Rektor Petr Konvalinka

Vážení přátelé Českého vysokého učení technického v Praze,

už v počátcích historie naší školy stály u její kolébky významné osobnosti rakouské monarchie, její první profesoři Christian Josef Willenberg, Ferdinand Schor, František Antonín Herget, František Josef Gerstner. Později na něm studovali a působili vynikající čeští technici, z nichž namátkou jmenujme Josefa Zítka, Josefa Hlávku, Františka Křižíka, Františka Běhounka.

V současné době představuje pražské ČVUT špičkové technické vysokoškolské pracoviště, které zprostředkovává více než dvaceti tisícům studentů cestu k nejmodernějším teoretickým i praktickým poznatkům ze stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, jaderného inženýrství, dopravy a informatiky, školí je v umělecké tvorbě v oblasti architektury, přináší jim poznání z biologických, medicínských, ekonomických a pedagogických věd.

Kvalitní výuka na ČVUT se opírá o hluboké znalosti učitelů, jejichž zdrojem je jejich vlastní vědecká, badatelská a umělecká činnost, která nikdy není samoúčelná, ale vychází z potřeb doby, ačkoliv jde o problémy teoretické. A tak v mnoha firmách a institucích působí nejen absolventi školy, ale využívá se v nich výsledků, přístrojů a metod vzniklých na ČVUT. Symbol školy – lev – se stal známkou vynikajících vědomostí, tradiční kvality technických poznatků. Mnoho českých i zahraničních firem se uchází o to, aby jim byl opatřen posudek na jejich produkty.

Oslavy tři sta deseti let od vydání císařského reskriptu, kterým Josef I. jednoznačně podpořil 18. ledna 1707 vznik inženýrské výuky, si nyní připomínáme slavnostním zasedáním Vědecké rady ČVUT za účasti významných hostů, na němž bude předán čestný doktorát Miroslavu Šikovi, jedné z nejrespektovanějších postav současné mezinárodní architektonické scény.

Oslavy nemají být jen formální záležitostí, chceme, aby byly pro všechny přínosem, připomněly veřejnosti historii ČVUT s vynikajícími výsledky našich odborníků i absolventů a seznámily s naší současností i s plány dalšího rozvoje. Připravili jsme proto koncerty, reprezentační ples, akademické sportovní hry. Během videomappingu na novou budovu ČVUT – CIIRC si budete moci také prohlédnout budovu i její odborné zázemí uvnitř. V rámci expozice Technika pro zdraví vám rádi ukážeme, jak inženýrská věda, výzkum a umělecká tvorba přispívají ke kvalitě vašeho života.

Webová prezentace oslav má napomoci tomu, abyste žádnou akci, která vás bude zajímat, nepromeškali.

Přeji vám i ČVUT hodně zdraví.

prof. Petr Konvalinka
rektor ČVUT

PŘÁNÍ ABSOLVENTŮ
„Rád bych zde citoval Nikolu Teslu: Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechny vědomosti, sílu a inspiraci. A já přeji ČVUT, ať je ještě nejméně 310 let takovým jádrem.“
Ing. Petr Štěpán, MBAabsolvent Fakulty stavební ČVUT
majitel společnosti DesignStav
„ČVUT bych chtěl k výročí popřát 310 důvodů ke spokojenosti na dalších 310 let. Ať se nadále daří vytvářet v rámci university prostředí, kde se studenti i kantoři cítí dobře a absolventi cítí právem hrdost na to, že jsou absolventy právě ČVUT.“
Ing. Jiří Novákabsolvent Fakulty dopravní ČVUT
Senior Business Development manager
CGI IT Czech republic s.r.o.
„Gratuluji ČVUT k vysoké úrovni absolventů a zároveň mu přeji do dalších let hodně odvahy k většímu propojení s praxí i uvnitř sama sebe mezi jednotlivými obory.“
Ing. Jan Řehákabsolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT
HW group: Monitoring systems, LAN & GSM sensors manufacturer

Program

Přehled slavnostních, kulturních a odborných akcí.

od 8.30 hod., Betlémská kaple
Tisková konference k zahájení oslav 310

Tisková konference k zahájení oslav 310 proběhne 17. ledna od 8.30 hodin ve Svatováclavském sále Betlémské kaple. Během ní představíme zástupcům médií harmonogram akcí, okomentujeme dokument z roku 1925 Položení základního kamene novostaveb Českého vysokého učení technického v Praze – Dejvicích z produkce firmy bratři Deglové, který byl objeven v Národním filmovém archivu a pro ČVUT zdigitalizován. Dále představíme medaili 310 let ČVUT, jejímž autorem je Michal Vitanovský. Hosté akce se také mohou těšit na slavnostní dort, který bude znázorňovat historické mezníky ČVUT v Praze.

Pozvánku najdete zde.

Slavnostní zasedání Vědecké rady s předáním čestného doktorátu naváže v Betlémské kapli na tiskovou konferenci. Zahájeno bude od 10.00 hodin a rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka předá čestný titul Doktor Honoris Causa architektu Miroslavu Šikovi.

Miroslav Šik patří mezi nejrespektovanější postavy současné mezinárodní architektonické scény. Studoval na ETH v Zürichu, byl žákem italského architekta a teoretika prof. Alda Rossiho, jednoho z nejvýznamnějších architektů druhé poloviny 20. století. Na ETH Zürich zůstal i po absolutoriu, zabýval se zkoumáním švýcarské architektury v době 2. světové války a asistoval u významného švýcarského architekta prof. Fabio Reinharta. Na počátku osmdesátých let založil v Zürichu vlastní architektonickou kancelář. Koncem osmdesátých let zformuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu, v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů a snažící se propojit staré s novým. V letech 1990 až 1992 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT a ovlivnil jednu generaci mladých českých architektů (skupina Nová česká práce – M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus, J. Šépka, J. Matula a další). Po Praze vyučoval na EPF Lausanne a v roce 1999 získal profesuru na prestižní univerzitě ETH v Zürichu, kde jako profesor architektury a designu působí do současnosti.

Pozvánku najdete zde.

Novoroční koncert se koná 17. ledna od 19.30 hodin v Dvořákově síni Rudolfina. Akce se koná pod záštitou rektora prof. Petra Konvalinky a pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Kühnův smíšený sbor se sólisty Barborou Poláškovou, Jiřím Sulženkem, Janou Šrejmou Kačírkovou, Jaroslavem Březinou a doc. PhDr. Jaroslavem Tůmou. Celý večer se ponese v duchu skladeb Antonína Dvořáka. Vstupenky na tento koncert jsou zpoplatněny a výtěžek z jejich prodeje bude určen k podpoře sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple.

Detailní program koncertu si můžete stáhnout tady a přesný plánek Dvořákovy síně s vyznačením cenových kategorií vstupenek a volných míst naleznete zde.

Oficiální WWW stránky koncertu

v otvírací době Národní technické knihovny
Výstava historického fondu Národní technické knihovny

Výstava historického fondu Národní technické knihovny představí ve dnech 13. února až 5. května v NTK kopie z knih, které se váží k historii ČVUT. Budou zde prezentovány provenienční znaky umístěné v knihách, ex libris, zápisky z přednášek a další zajímavosti, které se nacházejí v Historického fondu NTK. Veškeré originály vystavených dokumentů budou dostupné k prezenční výpůjčce v badatelně historického fondu. Více informací o výstavě najdete zde.

od 19.00 hod., Žofín
XI. reprezentační ples na Žofíně

XI. reprezentační ples na Žofíně bude zahájen 18. února od 19.00 hodin a jako téma byla zvolena černobílá. K tanci a poslechu bude hrát Plesový orchestr pražských symfoniků a Orchestr Karla Vlacha, s nímž vystoupí Bára Basiková a Dušan Kollár. Dále zazpívá, Tonya Graves, Jožka Černý, Trio ambient a Electroshock. Oblíbenou diskotéku bude uvádět DJ Oldřich Burda. Večerem bude provázet Petr Rajchert. Předtančení se ujme Bohemia balet.

Více informací k programu a prodeji vstupenek najdete na stránkách plesu.

od 19.30 hod., Betlémská kaple
Jarní koncert v Betlémské kapli

Jarní koncert v Betlémské kapli se uskuteční dne 1. března od 19.30 hodin a vystoupí na něm Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Hostem koncertu bude německá mezzosopránistka Anna Haase. Na programu koncertu budou zařazeny skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Hectora Berlioze a Ludwiga van Beethovena. O registraci na koncert budeme informovat ve druhé polovině ledna.

od 18.00 hod. v Respiriu budovy ČVUT - CIIRC
Galavečer s významnými absolventy a zástupci průmyslu

Galavečer s významnými absolventy a zástupci průmyslu proběhne dne 27. dubna v Respiriu budovy ČVUT - CIIRC. Součástí večera bude premiéra filmu „310 let lví síly“ režisérky Veroniky Kastlové s animacemi Pavla Koutského, hosty čeká exkurze vybraných pracovišť ČVUT v jeho nejmodernější budově. Slavnostním večerem bude provázet Daniel Stach. Akce je přístupná pouze pozvaným hostům.

18.30 hod., Valdštejnská zahrada
Zahradní slavnost ve Valdštejnské zahradě

Dne 13. června se studenti a zaměstnanci ČVUT mohou těšit na letní koncert Akademického orchestru ČVUT pod vedením dirigenta Jana Šrámka přímo v prostředí Valdštejnské zahrady. Akce se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha.

celý den
České akademické hry

České akademické hry pořádá ve dnech 18. až 23. června České vysoké učení technické v Praze spolu s Českou zemědělskou univerzitou a Českou asociací univerzitního sportu. Slavnostní zahájení akce je plánováno na 19. června od 19.00 hodin v Betlémské kapli. Na pražských hřištích se akademici utkají v celkem 24 sportech. Další informace k soutěži budou k dispozici na stránce www.ceskeakademickehry.cz, a také na adrese: www.caus.cz.

8.30 až 18.30 hod., Vítězné náměstí
Technika pro zdraví

Technika pro zdraví bude speciální celoškolská expozice realizovaná v rámci Festivalu vědy dne 6. září na Vítězném náměstí. Cílem bude podpořit šíření zdravotní gramotnosti mezi mladými lidmi a širokou veřejností. Atraktivním způsobem budeme prezentovat zajímavé projekty a výzkumné aktivity zaměřené na téma „Technika, člověk a zdraví“. Návštěvníci všech věkových kategorií si budou moci na vědu doslova sáhnout a vyzkoušet si na praktických ukázkách, při nejrůznějších prezentacích a workshopech, jak je věda a technika důležitá pro naši budoucnost a v tomto případě i pro naše zdraví. Součástí Festivalu vědy bude i videomapping na novou budovu ČVUT – CIIRC v ulici Jugoslávských partyzánů

www.festival-vedy.cz.

Čas bude upřesněn, ulice Jugoslávských partyzánů
Videomapping na budovu CIIRC

VIDEOMAPPING NA BUDOVU ČVUT – CIIRC
7. září 2017, od 20.00 hodin
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Nejnovější budova Českého vysokého učení technického v Praze, která byla otevřena dne 2. května 2017, se představí jako prostor pro uměleckou světelnou produkci. Ta představí dějiny ČVUT od jeho založení až do současnosti, připomene úspěchy jednotlivců i spolupracujících týmů a nastíní možnou budoucnost technických oborů, které vždy odrážely potenciál pokroku a rozvoje společnosti.

Na videomappingu se autorsky podílela skupina BLACK/DIVISION, která již audiovizuálně oživila například Dům u Zvonu a podílela se na soutěži Největší Čech. O scénář a režii se postarala Viktorie Čermáková, herečka a divadelní režisérka, která účinkovala v Divadle na provázku, Divadle Komedie nebo v Celetné. Originální hudební doprovodnou show složil Ondřej Mikula, který na české scéně elektronické hudby působí pod pseudonymem AidKid. Většina autorů absolvovala ČVUT.

Nové prostory, které ČVUT rekonstrukcí a dostavbou získalo, jsou využity jako sídlo vysokoškolského ústavu ČVUT sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Kromě něho budova slouží jako sídlo Rektorátu, několika kateder Fakulty elektrotechnické a části Výpočetního a informačního centra ČVUT. Nová dominanta Vítězného náměstí vznikla revitalizací bývalé Technické menzy a dostavbou nové budovy.

Zajímavým architektonickým prvkem je použití průsvitné membránové folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen), kotvené k samostatné ocelové konstrukci, která je použita na objektu novostavby v úrovni pátého až devátého poschodí. Meziprostor zdvojené fasády spolu s vnitřní skleněnou fasádou blokového typu slouží jako sluneční kolektor. Větrání meziprostoru zdvojené fasády je řízeno systémem měření a regulace, vzduch je rekuperován, čímž bude dosaženo energetických úspor.

Videomapping na budovu ČVUT – CIIRC začíná od 20.00 hodin a opakuje se ve 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 a 23.30 hodin. Projekce bude promítána na budovu „A“ z Vítězného náměstí.

Přednáškový cyklus Návraty na ČVUT

V průběhu března až května se můžete na akademické půdě ČVUT setkat se zajímavými hosty z řad absolventů nebo jinými významnými osobnostmi. Naším cílem je představit studentům, pedagogům, ale i široké veřejnosti inspirativní
životní příběhy.

Přednáška Evy Jiřičné byla odložena, náhradní termín řešíme s paní architektkou!

Tamar Newberger

Přednáška 10. 5. 2017 od 18.00 hodin, posluchárna T9:105 na FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6

Manželka amerického velvyslance Andrewa Schapira. Než přijela s manželem do ČR, měla v USA úspěšnou kariéru v IT v Silicon Valley v oblasti vývoje softwaru. Byla i viceprezidentkou pro tuto oblast a má tak zkušenosti nejen technické, ale umí řešit i strategické plánování, produktový marketing a produktový management. Po dobu pobytu v ČR se zabývá podporou českých žen, které zajímá kariéra v IT.

  Ing. Libor Mertl

  Přednáška 19. 4. 2017 od 17.00 hod., posluchárna 209 na FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

  Libor Mertl je jedním ze zakladatelů firmy ComAp. Společnost založená absolventy ČVUT vznikla v roce 1991, dnes patří mezi světovou špičku v oboru řídicích systémů a monitoringu pro nezávislé zdroje výroby energie, jako třeba spalovací motory, dieselové centrály, kogenerační jednotky apod.
  Absolvent kybernetiky na ČVUT získal také titul z oblasti Executive Coaching na Ashridge Business School. Libor Mertl dříve zastával pozici generálního ředitele společnosti ComAp, v roce 2016 tuto roli přenechal Peterovi Sandinovi a dále se angažuje jako člen správní rady firmy.

   Ing. Ivan Pilný

   Přednáška 27. 3. 2017 od 17.00 hod., posluchárna 209 na FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

   Ivan Pilný – absolvoval ČVUT s červeným diplomem. Je členem Inženýrské Akademie. Kdysi byl IT odborníkem, později se stal vice manažerem. Byl prvním ředitel Microsoft ČR, dále předsedou představenstva Českého Telecomu a následně podnikatel. Napsal 8 knih o podnikání, internetu, tréninku mozku až po digitální ekonomiku. Má rád změny, a tak vstoupil do politiky. Je předsedou Hospodářského výboru PSP (Poslanecká sněmovna Parlamentu). Říká o sobě, že se hlavně snaží zůstat sám sebou.

    prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE

    Přednáška odložena, náhradní termín řešíme s paní architektkou!

    Architektka českého původu, již více než 45 let žije a pracuje v Londýně, kde v roce 1984 založila vlastní ateliér – Eva Jiricna Architects Limited. V roce 1999 spolu s Petrem Vágnerem založila v Praze ateliér AI – DESIGN. Oba ateliéry poskytují komplexní služby, včetně návrhů nových veřejných i soukromých budov a veřejných prostor, mostů, rekonstrukcí, kompletních návrhů interiérů, výstav, nábytku i dalších unikátních předmětů. Ateliéry zaujímají vedoucí postavení v oblasti formálních i technologických inovací díky svým pečlivě propracovaným a podrobným návrhům využívajícím tradiční materiály – sklo, ocel a kámen. Číst dále…

     Ing. Jan Sadil

     Přednáška 18. 5. 2017 od 17.00 hodin, posluchárna C-223 na FSv ČVUT v Praze

     Jan Sadil je absolventem Fakulty stavební ČVUT. Po ukončení v r. 1994 absolvoval postgraduální studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky na VUT v Brně a dvousemestrální kurz peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE v Praze. V r. 2004 dokončil Národní certifikační program studií Corporate Governance. Profesní dráhu zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. V bankovním sektoru se pohybuje od r. 1995. Pracoval v Komerční bance, naposledy na pozici ředitele odboru úvěrů pro občany. Od r. 2001 působí v Hypoteční bance, aktuálně na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele. V r. 2014 získal titul Bankéř roku. Od března 2017 zastává pozici člena představenstva ČSOB. Jan Sadil zároveň působí v dozorčím výboru České bankovní asociace a v dozorčích radách Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Centra Paraple.

      Materiály k oslavám

      Tiskoviny

      Tiskoviny
      Tištěný průvodce s programem oslav.
      20161115_038_CVUT-VIC-Ryszawy
      Publikace prof. Václava Hlaváče a Mgr. Romana Sejkota nazvaná FOTOGRAFIE – od fotogramu k výpočetní fotografii.

      Kniha se zabývá obrazovým fenoménem, prozíravě již v roce 1839 nazvaným fotografie, z nejrůznějších hledisek a vybízí k úvahám o dalekosáhlém významu fotografie pro veškeré poznání lidstva, od elektronového mikroskopu po Hubbleův teleskop. Předkládá vývoj, historii a nástin budoucnosti analogové a digitální fotografie od jejího pořízení přes zpracování, distribuci, užití až k archivaci. Podrobně se zabývá principy a konstrukcí přístrojů, vývojem technologií v uplynulých staletích a uplatněním fotografie ve společnosti. Poskytne hlubší technické základy a pohled na souvislosti, např. v oblasti algoritmů zpracování obrazu či vlivu fotografie na rozvoj globální civilizace. Nabídne množství ukázek a příkladů k samostatnému experimentování s metodami zpracování obrazu a pokusí se nahlédnout skrze aktuální technické trendy do budoucnosti fotografie. Vydána bude na jaře 2017.

      Tiskoviny
      Prameny ČVUT, sv. I.

      Publikace doc. Josefa Jettmara Prameny ČVUT, sv. I. (soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705 – 1744). Vydána bude na podzim 2017.

      Logo oslav 310 let - barevné

      Logo k příležitosti 310. výročí ČVUT vytvořila autorka grafického manuálu ČVUT v Praze doc. MgA. Kristina Fišerová a vychází z použití obrazového motivu lva a nápisu, který je vysázen z univerzitního písma Technika a Technika Stencil.

      „Barevnost je v modré barvě vycházející z vizuálního stylu ČVUT a v červené, která logu dodává emotivní hodnotu – emoce, jimiž bývá výročí provázeno, důraz je kladen na viditelnost a výraznost. Logu pro 310. výročí ČVUT sluší v dobrém slova smyslu klasická uctivá úprava. Obrazový motiv s písmem je spojený do homogenního celku. Lev v logu asociuje sílu a neporazitelnost – a to je přesně to, co přeji ČVUT do dalších let.“

      Logo je ke stažení v různých formátech je níže (ZIP archív, 6,8 MB).

      Logo ke stažení

      Předměty

      K 310 letům ČVUT v Praze byla vydána medaile, která bude udělována rektorem ČVUT osobnostem a významným hostům, které se zapojí do oslav, dále pak za zásluhy studentům a zaměstnancům ČVUT. Autorem je český medailér a sochař Michal Vitanovský. Medaile budou předávány například na Zahradní slavnosti ČVUT pořádané v červnu 2017 v prostorách Valdštejnské zahrady.

      Stříbrná medaile k 310 letům ČVUT má z averzní strany logo univerzity, na reverzní je pak vyobrazen Christian Joseph Willenberg. Plaketa autora Michala Vitanovského měří 60 mm a vychází v nákladu 50 kusů. Ražbu provedla Jana Kazdová Triga – K. Emise zahájena v roce 2017.

      Deštník s oboustranným potiskem, který tvoří logo oslav 310. výroční založení ČVUT a podpis Ch. J. Willenberga a připomínka císařského reskriptu. Deštník má manuální otevírání a automatické zavírání, sklolaminátová žebra a rám se systémem odolným proti větru.

      Polosuché francourské červené víno značky J. P. Chenet, obsah 0,25 litru.

      Mléčná čokoláda bez palmového oleje s 31% obsahem kakaa.

      Ekologická a reprezentativní papírová dárková taška.

      Deštník s logem 310 let ČVUT bude prodejný v době od března 2017. Ostatní předměty jsou neprodejné.

      Film ČVUT v Praze „310 lví síly“

      Oslavy v médiích

      Fotogalerie

      Tisková konference k zahájení oslav 310
      Slavnostní zasedání vědecké rady s předáním čestného doktorátu
      Novoroční koncert
      Výstava historického fondu Národní technické knihovny
      20170117_010_CVUT-VIC-Ryszawy
      20170117_026_CVUT-VIC-Ryszawy
      20170117_018_CVUT-VIC-Ryszawy
      Výstava historického fondu Národní technické knihovny
      XI. Reprezentační ples ČVUT,
      18. 2. 2017
      Jarní koncert ČVUT,
      1. 3. 2017
      Přednáška Ing. Ivana Pilného,
      27. 3. 2017
      Galavečer s významnými absolventy a zástupci průmyslu, 27. 4. 2017
      20170218_064_CVUT-VIC-Ryszawy
      Jarní koncert ČVUT
      Ivan Pilný
      Galavečeře
      Přednáška paní Tamar Newberger,
      10. 5. 2017
      Zahradní slavnost
      13. 6. 2017
      Koktejl před Videomappingem
      7. 9. 2017
      Videomapping
      7. 9. 2017
      Tamar Newberger
      20170613_022_CVUT-VIC-Ryszawy
      20170907_071_CVUT-VIC-Ryszawy
      20170907_024_CVUT-VIC-Ryszawy

      Historie

      Historie technického školství v Čechách je zároveň i historií Českého vysokého učení technického v Praze a trvá již 310 let. První podnět k veřejnému provozování výuky technických disciplín u nás je spojen se jménem Christiana Josefa Willenberga, který se v roce 1705 rozhodl získat souhlas císaře s tím, aby mohl v Čechách vyučovat inženýrskému umění. To se podařilo v roce 1707 a vyučování na zřízené inženýrské profesuře začalo v lednu 1718.

      V roce 1803 schválil císař návrh na přetvoření inženýrské stavovské školy na polytechniku. Nová polytechnika, první ve střední Evropě, kterou koncipoval František Josef Gerstner, zahájila činnost v listopadu 1806.

      Významným mezníkem v historii školy byl rok 1863, kdy byl vydán statut školy, který se stal základem nové organizace výuky i řízení Polytechnického ústavu jako vysoké školy. Studium dostalo pevný řád, bylo rozděleno do 4 odborů a čeština se stala vyučovacím jazykem rovnoprávným s němčinou.

      Rozpory mezi českou a německou částí profesorského sboru vedly v roce 1869 k rozdělení ústavu na dva samostatné ústavy, český a německý. V roce 1875 byly tyto dosud zemské ústavy zestátněny a od roku 1879 mohla škola užívat ve svém názvu termín vysoká škola technická (nebo: mohla užívat název C. k. Česká vysoká škola technická v Praze).

      V srpnu 1920 byl ministerskou radou schválen nový organizační statut, který zaváděl novou organizaci školy. Její název se změnil na České vysoké učení technické, odbory byly nahrazeny vysokými školami s děkany, rektor stál v čele akademického senátu. Podle tohoto statutu a dodatků k němu z let 1920–1921 mělo ČVUT až do roku 1949 sedm vysokých škol.

      Při některých existovaly výzkumné a zkušební ústavy nebo pokusné stanice a laboratoře. Jedním z nich byl Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních při Vysoké škole inženýrského stavitelství, zřízený v roce 1921. Iniciátorem myšlenky na jeho vybudování a jeho prvním přednostou byl profesor Ing. František Klokner.

      Téměř šest let násilného uzavření českých vysokých škol za fašistické okupace, od 17. 11. 1939 do 4. 6. 1945, kdy byla opět zahájena výuka na ČVUT, mělo pro školu dalekosáhlé následky. Kromě nevyčíslitelných ztrát materiálních také četné oběti na životech učitelů a studentů školy a několikaletou izolaci od vývoje techniky a vědy ve světě.

      Rok 1948, konkrétně represe vůči studentům a učitelům připravené a bezprostředně uplatněné po 25. únoru, tzv. studijní prověrka na všech vysokých školách mající na ČVUT za následek vyloučení několika set studentů, postupné rušení největší fakulty ČVUT – Vysoké školy obchodní počínaje školním rokem 1949/50, to vše byly skutečnosti, které signalizovaly další vývoj.

      Začala jimi mimo jiné celková přestavba ČVUT, během níž, zejména v letech 1949–1960, došlo k mnoha zásadním změnám, především v organizaci fakult, ale také ke vzniku kateder a pracovišť s celoškolskou působností. V roce 1952 se Fakulta chemická a obor zemědělské inženýrství a v roce 1959 také lesní inženýrství vyčlenily z ČVUT. Legislativním základem pro změny ve všech sférách činnosti ČVUT, postavení jejich zaměstnanců, práv a povinností studentů a studentských spolků byl zákon o vysokých školách č. 58/1950 Sb.

      Od školního roku 1960/1961 mělo ČVUT čtyři fakulty: Fakultu stavební, Fakultu strojní, Fakultu elektrotechnickou a dnešní Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. V roce 1976 byla jako pátá zřízena Fakulta architektury.
      Nesporným kladem z hlediska rozvoje školy i jeho podmínkou bylo pokračování v dostavbě dejvického areálu v letech 1958–1988 a výstavba studentských kolejí v Podolí, na Strahově a v Bubenči.

      17. listopad 1989 ukončil čtyřicetiletou etapu v dějinách školy, kdy se podruhé v tomto století dostala její existence a rozvoj do závislosti na politické moci, a umožnil zahájit postupnou přeměnu ČVUT v duchu jeho demokratických tradic a požadavků kladených v současnosti na technickou inteligenci.
      V roce 1990 vznikl na ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, v roce 1993 byla zřízena Fakulta dopravní, v roce 2005 Fakulta biomedicínského inženýrství a v roce 2009 Fakulta informačních technologií.

      ČVUT v dobových obrazech

      Ve spolupráci s Archívem ČVUT jsme připravili ukázku dobových dokumentů a fotografií. Každý týden na této stránce objevíte jeden nový snímek s popisem. Seriál můžete rovněž sledovat na naší facebookové stránce. Kopie některých dokumentů bude možné shlédnout na výstavě v NTK (viz program).

      ZÁŠTITY

      Záštitu nad oslavami 310 let ČVUT poskytl předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Gillar, starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář, dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

      Logo Senát Parlamentu České republiky
      Logo Praha 6
      Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
      Záštita Senát
      Záštita
      Záštita MŠMT
      DPP logo
      Logo Praha
      Záštita DPP
      Záštita Magistrát hl. m. Prahy

      Partneři

      Logo Česká televize
      generální mediální partner
      Logo Český rozhlas
      hlavní mediální partner
      Logo MENSA
      Logo ELTODO
      Logo Panasonic Business
      Logo Národní filmový archiv

      Kontakt