• AKTUALITY
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
1
VII
2015

Vědecký jarmark

Zveřejněno: 01. 07. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Třetí ročník Vědeckého jarmarku se uskuteční 9. září od 8.30 do 17.30 hodin na Vítězném náměstí v Praze 6. Oblíbenou akci spolupořádají ČVUT v Praze a VŠCHT Praha společně s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností Věda nás baví. Vědecký jarmark se těší stále většímu zájmu veřejnosti, v loňském roce si exponáty přišlo prohlédnout necelých 13.000 návštěvníků.

Organizátoři si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu, zejména žákům základních a studentům středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a instituce se ve svých stáncích pokusí ukázat, že věda je všude kolem nás a jak je potřebná v každodenním životě. Návštěvníci si budou moci interaktivní exponáty a různé pokusy sami vyzkoušet. ČVUT na jarmarku představí všechny fakulty, které budou populárně naučnou formou předvádět zajímavé vědecké projekty.

Vědecký jarmark zahájí jeho patron prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Vstup na akci je zdarma.

Více informací a program naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká
 

10
VI
2015

Stále přijímáme ke studiu

Zveřejněno: 10. 06. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická a Masarykův ústav vyšších studií.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro program Aplikace přírodních věd. Zájemci o bakalářský stupeň vzdělání se mohou hlásit do 8. září, termín pro zaslání přihlášek k magisterskému studiu je 11. září.

Do 20. srpna přijímá přihlášky ke studiu vybraných oborů programu Biomedicínská a klinická technika Fakulty biomedicínského inženýrství, která sídlí v Kladně.

Dopravní fakulta umožňuje přihlásit se do 7. srpna ke studiu programů Technika a technologie v dopravě a spojích, Bezpečnostní technologie v dopravě a obor Logistika a řízení dopravních procesů, prezenční, které se vyučují v Praze. Zájemci o studium na pobočce v Děčíně se mohou hlásit do 10. srpna.

Termín pro podání přihlášek do programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Metrologie a Civil Engineering Fakulty stavební je 30. července.

Na Fakultě strojní lze studovat Teoretický základ strojního inženýrství, Strojírenství a Výroba a ekonomika ve strojírenství. Zájemci se mohou hlásit do 16. září.

Fakulta elektrotechnická nabízí možnost podat si od 1. července do 31. srpna přihlášku ke studiu bakalářských programů Elektrotechnika, energetika a management, Komunikace, multimédia a elektronika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie.

Specializace v pedagogice a Řízení rozvojových projektů jsou programy, které lze studovat na Masarykově ústavu vyšších studií. Přihlášky je nutno podat do 8. srpna.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

7
V
2015

Pořádáme první Dětskou univerzitu

Zveřejněno: 07. 05. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Možnost strávit nezapomenutelné prázdniny mají ve dnech 13. až 17. července děti ve věku od 7 do 14 let na akademické půdě ČVUT v Praze v rámci projektu Dětská univerzita. První ročník akce se koná pod záštitou rektora prof. Petra Konvalinky.

Děti se budou moci aktivně podílet na vědě a výzkumu v unikátních laboratořích fakult ČVUT. Malí studenti získají za svou týdenní práci titul Malý bakalář (Bc. jr.), nebo Malý inženýr (Ing. jr.). Předání diplomů proběhne během slavnostní promoce v Betlémské kapli, kde se konají skutečné promoce absolventů ČVUT.

Na účastníky dětské univerzity čekají jedinečná dobrodružství a nevšední zážitky při interaktivním a atraktivním poznávání technických disciplín jednotlivých fakult ČVUT.

Více informaci najdete na www.detska-univerzita.cvut.cz

Kontaktní osoba: Michaela Kostelecká

8
IV
2015

Fulbrightův program pro Fakultu elektrotechnickou

Zveřejněno: 08. 04. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Od 1. září bude na Fakultě elektrotechnické ČVUT působit ve funkci Fulbright - CTU Distinguished Chair profesor Martin Margala, který je vedoucím katedry elektrotechnického a počítačového inženýrství na University of Massachusetts v Lowellu.

Profesor Margala se ve své vědecko-výzkumné činnosti soustředí zejména na navrhování testování číslicových a analogově-číslicových VLSI obvodů. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT se vedle monitorování a řízení výkonové spotřeby velmi rychlých elektronických součástek vysoké integrace také zaměří na výuku a pomoc při řízení kvality předmětů vyučovaných v angličtině. Součástí jeho práce  bude také vedení kurzu akademického psaní a seminářů na odborná témata. V neposlední řadě pomůže fakultě nastavit novou strategii pro zahraniční styky

Fulbrightův stipendijní program byl založen v roce 1946. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc studentů, vědců a pedagogů. V rámci základního programu pro vědecké pracovníky a vysokoškolské učitele je každý rok z USA vysláno 800 akademiků do 130 zemí. Nejprestižnějším oceněním je právě Distinguished Chair, kterých se každoročně uděluje jen 40, z toho 4 do České republiky. Partnery programu jsou Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a ČVUT v Praze. Program je financován vládami České republiky, USA a hostitelskou institucí.

Kontaktní osoba: Libuše Petržílková

09.43

O spolupráci profesora Michala Pěchoučka a doktora Martina Reháka z Fakulty elektrotechnické se společností CISCO informují Hospodářské noviny.

22.12

Student Fakulty elektrotechnické Jan Filip obsadil se svojí bakalářskou prací Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu 2. místo v soutěži ABB University Award.  

07.30

Do 21. srpna se mohou studenti středních škol hlásit do 5. ročníku Junior Tech University, která umožní vybraným účastníkům tříměsíční odbornou stáž na fakultách ČVUT.

17.43

V rámci Přednáškového cyklu prof. Svobody vystoupí 15. července na Fakultě informačních technologií Prof. Sartaj Sahni z University of Florida s přednáškou na téma Green Computing.

19.19

Dne 21. června prezentoval ve Studiu ČT 24 doc. Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní koncept Smart Cities a nadcházející konferenci Smart Cities Symposium Prague 2015. Stopáž 148:17.

08.33

Letní školu Arduina pro studenty středních škol pořádá ve dnech 7. až 10. července Fakulta strojní.

10.44

Ve dnech 5. až 8. července uskuteční 21. ročník mezinárodního evropského kongresu European Society of Biomechanics. Akce se koná pod záštitou ČVUT a Univerzity Karlovy.

13.32

Od 23. dubna do 30. srpna probíhá v letohrádku Hvězda výstava Zpráva o knize. Spoluautorem expozice je Institut intermédií ČVUT.

20.29

Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební pořádá ve dnech 10. a 11. září v hotelu DAP v Praze 8. ročník konference o betonech s rozptýlenou výztuží FIBRE CONCRETE 2015.

00.55

Do 2. října mohou studenti přihlásit své diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, konzultované v období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015, do soutěže ČEEP Student - Studentská cena Enviros 2014.

13.33

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně vyhlásila uměleckou soutěž pro studenty vysokých škol Propojený svět. Přihlášky je možné zasílat do 30. září.

03. 07. 2015
Fakulta strojní uspořádala 25. června v prostorách Národního technického muzea vzdělávací akci na podporu a osvětu technického vzdělávání nazvanou Zajímá tě, co je uvnitř?. Studentské týmy v rámci programu soutěžily o poukaz na exkluzivní prohlídku Fakulty strojní.

Fakulta strojní oslovila mladé talenty

Fakulta strojní uspořádala 25. června v prostorách Národního technického muzea vzdělávací akci na podporu a osvětu technického vzdělávání nazvanou Zajímá tě, co je uvnitř?. Studentské týmy v rámci programu soutěžily o poukaz na exkluzivní prohlídku Fakulty strojní.
02. 07. 2015
Fakulta dopravní ČVUT organizovala ve dnech 24. až 25. června mezinárodní vědecké setkání Smart Cities Symposium Prague 2015. Odborníci z celého světa v jeho rámci diskutovali nejen o nových trendech v oblasti Smart Cities, ale především o nutnosti celosvětové koncepce pro udržitelný rozvoj dopravy. Záštitu nad symposiem převzalo hlavní město Praha prostřednictvím náměstka primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy a evropských fondů Petra Dolínka a europoslanec Miroslav Poche.

Světové Smart Cities Symposium Prague 2015 se uskutečnilo na Fakultě dopravní

Fakulta dopravní ČVUT organizovala ve dnech 24. až 25. června mezinárodní vědecké setkání Smart Cities Symposium Prague 2015. Odborníci z celého světa v jeho rámci diskutovali nejen o nových trendech v oblasti Smart Cities, ale především o nutnosti celosvětové koncepce pro udržitelný rozvoj dopravy. Záštitu nad symposiem převzalo hlavní město Praha prostřednictvím náměstka primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy a evropských fondů Petra Dolínka a europoslanec Miroslav Poche.
01. 07. 2015
Mezinárodní soutěž Cisco Networking Academy NetRiders je zaměřená na znalosti počítačových sítí. V silné konkurenci více než stovky studentů programu Cisco Networking Academy z 28 zemí Evropy, Ruské federace a Společenství nezávislých států, zvítězil v kategorii CCNA Marek Suchánek z Fakulty informačních technologií ČVUT.

Vítězem soutěže Cisco Networking Academy NetRiders je Marek Suchánek

Mezinárodní soutěž Cisco Networking Academy NetRiders je zaměřená na znalosti počítačových sítí. V silné konkurenci více než stovky studentů programu Cisco Networking Academy z 28 zemí Evropy, Ruské federace a Společenství nezávislých států, zvítězil v kategorii CCNA Marek Suchánek z Fakulty informačních technologií ČVUT.
29. 06. 2015
Na zámku v Lužanech u Přeštic byly dne 22. června předány Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. V oblasti společenských věd získal ocenění Akademický atlas českých dějin, jehož spoluautorem je doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT. Slavnostního předání ceny se zúčastnil také rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

Cena Josefa Hlávky pro Akademický atlas českých dějin

Na zámku v Lužanech u Přeštic byly dne 22. června předány Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. V oblasti společenských věd získal ocenění Akademický atlas českých dějin, jehož spoluautorem je doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT. Slavnostního předání ceny se zúčastnil také rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

© 2012-2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA