektů je možné do 22. 9. 2021 a více informací naleznete zde.

   Ještě pár dnů zbývá do ukončení výzvy (25. 5. 2021) EIC Pathfinder Open 2021, která podporuje ambiciózní projekty rozvíjející radikálně nové technologie, ideálně s potenciálem pro budoucí tržní uplatnění. Projekty nejsou tematicky vymezené. Více informací naleznete zde.

   Horizont Evropa vyhlašuje EU Prize for Women Innovators - cenu pro ženy podnikatelky a inovátorky, které dokázaly úspěšně přivést na trh významnou inovaci. Tři vybrané inovátorky v hlavní kategorii získají odměnu 100 tisíc eur. Jedna cena 50 tisíc eur bude udělena v kategorii Rising innovator do 30 let. Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2021. Více informací se dočtete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • SMART ENERGY

   Evropská platforma společného programování Smart Energy Systems zve zájemce, kteří reprezentují tzv. živé laboratoře a testovací centra (Living Labs and Testbeds) a chtěli by pracovat na nových projektech či rozšířit síť svých partnerů; nebo sami poskytují digitální platformy pro oblast energetiky (Digital Platform Providers) a rádi by svá technologická řešení či služby propagovali na mezinárodní úrovni. Zájemci, kteří splní kvalifikační kritéria, si zajistí vysokou viditelnost a přístup k exkluzivním nabídkám spolupráce a mezinárodním výzkumným projektům, včetně jejich výsledků. Registrovat se můžete prostřednictvím elektronického systému do 4. června 2021, 13:00 SEČ. Stačí podat tzv. Expression of Interest.

   • Mezinárodní fondy
  • M-ERA.NET

   Zabýváte-li se materiálovým výzkumem a inovacemi či výzkumem pro budoucí technologie baterií, můžete se zapojit do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2021. Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

   • Mezinárodní fondy
  • PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI APLIKOVANÉHO VÝZKUMU – TAČR

   Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

   Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Soutěžní lhůta běží od 13. května 2021 do 14. července 2021. Podrobné informace nutné pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete v Zadávací dokumentaci.

   • Národní fondy
  • VIDEOTUTORIÁL ISKP14+ OP VVV

   Pracujete-li se systémem ISKP14+ a nejste si jistí, jak správně vyplnit žádost o změnu, podívejte se na videotutoriál, který zveřejnil ŘO OP VVV.

   Kategorie: Národní fondy

   • Národní fondy
  • PODCASTY O EVROPSKÝCH FONDECH

   Víte o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 11dílnou sérii podcastu o evropských fondech pro období 2021-2027? Může to být příjemný způsob, jak se dozvědět aktuální informace a zajímavosti od těch nejpovolanějších.

   • Národní fondy
  • CRP 2021

   Na webu byly v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 ze dne 10. května 2021 zveřejněny CRP projekty schválené k realizaci ČVUT v roce 2021. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Duben 2021
  • NATO Innovation Challenge

   Vesmír je pro NATO od roku 2019 oficiálně uznávanou operační doménou, stejně jako vzduch, moře, země a kyberprostor, kde provádí obranné operace a se spojenci v něm sdílí služby a zařízení. Prostor kolem Země se ale dynamicky mění a zahušťuje se stovkami satelitů každoročně vysílaných převážně komerčními subjekty. Narůstají obavy o rušení, degradaci či ničení těchto technologií, což může významně ohrožovat jejich uživatele a v konečném důsledku i destabilizovat celé vojenské struktury a organizace. NATO vyzývá k hledání inovativních řešení, která pomohou sbírat a analyzovat informace k vesmírné doméně, pomohou detekovat případná narušení a zabraňovat jim a v neposlední řadě pomohou vizualizovat a prezentovat vesmírný prostor inovativním způsobem. 

   Nejlepší řešení bude oceněno finanční odměnou až $ 8.500. Úspěšní řešitelé navíc mohou přispět k vývoji nových koncepcí, doktrín, standardů a postupů NATO a dostanou prostor při velkých akcích pořádaných NATO. Registrujte se do 22. 5. 2021, následně zašlete abstrakt, a pokud obstojíte, můžete se dostat až k finálové online prezentaci 29. 6. 2021.

   Návod k registraci naleznete zde.
   Pravidla pro uchazeče z řad jednotlivců naleznete zde.
   Pravidla pro týmy z řad akademiků či soukromých firem naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Programový dokument OP JAK schválen

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský. V OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro spolupráci výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury. Celková alokace OP JAK pro programové období 2021—2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč půjde do regionálního školství. Zahájení realizace OP JAK a vypsání prvních výzev je předpokládáno na přelomu roku 2021 a 2022.

   • Národní fondy
  • Web Horizont Evropa

   Zajímáte-li se o program Horizont Evropa, potom si přidejte do oblíbených nový český web horizontevropa.cz, který je provozovaný Technologickým centrem AV ČR a přehledně informuje o všech aktualitách, výzvách a struktuře programu HE. Naleznete zde i právní a finanční aspekty či hodnocení rámcových programů.

   • Mezinárodní fondy
  • Závěrečné zprávy CRP 2020

   Na webu byly v souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejněny závěrečné zprávy CRP projektů realizovaných ČVUT v roce 2020. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Březen 2021
  • Eureka Clusters AI Call 2021

   Zabýváte se umělou inteligencí a pracujete na špičkové technologii, která je schopná prosadit se na světovém trhu? Program EUREKA, jeden z klíčových nástrojů Evropského výzkumného prostoru, spouští výzvu Eureka Clusters AI Call, která je otevřená od 1. 3. 2021 do 28. 6. 2021. Budou v ní podporovány středně velké mezinárodní projekty s rozpočtem od 3 do 15 miliónů EUR. Výstupem projektu musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se v celosvětové konkurenci. Podrobné podmínky k účasti naleznete zde a přihlášky do výzvy se podávají elektronicky přes tento portál.

   • Mezinárodní fondy
  • Bezpečnostní výzkum ČR

   Bude spuštěn Program bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky, který je zacílen na projekty experimentálního vývoje a mezi hlavní oblasti podpory patří mimo jiné vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů. ČVUT zde může být v roli dalšího účastníka (partnera) projektu. Více informací naleznete zde.

   • Národní fondy
  • Záznamy a prezentace z informační kampaně HE

   Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT uspořádalo ve dnech 8. - 11. března 2021 informační kampaň „Zapojte se do Horizontu Evropa“. Pokud jste kampaň nestihli, můžete záznamy a prezentace z jednotlivých dnů dohledat zde.

   • Školení a semináře
 • Únor 2021
  • Crowdhelix

   The Crowdhelix Network – mezinárodní virtuální platforma pro propojování vědeckých týmů, sestavování konsorcií, hledání partnerů, prezentaci úspěchů a sdílení nových výzev, kterou využívají jak univerzity a výzkumné organizace, tak soukromé firmy, je nyní k dispozici i vám. Ať už cílíte na výzvy Horizon Europe či hledáte partnery do jiných projektů, neváhejte a využijte tuto unikátní službou, kterou má ČVUT předplacenou do konce roku 2021. Přihlásit se do sítě lze zde.

   • Evropské fondy
  • REACT-EU

   Nový investiční nástroj REACT-EU, který představuje mimořádné dodatečné zdroje na pomoc se snížením dopadů pandemie Covid-19, umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány v průběhu března 2021 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROP. Podporované aktivity se budou týkat zdravotnictví, sociální, sportovní infrastruktury a integrovaného záchranného systému. Dotace pokryje 100 % způsobilých nákladů. Aktuálně jsou vyhlašovány avíza výzev.

   • Evropské fondy
  • ERC Starting Grants

   Byla zveřejněna první výzva Horizon Europe – ERC Starting Grants. Tato výzvy je navržena k podpoře excelentních výzkumníků, kteří začínají svůj nezávislý výzkumný tým, nebo program. Stejně jako u jiných výzev HE je předpokladem úspěšné přihlášky prokázání průkopnické povahy, ambice a proveditelnosti vědeckého návrhu. Maximální možná dotace z této výzvy je stanovena na 1 500 000 EUR na 5 let trvání projektu. Detailní informace o výzvě naleznete zde.

   • Evropské fondy
 • Leden 2021
  • Evropské centrum pro digitální inovace na ČVUT

   EDIH neboli Evropské centrum pro digitální inovace vznikne i na ČVUT. Pokud uspěje se svojí žádostí i u Evropské komise, bude hrát klíčovou roli při implementaci programu Digital Europe, novém programu Evropské komise pro podporu digitalizace Evropy pro období 2021 - 2027. Takové centrum bude v budoucnu umožňovat malým a středním podnikům a veřejné správě přístup k technologickým znalostem a řešením při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

   • Evropské fondy
  • Modernizační fond

   Zabýváte se tématy jako jsou obnovitelné zdroje energie, optimalizace spotřeby energie, distribuce tepla, modernizace dopravy či snižování emisí? Pokud ano, je možné, že programy Modernizačního fondu budou vhodné právě pro vás. Fond o velikosti zhruba 150 miliard Kč spravuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Další předregistrační výzvy budou vypsány v druhé polovině letošního roku. V programovém dokumentu se dozvíte další podrobnosti, např. přehled jednotlivých programů (str. 32) a podporovaných aktivit.

   • Národní fondy
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková