Aktuality z oblasti rozvoje a fondů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

 • Září 2021
  • Národní plán obnovy: první výzvy v říjnu

   V říjnu 2021 budou zveřejněny první výzvy Národního plánu obnovy (NPO), a to konkrétně v těchto oblastech:

   - fotovoltaika (dotace na projekty do 1 MW výkonu instalované na střechy či fasády budov pro vlastní spotřebu i prodej);
   - cirkulární ekonomika (dotace pro firmy na zpracování vlastního odpadového materiálu a jeho další použití ve výrobním procesu; dotace pro firmy na nákup odpadového stavebního materiálu a jeho další využití) a
   - snížení spotřeby vody v podniku (dotace pro podniky, které sníží spotřebu vody nebo ji ve výrobním procesu recyklují).

   Bližší parametry výzev budou zveřejněny na webu www.mpo.cz po jejich projednání Řídícím výborem NPO dne 11. října. Do konce letošního roku by měly být vyhlášeny výzvy též v těchto oblastech: digitální podnik; vysokorychlostní internet a nákup elektromobilů.

   Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plní na úrovni České republiky roli koordinátora NPO. Konsolidovaný text NPO byl v pondělí 13. září projednán vládou a s jeho aktuální verzí se můžete seznámit zde.

   Vzhledem k tomu, že projekty musí být zrealizovány nejpozději do dubna 2026, dojde k řadě zjednodušení

   - pravděpodobně bude jednotná míra podpory pro podniky všech velikostí, 
   - v rámci realizace nebude nutné pořádat výběrové řízení na dodavatele, 
   - k žádostem se nebude dokládat kompletní projektová dokumentace (platí zejména pro výzvu na fotovoltaiku).

   • Národní fondy
  • TAČR TREND: výzva v prosinci

   Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí 15. 12. 2021 dlouho očekávanou výzvu TREND – Technologičtí lídři. Výzva bude určena pro podniky a výzkumné organizace z celé ČR včetně těch se sídlem v Praze, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to jak vlastními silami (interně) nebo nákupem externích služeb. Program TREND je zacílen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, výsledkem projektu by měl být například prototyp, ověřená technologie, užitný vzor či funkční vzorek. Předkládané projekty budou zaměřeny na výrobní, digitální či kybernetické technologie. Program umožní čerpat finance na mzdy výzkumných pracovníků, náklady na stroje, smluvní výzkum aj. Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt (1 žadatel = 1 projekt), přičemž míra podpory bude až 70 % pro podniky a 90 % pro výzkumné organizace. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 12. 2021 do 15. 2. 2022. Více o programu TREND naleznete zde.

   • Národní fondy
  • TAČR: Centra kompetence v prosinci

   TA ČR v závěru letošního roku plánuje vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence. Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a z operačních programů Strana 3 (celkem 14; zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Předpokládá se mimo jiné vznik velkých komplexních aplikačně orientovaných center NCK s mezinárodním přesahem, která budou mít potenciál ke vzniku přelomových inovací, a budou postaveny na excelentních týmech. Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a jiných mezinárodních programech. Předpokládaná průměrná intenzita podpory celkově za program je 80 %. Nejvyšší povolená intenzita podpory na projekt je 90 %.

   • Národní fondy
  • MŠMT: dotace na vědecké výměny mezi Českem a USA

   MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu vědeckých výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro období 2022 až 2026. Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 9. 2021 – 14. 10. 2021. K dispozici je text výzvy a formuláře pro uchazeče.

   • Národní fondy
  • Horizont Evropa: výzvy do konce roku

   Zde si můžete stáhnout letáček s termíny výzev v programu Horizont Evropa do konce roku 2021.

   • Meziárodní fondy
  • REGON: seminář o prvních výzvách OP JAK

   Dne 6. 10. 2021 od 9 do 11 hodin proběhne seminář o aktuálním stavu vyhlašování prvních výzev v rámci OP JAK (Jan Amos Komenský), který povede paní Sylvie Samková, vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 (MŠMT), a pan David Póč, ředitel Strategického rozvojového projektu MU 2021+ (MU). Akci pořádá sdružení REGON (REgional Grant Office Network). Registrovat se můžete zde.

   • Národní fondy
  • OP VVV: webinář k administraci projektů

   Dne 12. 10. 2021 od 9 do 16 hodin se uskuteční webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů (OP VVV). Akci pořádá MŠMT. Podrobné informace naleznete na této stránce, kde je rovněž přihláška na akci.

   • Národní fondy
  • MMR: semináře na projektové a finanční řízení

   Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo na tento podzim další sérii oblíbených seminářů zaměřených na fondy EU a projektové a finanční řízení. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Konat se budou v každém krajském městě v termínech od září do prosince 2021. V Praze proběhne seminář na projektové řízení 15. 10. 2021 a 29. 10. 2019 na finanční řízení. Pozvánku, program i přihlášku naleznete na uvedených odkazech. Semináře jsou zdarma.

   • Národní fondy
  • Horizont Evropa: online kurzy

   Národní kontaktní pracovníci pro Horizont Evropa (NCP) připravili v rámci projektu Bridge2HE sérii online kurzů, které posluchače blíže seznámí se základními informacemi o Evropské unii, programu Horizont Evropa, přípravě projektového návrhu, etice ve výzkumu či roli NCP. Přestože jsou kurzy navrženy především s ohledem na potřeby nově nominovaných NCP, jsou přístupny i široké veřejnosti a mohou sloužit jako užitečný zdroj informací zájemcům o účast v projektech Horizontu Evropa. Na kurzy se můžete registrovat na NCP Portále pro Horizont Evropa zde.  

   Sledovat je můžete zdarma a v čase, který vám bude vyhovovat. Kurzy obsahují přednášky, videa, odkazy na zdroje dalších informací i testové otázky k ověření získaných znalostí.  Více informací o síti NCP můžete najít na NCP Portálu pro Horizont Evropa.

   • Mezinárodní fondy
  • Horizont Evropa: semináře pro žadatele a příjemce

   V průběhu října 2021 pořádá Technologické centrum AV ČR sérii praktických seminářů (online i prezenčně) k programu Horizont Evropa.

   - 7. října: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa (pozor, akce proběhne prezenčně v TC)
   - 11. října: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa (online)
   - 12. října: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa (online)
   - 13. října: Koordinace projektů Horizont Evropa (online)
   - 14. října: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa (online)
   - 20. října: Nástroje Horizont Evropa pro firmy (forma bude upřesněna a zahájení registrace bude teprve následovat)

   • Mezinárodní fondy
  • MUNI: Grants Week 2021

   Nenechte si ujít interaktivní online konferenci Grants Week 2021, kterou pořádá Masarykova univerzita (MUNI) ve dnech 12. – 15. 10. 2021. Jedná se o cenný zdroj informací o mezinárodních vědeckých a výzkumných grantech; velký prostor bude věnován zejména programu Horizont Evropa (ERC a MSC), ale také tuzemským GAČR A TAČR. Speciálním hostem bude pan Seán McCarthy, který během posledních 39 let pracoval na přípravě 8 rámcových programů a povede workshop na téma jak připravit konkurenceschopnou projektovou žádost v programu HE. Program naleznete zde a registrace probíhá na každý den zvlášť.

   • Konference
  • Týden inovací: post-covidový svět

   Ve dnech 11. – 18. 10. 2021 proběhne již 6. ročník Týdne inovací, akce s mezinárodní konferencí, odbornými semináři, inovačním veletrhem a řadou doprovodných událostí. Letošní ročník se zaměří na post-covidový svět. Program a přihlášky naleznete na tomto webu.

   • Konference
  • AIP ČR: soutěž Inovace roku

   Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. I letos se můžete se svojí inovací do soutěže přihlásit, a to do 31. 10. 2021. Kritéria soutěže, termíny a další podrobnosti naleznete zde.

   • Konference
 • Srpen 2021
  • Evropský obranný fond: nové výzvy a informační den a networking v září

   Evropská komise pořádá pro zájemce o účast v programu EDF (European Defence Fund) virtuální informační a partnerský den 15. - 17. září 2021. Registrace na akci je otevřena od 16. srpna do 8. září. Informace o akci včetně sady potřebných dokumentů k podání projektů najdete zdePrvní výzvy EDF byly zveřejněny 30. června 2021, otevřeny budou od 9. září do 9. prosince 2021. Fond funguje na základě každoročně vyhlašovaných pracovních programů s vytyčenými tematickými výzvami.  Z rozpočtu 1,2 miliard € bude financováno 37 témat v celkem 23 výzvách.

   Evropský obranný fond je program na podporu společného obranného výzkum a vývoje konkurenceschopného obranného průmyslu. Je zaměřen na výzkum a vývoj nejmodernějších a interoperabilních obranných technologií a vybavení. Cílem je také iniciovat a podpořit spolupráci členských zemí (pravidlo účasti minimálně 3 různých členských zemí). V projektech je bonusem podporována účast malých i středních firem. Pro období 2021-2027 má program rozpočet 7,953 miliard €, které jsou rozděleny na dva směry:
   a) 2,7 miliard € pro kolaborativní obranný výzkum zaměřený na nové a budoucí bezpečnostní hrozby s cílem maximalizace inovací a zavádění nových technologií.
   b) 5,3 miliard € pro spolufinancování projektů rozvoje schopností založených na spolupráci, které doplňuje národní příspěvek. Cílem je efektivita využití rozpočtu pro obranu v členských zemích a redukce duplikovaných akcí.

   Letáčky o EDF s více informacemi naleznete v příloze ZDE a ZDE.

   • Mezinárodní fondy
  • EUROATOM: otevřené výzvy do 7. října 2021

   Do 7. října 2021 je otevřeno 17 výzev programu Euroatom, které se zaměřují na jaderný výzkum, jadernou bezpečnost, radiační ochranu a další podobná témata.

   Celkové finanční krytí na provádění nového programu Euratom v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025 činí 1,38 miliardy eur v běžných cenách. Orientační rozdělení těchto prostředků podle oblastí činnosti je následující:

   a) 583 milionů eur na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy;
   b) 266 milionů eur na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, jaderné bezpečnosti a radiační ochrany;
   c) 532 milionů eur na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.

   V případě zájmu a dotazů se obracejte národní kontakt.

   • Mezinárodní fondy
  • National Science Foundation (USA): výzva pro podávání projektů

   Grantová agentura ČR vyhlašuje kontinuální výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Budou podpořeny inovativní projekty kolaborativního výzkumu v oblastech jako umělá inteligence, nanotechnologie a plasma. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF) – to znamená, že návrhy projektů zasílají žadatelé přímo do americké NSF, která projekty hodnotí a schvaluje, a českou část návrhu projektu doručí GA ČR následně do 7 dnů. Pravidla pro mezinárodní granty naleznete zde. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na pracovníky Oddělení mezinárodních vztahů prostřednictvím e-mailu la@gacr.cz nebo prostřednictvím Helpdesku GA ČR e-mailem (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po–Čt: 9:00–16:00; Pá: 9:00–15:00 na tel. č. 227 088 841.

   Prezentace GA ČR – NSF proběhne v rámci Grants Week 2021 dne15. 10. 2021. O detailech zatím připravovaného programu vás budeme informovat v dalším newsletteru.

   • Mezinárodní fondy
  • MIT-Czech Republic Seed Fund: přihlášky od 13. září 2021

   V letošním roce vznikl fond pro podporu vědecké spolupráce MIT-Czech Republic Seed Fund, který se formuje díky MIT (Massachusettský technologický institut), Akademii věd ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jehož dceřiná společnost IOCB Tech do fondu vloží 300 tisíc amerických dolarů. Na české straně program zastřešuje Akademie věd ČR. Zdeněk Havlas, místopředseda Akademie věd ČR, zdůrazňuje, že program není určen pouze pro vědce z Akademie věd, ale je otevřený všem skvělým výzkumníkům z různých oborů.

   Program MIT-Czech Republic Seed Fund bude v následujících třech letech rozdělovat každoročně 100 tisíc USD, a to mezi 3 až 5 nových vědeckých spoluprací ze všech vědních oborů. Peníze budou využity na úhradu cestovních nákladů spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. O finanční podporu budou žádat společné týmy vědců z MIT a ČR. Maximální výše grantu na 1 projekt je 25.000 USD. Přednost dostanou projekty, kde bude vyvážený poměr pracovníků z MIT a české vědecké instituce, kde budou zahrnuti studenti a mladí výzkumníci,  projekty, které jsou zcela nové či vstupují do nové fáze a projekty s větší udržitelností. Kritéria pro účast v programu naleznete zde. Přihlášky bude možné zasílat od 13. září do půlky prosince 2021, o úspěšných žadatelích se rozhodne do dubna následujícího roku a první cesty bude možné uskutečnit v červnu 2022. MIT k této výzvě organizuje 15. 9. 2019 (16:00 SEČ) webinář, na který se můžete zaregistrovat zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Visegrad-Taiwan Scholarships 2021: přihlášky do konce září

   Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program Taiwan 2021. Program je otevřen pro studenty PhD., doktorandy a postdoktorandy. Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. září 2021. Z Programu bude možná podpora v rámci těchto akademických oborů: nanotechnologie, elektrotechnický průmysl, biotechnologie, informační technologie, veřejné zdraví, společenské a humanitní vědy a další.

   K dispozici jsou dokumenty a informace k tomuto programu: Rules for the Visegrad–Taiwan Scholarships.docx a List of eligible host universities in Taiwan.xlsx

   Informace o Programu vč. podmínek a postupu pro podání přihlášky jsou k dispozici na webu Visegrádského fondu zde.

   • Mezinárodní fondy
  • EISMEA: výběrové řízení na programové manažery

   Výkonná agentura Evropské komise EISMEA nabízí možnost až 6 expertům nebo expertkám stát se programovými manažery/manažerkami (PM) programů Evropské rady pro inovace (EIC). Požadovanou expertizou jsou nové a vznikající technologie, očekává se vizionářský přístup k oboru. PM budou přispívat ke tvorbě inovací na základě průlomových vědecko-technických objevů. Přihlášku je možné podat do 8. září 2021. Podrobnosti jsou k dispozici zde. Vybraní uchazeči dostanou pracovní smlouvu na 2 roky s možností prodloužení na 4 roky, místo výkonu práce je Brusel, kde agentura EISMEA sídlí.

   • Mezinárodní fondy
  • StandICT: výzva na zapojení evropských odborníků do standardizačních organizací

   Projekt StandICT (Reinforcing European presence in the international standardisation landscape) financovaný z programu Horizont 2020 otevřel již svou čtvrtou výzvuv níž mohou evropští odborníci na standardizaci požádat o přímé financování jejich zapojení do mezinárodních standardizačních organizací, pracovních skupin nebo expertních technických komisí. Výše podpory je až 10 000 EUR a doba trvání projektového záměru max. 6 měsícůOnline žádosti lze podávat do 15. září (17:00 SEČ). V této výzvě budou podpořeni odborníci působící ve vybraných horizontálních oblastech ICT (cloud computing, IoT, 5G, kybernetická bezpečnost a data) nebo v různých vertikálních oblastech ICT (AI, Industry 4.0, eHealth, kvantové technologie atd.). Více informací k žádostem naleznete zde

   • Mezinárodní fondy
  • Granty Evropské rady pro výzkum: národní informační den

   Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají on-line Národní informační den o grantech Evropské rady pro výzkum (ERC), který se uskuteční ve středu  8. září 2021 od 9.30 do 16 hodin (připojit se bude možné od 9 hod).  „Info-den“ bude zaměřen na výzvy ERC v novém rámcovém programu Horizont Evropa a proběhne v angličtině (tlumočení nebude zajištěno). Registrovat se můžete do 6. září. Více informací o akci včetně kontaktní osoby naleznete tady.

   Rok 2022 by měl být co do výše grantů udělených ERC rekordní. V pěti výzvách, z nichž první byla vyhlášena v polovině července, je pro excelentní evropské výzkumníky připraveno celkem 2,4 miliardy eur, tedy o půl miliardy více než letos. Více informací naleznete v článku zde. Pracovní program ERC si můžete přečíst zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Setkání REGON v září: spolupráce s USA

   Ve čtvrtek 9. září od 15:00 do 17:00 se uskuteční on-line setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Klíčovým tématem budou možnosti spolupráce s výzkumníky v USA. Dvě nová schémata spolupráce, o nichž informujeme výše (MIT-Czech Republic Seed Fund a GA ČR v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation), představí Luděk Moravec, attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací z Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Pro registraci a případné dotazy předem využijte registrační formulář.

   REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Setkání probíhá každý měsíc za účelem řešení aktuálních otázek s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizon 2020 a HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

   • Mezinárodní fondy
  • Nová brožura TC AV: Horizont Evropa

   Technologické centrum AV ČR vydalo novou brožuru programu Horizont Evropa – „Nástroje Evropské rady pro inovace“. Brožura z edice Vademecum poskytuje informace o základních nástrojích EIC k podpoře inovací, které jsou radikálně odlišné od existujících produktů, služeb nebo obchodních modelů. Jsou vysoce rizikové, mají potenciál vysokého zisku a předpoklad rychlého rozšíření – EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator (ve verzích Open a Challenges) a soutěže o ceny EIC Prizes. Brožura je k dispozici pouze v elektronické verzi a dostanete se k ní tudy.

   • Mezinárodní fondy
  • Kanada: strojírenský veletrh v říjnu 2021

   Ve dnech 4. - 7. 10. 2021 se koná největší kanadský strojírenský veletrh CANADIAN MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW, který letos propojí kolem 4500 expertů z oblasti tradičních i nových technologií z celého světa. Představí nejnovější trendy v obrábění, kovozpracování, tvářecích a výrobních technologiích spolu se špičkovými inovacemi v oblasti pokročilé výroby včetně IIoT, aditivní výroby/3D tisku, automatizace, robotiky a další.

   Kanada je důležitým průmyslový hráčem s více než 90,000 výrobními společnostmi, které zaměstnávají 1,7 milionu lidí. V Ontariu sídlí kanadský superklastr pro pokročilé výrobní technologie, Next Generation Manufacturing Canada, který nabízí možnost členství a příležitostí také pro české firmy se zájmem o kanadský trh.

   Generální konzulát České republiky v Torontu spolu s Ministerstvem obchodu a průmyslu a ve spolupráci s agenturami CzechInvest a CzechTrade nabízí českým firmám možnost účasti na českém stánku a konferenci zdarma.

   • Veletrh
  • OP JAK – Informace pro žadatele

   MŠMT žádá budoucí uchazeče v rámci výzvy Teaming for Excellence v programu Horizon Europe, aby vyplnili krátký formulář se základními informacemi o předloženém projektu. Formulář naleznete zde a další informace zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Program TREND: posunutí vyhlášení výzvy na závěr roku

   V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku. V současné době probíhají jednání s MPO o podmínkách realizace NPO a zejména způsobu zajištění financováníAktuální indikativní harmonogram veřejných soutěží pro rok 2021 je k dispozici zde. Dokumenty a informace k Programu jsou ke stažení zde.

   • Národní fondy
  • Úspěšné projekty ČVUT v Praze

   Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil v polovině července údaje o 23 projektech, které uspěly v pilotní výzvě Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce. Do oceněných projektů je zapojeno celkem 135 vysokoškolských institucí (HEI) a 140 organizací mimo akademickou obec z celkem 32 zemí. Z Česka uspěly 3 vysoké školy: ČVUT v Praze (projekt TANDEM+), Univerzita Pardubice (projekt INVENTHEI) a VŠB-TU Ostrava (projekt SUA). Úspěšnému týmu z ČVUT gratulujeme.

   Českou Národní kvantovou infrastrukturu s napojeními na Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko buduje pro Česko konsorcium složené z Cybersecurity hub z.ú., Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UPOL) a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (IT4I VŠB-TUO). „Jedná se o zdaleka nejkomplexnější projekt v kvantové komunikaci v ČR a je výrazným vyvrcholením předchozích desítek let výzkumných, vývojových a testovacích aktivit, které byly nebo jsou doposud u nás realizovány. I proto se jej účastní nejprestižnější pracoviště v tomto oboru, která v ČR jsou. Tato pracoviště nejenom rozvíjí špičkový výzkum v oblasti kvantových technologií, ale i vychovávají pro oblast kvantových technologií studenty,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

   • Ocenění
 • Červenec 2021
  • Národní plán obnovy

   Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost.

   NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 pilířů, které se dělí na další komponenty. Každý pilíř bude přiřazen konkrétnímu ministerstvu, které zaštítí příjem a hodnocení žádostí i čerpání. Jednotlivé pilíře jsou:
   1) Digitální transformace
   2) Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
   3) Vzdělávání a trh práce
   4) Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19
   5) Výzkum, vývoj a inovace
   6) Zdraví a odolnost obyvatel

   Celkově tento program zaštiťuje MPO. První programy se budou otevírat už v září 2021 a 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022.

   • Národní fondy
  • TA ČR: Program TREND – Technologičtí lídři

   Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterým se firmy prosadí na nových (zejména zahraničních) trzích. Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy. Spuštění soutěže se očekává v září 2021.

   Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie), digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence) a kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

   Abyste se lépe připravili na tento program, doporučujeme bezplatný webinář, který proběhne 19. 8. 2021 od 10 do 10:45.

   • Národní fondy
  • OP PIK: Výzva Aplikace IX byla prodloužena

   Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK informoval o změně harmonogramu Výzvy IX programu Aplikace. Z důvodu pokračující situace související s mimořádnými opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u Výzvy IX programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 31. 7. 2021; 13:59:59 do 1. 9. 2021; 13:59:59.

   • Národní fondy
  • Evropský obranný fond a program Euroatom

   Evropská komise na přelomu června a července přijala a zveřejnila první pracovní programy Evropského obranného fondu (EDF) a programu Euratom na období 2021−2022. Oba programy jsou komplementární k rámcovému programu Horizont Evropa.
   V rámci Evropského obranného fondu bude otevřeno 23 výzev na podporu kooperativních výzkumných a vývojových projektů v oblasti obrany, na rozvoj schopností a standardizace. Na financování těchto projektů Evropská unie poskytne 1,2 miliardy eur, kdy asi 700 milionů eur bude určeno na přípravu rozsáhlých a komplexních obranných platforem a přibližně 100 milionů eur podpoří kritické technologie (umělá inteligence, cloud pro vojenské operace atp.). Výzvy jsou již vypsány a budou spuštěny 9. září 2021 na portálu FTOP. Do té doby doporučujeme seznámit se s dokumentací k výzvám a detaily k žádostem.  

   Výzvy programu Euratom podpoří výzkum fúze a pomohou podpořit pokrok v celé řadě oblastí, od dalšího zlepšování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, až po podporu jiných než energetických aplikací jaderné technologie. Letošní výzvy se zaměřují zejména na lékařskou oblast a přímo podporují priority akčního plánu EU pro boj proti rakovině a akčního plánu SAMIRA.

   • Mezinárodní fondy
  • Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

   Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský („OP JAK“) předpokládá MŠMT, že po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu. Financování by mělo proběhnout formou samostatné výzvy OP JAK v prioritě 1 zaměřené na rozvoj výzkumu a vývoje. Financování by mělo být určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage Evropské komise a získají v ní financování. Indikativní předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1 mld. Kč. Uzávěrka první výzvy je 5.10.2021. Více k této aktualitě naleznete zde.

   • Národní fondy
  • EK vyhlásila první výzvy MSCA 2021

   Evropská komise zveřejnila 22. 6. 2021 první výzvy pro podávání projektů MSCA, a to MSCA sítě pro doktorandy 2021 (Doctoral Networks) s uzávěrkou 16. listopadu 2021, Individuální granty pro postdoktorandy (Postdoctoral Fellowships) 2021 s uzávěrkou 12. října 2021 a Evropskou noc vědců 2022-23 (European Researchers' Night) s uzávěrkou 7. října 2021. Více informací a online přihlášku naleznete na portálu FTOP.

   • Mezinárodní fondy
  • ERC Proof of Concept Grants1

   Do 14. 10. 2021 je možné se hlásit o grant ERC Proof of Concept (Horizon Europe). Aktivity vedoucí k ověření životaschopnosti budou podpořeny jednorázovou částkou do 150.000 EUR a budou trvat 12, výjimečně 18 měsíců. Cílem grantů ERC Proof of Concept je usnadnit zkoumání potenciálu komerčních a sociálních inovací výzkumu již financovaného z ERC, a proto o ně mohou žádat pouze hlavní řešitelé, kteří již výzkum financovaný ERC provádí.

   • Mezinárodní fondy
  • ERC Synergy Grants

   Cílem grantů ERC Synergy (Horizon Europe) je umožnit malé skupině 2 až 4 hlavních řešitelů společně zkoumat problémy, které není možné uchopit v rámci individuálních projektů či projektových týmů. Synergické projekty by měly umožnit podstatný pokrok na hranicích vědních oborů, zejména díky novým výzkumným metodám a technikám, včetně nekonvenčních přístupů a zkoumání na rozhraní zavedených oborů. Granty budou udělovány v maximální hodnotě 10 miliónů EUR a doba řešení projektů je maximálně 6 let. Více informací naleznete zde a v programovém dokumentu.

   • Mezinárodní fondy
  • Nový portál Coronavirus Global R&I Collaboration

   Evropská komise spustila nový portál „Coronavirus Global R&I Collaboration“, který nabízí nástroj pro spolupráci podporující výzkumné a inovační projekty prováděné organizacemi a výzkumnými pracovníky z celého světa, kteří se podílejí na výzkumu souvisejícím s COVID-19, se speciálním zaměřením na sociálně-ekonomické aspekty pandemie. Iniciativa podporuje „globální přístup k výzkumu a inovacím“, a potvrzuje tak závazek Evropy o globální otevřenosti, která je nutná k dosažení excelence, ke sdílení zdrojů k dosažení vědeckého pokroku a k rozvoji inovačních ekosystémů. Portál je otevřen výzkumným organizacím a jednotlivým výzkumným pracovníkům z celého světa. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

   • Mezinárodní fondy
  • Konference o životním prostředí

   Ve dnech 2. - 3. září 2021 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze koná konference s názvem Conference on Green Technologies and Innovations in Czechia, Saxony and Bavaria s hlavním tématem Pathways into a Sustainable Future (Cesty k udržitelné budoucnosti).

   Zájemci se mohou registrovat do 31. července. Podrobné informace včetně registračního formuláře naleznete zde.

    

   • Školení a semináře
  • Výzva pro předkládání projektových záměrů CRP 2022

   V souladu s Vyhlášením CRP pro rok 2022 a zefektivnění koordinace napříč ČVUT je otevřena VÝZVA pro předkládání projektových záměrů v kategoriích 2+ a 18+. Projektové záměry je možné vkládat do 13.9.2021 zde. Detailní informace jsou dostupné na Inforeku.

   Kontaktní osoba:
   Ing. Kateřina Nedbalová
   katerina.nedbalova@cvut.cz
   +420 224 353 623

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Červen 2021
  • Národní plán obnovy

   Již teď se můžete začít seznamovat s chystaným Národním plánem obnovy, který bude velkou příležitostí pro čerpání štědrých dotací do různých odvětví. Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. První programy z Národního plánu obnovy se budou otevírat už v září 2021. 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022. Dění v této oblasti budeme sledovat a budeme vás o aktualitách informovat.

   • Národní fondy
  • TAČR – aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek

   V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek výzkumných projektů Technologické agentury ČR. TA ČR proto hledá odbornice a odborníky na výzkum, vývoj a inovace napříč všemi obory, zejména z aplikačního, ale i akademického prostředí, kteří mají zkušenost s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi. Více informací naleznete zde a v letáčku.

   • Národní fondy
  • OP PIK – Inovační vouchery

   Ve spolupráci s malým či středním podnikem působícím mimo hl. m. Prahu, který je oprávněným žadatelem, se mohou výzkumné týmy z ČVUT ucházet o inovační vouchery Výzvy VI z OP PIK. Univerzita poskytne firmě expertní služby v oblasti inovací (jako jsou různé typy zkoušek, měření, výpočty, konstrukční návrhy nebo vývoj SW, HW, materiálů, procesů, metod či prototypů nových výrobků), které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Voucher na tyto služby je ve výši od 50 tisíc Kč do 1.000.000 Kč. Podávání žádostí je průběžné až do 31. 12. 2022. Doporučujeme navázat spolupráci s konkrétní firmou a společně vypracovat žádost, jež se podává  pouze elektronicky přes systém ISKP+.

   • Národní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Pracovní programy HE

   Evropská komise (EK) zveřejnila pracovní programy pro jednotlivé části programu Horizont Evropa na roky 2021-2022. Dokumenty si můžete stáhnout přímo na FTOP (Funding & tender opportunities portal) v příslušných sekcích na českém webu https://www.horizontevropa.cz/cs. EK rovněž zveřejnila Průvodce programem Horizont Evropa (Horizon Europe Programme Guide), který přehledně informuje o struktuře, rozpočtu a politických prioritách programu. Obsahuje také detaily týkající se přípravy projektu a má napomoci zodpovědět i konkrétní praktické otázky.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Partnerská setkání k výzvám HE

   Aby mohlo dojít i k navázání partnerství a spolupráce při přípravě výzkumných projektů, pořádají sítě národních kontaktních bodů ve spolupráci s EK sérii on-line partnerských setkání (brokerage events). Akce budou zaměřeny na témata prvních výzev klastrů programu Horizont Evropa. Účast na brokerage events je zdarma, je však nutné se registrovat a vyplnit profil organizace.

   Detailní informace a registrace na jednotlivé akce naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Challenge Fund

   Do 12. července můžete podávat on-line přihlášky do výzvy Challenge Fund, která je vyhlášena v rámci Rozvojového programu spojených národů (UNDP). ČVUT je oprávněným žadatelem. Cílem výzvy je přenos českého know-how a inovativních řešení, která by řešila rozvojové výzvy a přispěla k dosažení cílů udržitelného rozvoje v některé ze 6 rozvojových zemí (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldávie a Zambie). Rozvojové výzvy jsou pro každou zemi jiné (např. čistá energie, hospodaření s odpadem, životní prostředí, znečištění ovzduší, klimatická změna apod.). Projekty budou trvat maximálně 12 měsíců a je možné na ně získat dotaci až 850.000 Kč (20.000 – 40.000 USD) s tím, že míra spolufinancování je zde 20 %.

   • Mezinárodní fondy
  • HORIZONT EVROPA - Informační dny k prvním výzvám HE

   EK zveřejnila termíny konání informačních dní k prvním výzvám programu Horizont Evropa, které bude on-line pořádat v období od 28. června do 9. července 2021. Budou zaměřeny na všechny klastry programu, na Akce "Marie Skłodowska-Curie", výzkumné infrastruktury a rozšiřování účasti a posilování ERA.  Informační dny programu Horizont Evropa budou otevřeny pro účast bez předchozí registrace (s výjimkou klastru 3 – Občanská bezpečnost pro společnost). Informační dny programu Horizont Evropa se budou zabývat 9 tématy, z nichž každé bude představovat program exkluzivních diskusí a praktických setkání věnovaných jinému klastru nebo části nového programu. Rozpis témat a naleznete zde. Zájemce z ČVUT budou nejspíše nejvíce zajímat klastry 4 (Digital, Industry and Space), 5 (Climate, Energy and Mobility).

   • Mezinárodní fondy
  • Strategický záměr ČVUT 2021+

   Dne 14. června 2021 byl se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednán Strategický záměr ČVUT 2021+ představující základní strategický dokument Českého vysokého učení technického v Praze, který vytyčuje priority pro oblast vzdělávací politiky do roku 2030. Seznamte se s misí, vizí, základními principy a hodnotami ČVUT. Prozkoumejte cíle v oblastech studia, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, lidských zdrojů a prostředí, finančního řízení, organizace a procesů.

   Dokument je dostupný ke stažení v českém a anglickém jazyce.

   • Strategie
  • DIGITAL EUROPE

   Ve dnech 1. a 2. června 2021 proběhne virtuální konference Leading the Digital Decade pořádaná Evropskou komisí a Portugalským předsednictvím Rady EU. Tématem konference je digitální společnost. Jeden celý den je věnován zahájení programu Digitální Evropa. Program na oba dny a registraci naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
 • Květen 2021
  • Fond celoškolských aktivit ČVUT

   Dne 25. května 2021 proběhlo hodnocení projektů Fondu celoškolských aktivit ČVUT na rok 2021. Doporučení komise byla schválena rektorem ČVUT.

   Seznam podpořených projektů k dispozici zde.

   • Fond celoškolských aktivit
  • HORIZONT EVROPA

   Oficiální legislativní dokumenty k programu Horizont Evropa byly zveřejněny 12. 5. 2021 v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a Rozhodnutí Rady (EU) 2021/764 ze dne 10. května 2021 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa.  

   Rámcový program Horizont Evropa spustil dne 19. 5. 2021 výzvu Energy Harvesting and Storage Technologies. Navrhované projekty by se měly zabývat inovativními, nízkonákladovými, efektivními a udržitelnými technologiemi a systémy pro získávání a skladování čisté energie, ale také inovativními koncepty, technikami a pokročilými materiály a zařízeními.

   Uchopení těchto témat má zásadní význam pro dosažení cílů Zelené dohody (Green Deal) v oblasti dekarbonizace energetických systémů a zároveň pro dosažení přechodu na bezpečnou a dostupnou energii. Předkládání návrhů projektů je možné do 22. 9. 2021 a více informací naleznete zde.

   Ještě pár dnů zbývá do ukončení výzvy (25. 5. 2021) EIC Pathfinder Open 2021, která podporuje ambiciózní projekty rozvíjející radikálně nové technologie, ideálně s potenciálem pro budoucí tržní uplatnění. Projekty nejsou tematicky vymezené. Více informací naleznete zde.

   Horizont Evropa vyhlašuje EU Prize for Women Innovators - cenu pro ženy podnikatelky a inovátorky, které dokázaly úspěšně přivést na trh významnou inovaci. Tři vybrané inovátorky v hlavní kategorii získají odměnu 100 tisíc eur. Jedna cena 50 tisíc eur bude udělena v kategorii Rising innovator do 30 let. Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2021. Více informací se dočtete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • SMART ENERGY

   Evropská platforma společného programování Smart Energy Systems zve zájemce, kteří reprezentují tzv. živé laboratoře a testovací centra (Living Labs and Testbeds) a chtěli by pracovat na nových projektech či rozšířit síť svých partnerů; nebo sami poskytují digitální platformy pro oblast energetiky (Digital Platform Providers) a rádi by svá technologická řešení či služby propagovali na mezinárodní úrovni. Zájemci, kteří splní kvalifikační kritéria, si zajistí vysokou viditelnost a přístup k exkluzivním nabídkám spolupráce a mezinárodním výzkumným projektům, včetně jejich výsledků. Registrovat se můžete prostřednictvím elektronického systému do 4. června 2021, 13:00 SEČ. Stačí podat tzv. Expression of Interest.

   • Mezinárodní fondy
  • M-ERA.NET

   Zabýváte-li se materiálovým výzkumem a inovacemi či výzkumem pro budoucí technologie baterií, můžete se zapojit do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2021. Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

   • Mezinárodní fondy
  • PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI APLIKOVANÉHO VÝZKUMU – TAČR

   Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

   Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Soutěžní lhůta běží od 13. května 2021 do 14. července 2021. Podrobné informace nutné pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete v Zadávací dokumentaci.

   • Národní fondy
  • VIDEOTUTORIÁL ISKP14+ OP VVV

   Pracujete-li se systémem ISKP14+ a nejste si jistí, jak správně vyplnit žádost o změnu, podívejte se na videotutoriál, který zveřejnil ŘO OP VVV.

   Kategorie: Národní fondy

   • Národní fondy
  • PODCASTY O EVROPSKÝCH FONDECH

   Víte o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 11dílnou sérii podcastu o evropských fondech pro období 2021-2027? Může to být příjemný způsob, jak se dozvědět aktuální informace a zajímavosti od těch nejpovolanějších.

   • Národní fondy
  • CRP 2021

   Na webu byly v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 ze dne 10. května 2021 zveřejněny CRP projekty schválené k realizaci ČVUT v roce 2021. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Duben 2021
  • NATO Innovation Challenge

   Vesmír je pro NATO od roku 2019 oficiálně uznávanou operační doménou, stejně jako vzduch, moře, země a kyberprostor, kde provádí obranné operace a se spojenci v něm sdílí služby a zařízení. Prostor kolem Země se ale dynamicky mění a zahušťuje se stovkami satelitů každoročně vysílaných převážně komerčními subjekty. Narůstají obavy o rušení, degradaci či ničení těchto technologií, což může významně ohrožovat jejich uživatele a v konečném důsledku i destabilizovat celé vojenské struktury a organizace. NATO vyzývá k hledání inovativních řešení, která pomohou sbírat a analyzovat informace k vesmírné doméně, pomohou detekovat případná narušení a zabraňovat jim a v neposlední řadě pomohou vizualizovat a prezentovat vesmírný prostor inovativním způsobem. 

   Nejlepší řešení bude oceněno finanční odměnou až $ 8.500. Úspěšní řešitelé navíc mohou přispět k vývoji nových koncepcí, doktrín, standardů a postupů NATO a dostanou prostor při velkých akcích pořádaných NATO. Registrujte se do 22. 5. 2021, následně zašlete abstrakt, a pokud obstojíte, můžete se dostat až k finálové online prezentaci 29. 6. 2021.

   Návod k registraci naleznete zde.
   Pravidla pro uchazeče z řad jednotlivců naleznete zde.
   Pravidla pro týmy z řad akademiků či soukromých firem naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Programový dokument OP JAK schválen

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský. V OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro spolupráci výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury. Celková alokace OP JAK pro programové období 2021—2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč půjde do regionálního školství. Zahájení realizace OP JAK a vypsání prvních výzev je předpokládáno na přelomu roku 2021 a 2022.

   • Národní fondy
  • Web Horizont Evropa

   Zajímáte-li se o program Horizont Evropa, potom si přidejte do oblíbených nový český web horizontevropa.cz, který je provozovaný Technologickým centrem AV ČR a přehledně informuje o všech aktualitách, výzvách a struktuře programu HE. Naleznete zde i právní a finanční aspekty či hodnocení rámcových programů.

   • Mezinárodní fondy
  • Závěrečné zprávy CRP 2020

   Na webu byly v souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejněny závěrečné zprávy CRP projektů realizovaných ČVUT v roce 2020. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Březen 2021
  • Eureka Clusters AI Call 2021

   Zabýváte se umělou inteligencí a pracujete na špičkové technologii, která je schopná prosadit se na světovém trhu? Program EUREKA, jeden z klíčových nástrojů Evropského výzkumného prostoru, spouští výzvu Eureka Clusters AI Call, která je otevřená od 1. 3. 2021 do 28. 6. 2021. Budou v ní podporovány středně velké mezinárodní projekty s rozpočtem od 3 do 15 miliónů EUR. Výstupem projektu musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se v celosvětové konkurenci. Podrobné podmínky k účasti naleznete zde a přihlášky do výzvy se podávají elektronicky přes tento portál.

   • Mezinárodní fondy
  • Bezpečnostní výzkum ČR

   Bude spuštěn Program bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky, který je zacílen na projekty experimentálního vývoje a mezi hlavní oblasti podpory patří mimo jiné vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů. ČVUT zde může být v roli dalšího účastníka (partnera) projektu. Více informací naleznete zde.

   • Národní fondy
  • Záznamy a prezentace z informační kampaně HE

   Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT uspořádalo ve dnech 8. - 11. března 2021 informační kampaň „Zapojte se do Horizontu Evropa“. Pokud jste kampaň nestihli, můžete záznamy a prezentace z jednotlivých dnů dohledat zde.

   • Školení a semináře
 • Únor 2021
  • Crowdhelix

   The Crowdhelix Network – mezinárodní virtuální platforma pro propojování vědeckých týmů, sestavování konsorcií, hledání partnerů, prezentaci úspěchů a sdílení nových výzev, kterou využívají jak univerzity a výzkumné organizace, tak soukromé firmy, je nyní k dispozici i vám. Ať už cílíte na výzvy Horizon Europe či hledáte partnery do jiných projektů, neváhejte a využijte tuto unikátní službou, kterou má ČVUT předplacenou do konce roku 2021. Přihlásit se do sítě lze zde.

   • Evropské fondy
  • REACT-EU

   Nový investiční nástroj REACT-EU, který představuje mimořádné dodatečné zdroje na pomoc se snížením dopadů pandemie Covid-19, umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány v průběhu března 2021 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROP. Podporované aktivity se budou týkat zdravotnictví, sociální, sportovní infrastruktury a integrovaného záchranného systému. Dotace pokryje 100 % způsobilých nákladů. Aktuálně jsou vyhlašovány avíza výzev.

   • Evropské fondy
  • ERC Starting Grants

   Byla zveřejněna první výzva Horizon Europe – ERC Starting Grants. Tato výzvy je navržena k podpoře excelentních výzkumníků, kteří začínají svůj nezávislý výzkumný tým, nebo program. Stejně jako u jiných výzev HE je předpokladem úspěšné přihlášky prokázání průkopnické povahy, ambice a proveditelnosti vědeckého návrhu. Maximální možná dotace z této výzvy je stanovena na 1 500 000 EUR na 5 let trvání projektu. Detailní informace o výzvě naleznete zde.

   • Evropské fondy
 • Leden 2021
  • Evropské centrum pro digitální inovace na ČVUT

   EDIH neboli Evropské centrum pro digitální inovace vznikne i na ČVUT. Pokud uspěje se svojí žádostí i u Evropské komise, bude hrát klíčovou roli při implementaci programu Digital Europe, novém programu Evropské komise pro podporu digitalizace Evropy pro období 2021 - 2027. Takové centrum bude v budoucnu umožňovat malým a středním podnikům a veřejné správě přístup k technologickým znalostem a řešením při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

   • Evropské fondy
  • Modernizační fond

   Zabýváte se tématy jako jsou obnovitelné zdroje energie, optimalizace spotřeby energie, distribuce tepla, modernizace dopravy či snižování emisí? Pokud ano, je možné, že programy Modernizačního fondu budou vhodné právě pro vás. Fond o velikosti zhruba 150 miliard Kč spravuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Další předregistrační výzvy budou vypsány v druhé polovině letošního roku. V programovém dokumentu se dozvíte další podrobnosti, např. přehled jednotlivých programů (str. 32) a podporovaných aktivit.

   • Národní fondy
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková