Aktuality z oblasti rozvoje a fondů - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

 • Květen 2021
  • CRP 2021

   Na webu byly v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 ze dne 10. května 2021 zveřejněny CRP projekty schválené k realizaci ČVUT v roce 2021. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Duben 2021
  • NATO Innovation Challenge

   Vesmír je pro NATO od roku 2019 oficiálně uznávanou operační doménou, stejně jako vzduch, moře, země a kyberprostor, kde provádí obranné operace a se spojenci v něm sdílí služby a zařízení. Prostor kolem Země se ale dynamicky mění a zahušťuje se stovkami satelitů každoročně vysílaných převážně komerčními subjekty. Narůstají obavy o rušení, degradaci či ničení těchto technologií, což může významně ohrožovat jejich uživatele a v konečném důsledku i destabilizovat celé vojenské struktury a organizace. NATO vyzývá k hledání inovativních řešení, která pomohou sbírat a analyzovat informace k vesmírné doméně, pomohou detekovat případná narušení a zabraňovat jim a v neposlední řadě pomohou vizualizovat a prezentovat vesmírný prostor inovativním způsobem. 

   Nejlepší řešení bude oceněno finanční odměnou až $ 8.500. Úspěšní řešitelé navíc mohou přispět k vývoji nových koncepcí, doktrín, standardů a postupů NATO a dostanou prostor při velkých akcích pořádaných NATO. Registrujte se do 22. 5. 2021, následně zašlete abstrakt, a pokud obstojíte, můžete se dostat až k finálové online prezentaci 29. 6. 2021.

   Návod k registraci naleznete zde.
   Pravidla pro uchazeče z řad jednotlivců naleznete zde.
   Pravidla pro týmy z řad akademiků či soukromých firem naleznete zde.

   • Mezinárodní fondy
  • Programový dokument OP JAK schválen

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský. V OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro spolupráci výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury. Celková alokace OP JAK pro programové období 2021—2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč půjde do regionálního školství. Zahájení realizace OP JAK a vypsání prvních výzev je předpokládáno na přelomu roku 2021 a 2022.

   • Národní fondy
  • Web Horizont Evropa

   Zajímáte-li se o program Horizont Evropa, potom si přidejte do oblíbených nový český web horizontevropa.cz, který je provozovaný Technologickým centrem AV ČR a přehledně informuje o všech aktualitách, výzvách a struktuře programu HE. Naleznete zde i právní a finanční aspekty či hodnocení rámcových programů.

   • Mezinárodní fondy
  • Závěrečné zprávy CRP 2020

   Na webu byly v souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejněny závěrečné zprávy CRP projektů realizovaných ČVUT v roce 2020. Více informací zde.

   • Centralizovaný rozvojový program
 • Březen 2021
  • Eureka Clusters AI Call 2021

   Zabýváte se umělou inteligencí a pracujete na špičkové technologii, která je schopná prosadit se na světovém trhu? Program EUREKA, jeden z klíčových nástrojů Evropského výzkumného prostoru, spouští výzvu Eureka Clusters AI Call, která je otevřená od 1. 3. 2021 do 28. 6. 2021. Budou v ní podporovány středně velké mezinárodní projekty s rozpočtem od 3 do 15 miliónů EUR. Výstupem projektu musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se v celosvětové konkurenci. Podrobné podmínky k účasti naleznete zde a přihlášky do výzvy se podávají elektronicky přes tento portál.

   • Mezinárodní fondy
  • Bezpečnostní výzkum ČR

   Bude spuštěn Program bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky, který je zacílen na projekty experimentálního vývoje a mezi hlavní oblasti podpory patří mimo jiné vývoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů. ČVUT zde může být v roli dalšího účastníka (partnera) projektu. Více informací naleznete zde.

   • Národní fondy
  • Záznamy a prezentace z informační kampaně HE

   Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT uspořádalo ve dnech 8. - 11. března 2021 informační kampaň „Zapojte se do Horizontu Evropa“. Pokud jste kampaň nestihli, můžete záznamy a prezentace z jednotlivých dnů dohledat zde.

   • Školení a semináře
 • Únor 2021
  • Crowdhelix

   The Crowdhelix Network – mezinárodní virtuální platforma pro propojování vědeckých týmů, sestavování konsorcií, hledání partnerů, prezentaci úspěchů a sdílení nových výzev, kterou využívají jak univerzity a výzkumné organizace, tak soukromé firmy, je nyní k dispozici i vám. Ať už cílíte na výzvy Horizon Europe či hledáte partnery do jiných projektů, neváhejte a využijte tuto unikátní službou, kterou má ČVUT předplacenou do konce roku 2021. Přihlásit se do sítě lze zde.

   • Evropské fondy
  • REACT-EU

   Nový investiční nástroj REACT-EU, který představuje mimořádné dodatečné zdroje na pomoc se snížením dopadů pandemie Covid-19, umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány v průběhu března 2021 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROP. Podporované aktivity se budou týkat zdravotnictví, sociální, sportovní infrastruktury a integrovaného záchranného systému. Dotace pokryje 100 % způsobilých nákladů. Aktuálně jsou vyhlašovány avíza výzev.

   • Evropské fondy
  • ERC Starting Grants

   Byla zveřejněna první výzva Horizon Europe – ERC Starting Grants. Tato výzvy je navržena k podpoře excelentních výzkumníků, kteří začínají svůj nezávislý výzkumný tým, nebo program. Stejně jako u jiných výzev HE je předpokladem úspěšné přihlášky prokázání průkopnické povahy, ambice a proveditelnosti vědeckého návrhu. Maximální možná dotace z této výzvy je stanovena na 1 500 000 EUR na 5 let trvání projektu. Detailní informace o výzvě naleznete zde.

   • Evropské fondy
 • Leden 2021
  • Evropské centrum pro digitální inovace na ČVUT

   EDIH neboli Evropské centrum pro digitální inovace vznikne i na ČVUT. Pokud uspěje se svojí žádostí i u Evropské komise, bude hrát klíčovou roli při implementaci programu Digital Europe, novém programu Evropské komise pro podporu digitalizace Evropy pro období 2021 - 2027. Takové centrum bude v budoucnu umožňovat malým a středním podnikům a veřejné správě přístup k technologickým znalostem a řešením při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

   • Evropské fondy
  • Modernizační fond

   Zabýváte se tématy jako jsou obnovitelné zdroje energie, optimalizace spotřeby energie, distribuce tepla, modernizace dopravy či snižování emisí? Pokud ano, je možné, že programy Modernizačního fondu budou vhodné právě pro vás. Fond o velikosti zhruba 150 miliard Kč spravuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Další předregistrační výzvy budou vypsány v druhé polovině letošního roku. V programovém dokumentu se dozvíte další podrobnosti, např. přehled jednotlivých programů (str. 32) a podporovaných aktivit.

   • Národní fondy
Vlastník stránky: Veronika Kramaříková, prorektor pro rozvoj a strategie