• AKTUALITY
  • STALO SE
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
1
IX
2014

Den vědy na ČVUT

Zveřejněno: 01. 09. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Osmý ročník Dne vědy na pražských vysokých školách se uskuteční 10. září od 10.00 do 16.00 hodin v Nové budově ČVUT.

Den vědy neboli Scientia Pragensis tradičně spolupořádá s ČVUT v Praze ještě Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova.

Letošní ročník se koná v prostorách Nové budovy ČVUT. Na stánku ČVUT si návštěvníci budou moci prohlédnout unikátní interaktivní exponáty - model stroje TriJoint s paralelní kinematikou, nekývající jeřáb, přístroje měřící mikroradiografii a mikrotomografii v reálném čase, nebo přenosnou kameru záření s vizualizací. Součástí programu budou také technické experimenty Fakulty stavební, Fakulty informačních technologií, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Ústavu technické a experimentální fyziky.

Na programu budou také populárně naučné přednášky. Za ČVUT vystoupí profesor Vladimír Mařík a Ing. Libor Přeučil s tématem kybernetika a Ing. Dalibor Hlaváček, který bude vyprávět o využití solární energie pro moderní bydlení.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Králová
 

14
VIII
2014

PODZIMNÍ KONCERT ČVUT

Zveřejněno: 14. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Podzimní koncert ČVUT se uskuteční 1. října 2014 od 19.30 hodin v Betlémské kapli. Na koncertě zazní skladby W. A. Mozarta v podání Markéty Mátlové, jejích hostů a Plzeňské filharmonie.

Na programu koncertu najdete tři písně pro soprán s doprovodem klavíru, čtyři koncertní árie, klavírní koncert A dur, KV 488, 3. věta Allegro, a skladby z oper Don Giovanni a Kouzelná flétna.

Pod vedením dirigenta Tomáše Braunera vystoupí Josef Škarka – baryton, Stanislav Gallin – klavír a sopranistka Markéta Mátlová.

V případě zájmu o vstupenky je nutné se registrovat. Registrace bude ukončena 12. září.

Kontaktní osoba: Tereza Kadidlová

7
VII
2014

Studium učitelství na ČVUT

Zveřejněno: 07. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Masarykův ústav vyšších studií přijímá přihlášky ke studiu Učitelství odborných předmětů, které je určeno studujícím a absolventům technicky zaměřeného vysokoškolského studia. Přihlášky je možné podávat do 7. září 2014.

Cílem studia je poskytnout studentům teoretické poznatky v pedagogice, psychologii, didaktice odborných předmětů a v dalších disciplínách, souvisejících s výukou odborných předmětů. Absolventi tohoto studia získají kompetence, které naplňují předepsané zákonné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb. Studijní obor Učitelství odborných předmětů je akreditovaný MŠMT ČR a dále má mezinárodní akreditaci IGIP, umožňující zaměstnání v zemích EU.

Kontaktní osoba: Magda Burgerová

2
IX
2014

Umělá inteligence z ČVUT umí hrát Angry Birds

Zveřejněno: 02. 09. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Studenti prvního ročníku Fakulty informačních technologií ČVUT Karel Rymeš a Radim Špetlík zvítězili v mezinárodní soutěži vyhlášené v rámci konference o umělé inteligenci ECAI 2014. Pod vedením mentora Tomáše Borovičky naprogramovali aplikaci, která umí svépomocí hrát populární hru Angry Birds.

Inteligentní program, který autoři sestavili za bezmála osm týdnů v rámci letní školy eClub Summer Camp, obstál v konkurenci dvanácti týmů z celého světa složených převážně z magisterských a postgraduálních studentů.

Podrobnosti o zvolené strategii herní aplikace naleznete na stránkách DataLabu Fakulty informačních technologií ČVUT.

28
VIII
2014

Cohousing pro seniory

Zveřejněno: 28. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Inovativní způsob bydlení pro seniory řeší Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Senioři žijí každý ve své samostatné, plně zařízené domácnosti v rámci společně obývaného domu a zároveň sdílí některé jeho části, čímž mají větší prostor ke společnému setkávání a interakci.

Senior cohousing je koncept aktivního stárnutí v komunitě, který je založen na vlastní iniciativě seniorů, včasné přípravě na stárnutí a stáří a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném sociálním prostředí, mají dostatek kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby; to vše v promyšleně navrženém prostředí běžné výstavby. 

Další informace o tomto konceptu bydlení odvysílala 25. srpna Česká televize v pořadu Události.

 

15
VIII
2014

Technologie pomáhájí dětem

Zveřejněno: 15. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Studenti informačních technologií z ČVUT se zapojili do programu Summer of Code Outstanding Programming Experience - SCOPE, který pořádá studentská organizace IAESTE. Výsledkem intenzivní prázdninové spolupráce studentů s mentory je několik zajímavých projektů.

Aplikace Pajama Kids, v češtině Pyžamáci, se soustředí na děti s handicapem a také ty dlouhodobě hospitalizované v nemocnicích, které se nemohou účastnit běžně dostupných kroužků. Děti se tak mohou spojit s lektory, navázat nová přátelství s ostatními malými pacienty a vzdělávat se. V pilotní podobě chce tým nabídnout kroužky tvůrčího psaní, skautingu a filmový kroužek. V dalších fázi chtějí Pyžamáci vytvořit pracovní místa pro lektory z řad znevýhodněných osob. Pyžamáci postoupili mezi 20 nejlepších projektů v rámci technologické soutěže EU FI-WARE CHALLENGES.

Dalším projektem je webová aplikace Democracy 2.1, která zjednodušuje proces hlasování a rozhodnutí skupiny, průzkum nebo jednoduché rozhodnutí. Jedná se o inovativní hlasovací systém poskytovaný zdarma.
K zajímavým aplikacím patří i NC info - interní systém na správu projektů a rozpočtu Národního centra IAESTE Czech Republic.

SCOPE je součástí projektu IDE Prague, International Development Experience, pod který patří i eClub Summer Camp vedený Janem Šedivým z ČVUT.

12
VIII
2014

Profesor Kingsbury v Praze

Zveřejněno: 12. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Profesor Nick Kingsbury, doctor honoris causa ČVUT a vedoucí výzkumné skupiny Číslicového zpracování signálů Inženýrské fakulty University of Cambridge, navštívil ve dnech 1. až 8. srpna Prahu. V rámci své cesty se setkal s profesorem Petrem Konvalinkou, rektorem ČVUT, a následně s profesorem Vladimírem Maříkem, ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, a vyjádřil podporu odborné spolupráci v oblasti inženýrské informatiky a společných mezioborových projektů.

Součástí návštěvy byla společná odborná přednáška zaměřená na moderní metody zpracování obrazů, určená pro studenty, doktorandy a akademické pracovníky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a ČVUT. Ze strany studentů byla velice oceňována i následná odborná diskuse k vlastním výzkumným projektům, navazující na prezentace odborných témat.

Profesor Kingsbury v Praze

8
VIII
2014

Začínáme spolupracovat s MPSV

Zveřejněno: 08. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a podepsali 8. srpna 2014 memorandum o spolupráci v oblasti budování nové informační strategie a ICT infrastruktury MPSV.

Podpis memoranda znamená průlom v dosavadní spolupráci zástupců akademické sféry a státní správy.  Spolupráce by měla probíhat ve formě konzultační a poradenské činnosti v oblasti informační strategie, informačních systémů a vytěžování dat. Dále také prostřednictvím analytické činnosti týkající se oblasti práce a sociálních věcí a podpory činnosti v rámci celoživotního vzdělávání a rekvalifikací.

Budoucí spolupráce bude ze strany ČVUT realizována prostřednictvím jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů a odborných útvarů. Spolupráce ze strany MPSV bude probíhat zejména prostřednictvím sekce informačních technologií i Fondu dalšího vzdělávání.

Foto: zdroj MPSV

Podpis memoranda MPSV a ČVUT

Podpis memoranda MPSV a ČVUT

08.11

Profesor Dirk Manteuffel bude 4. září od 12.30 hod. přednášet na Fakultě elektrotechnické o navrhování antén založeném na metodě Charakteristických módů.

07.18

Příspěvky do 17. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense je možné zasílat do 31. října.

16.28

Slavnostní odhalení pomníku Nikoly Tesly, na kterém bude ČVUT zastupovat předseda akademického senátu MUDr. Vítězslav Kříha, se uskuteční 4. září od 14.00 hodin.

11.26

V rámci šestého Pražského informatického semináře bude 15. září od 16.00 hodin v prostorách MFF UK přednášet profesor Jiří Matas z Fakulty elektrotechnické ČVUT na téma Detekce a lokalizace objektů v obrázcích.

11.08

Seznamovací kurz pro nově přijaté studenty Fakulty dopravní UZEL proběhne od 11. do 14. září v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně. 

11.05

Studentský klub International Student Club na ČVUT nabízí možnost zapojit se do Buddy programu. Ten pomáhá s orientací zahraničním studentům a podporuje internacionalizaci univerzity. 

16.16

Interaktivní výstavu mapující 60 let CERN můžete navštívit v budově Akademie věd ČR od 2. do 25. září. Otevřeno je v pracovní dny od 10.00 do 18.00 hodin, vstup je zdarma.

14.41

Také díky králi Majálesu Davidu Kožušníkovi z ČVUT vznikl web, jehož cílem je navrhovat změny pro hlavní město důležité z pohledu studentů.

14.43

Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka se jako první rektor v ČR připojil k celosvětové výzvě Ice Bucket Challenge. V závěru videa nominoval doc. Jana Konvalinku, prof. Michaela Valáška a ministra školství Marcela Chládka.  

14.31

Ve vestibulu Fakulty elektrotechnické v Dejvicích je možné prohlédnout si do konce září návrhy halových laboratoří, které vznikly jako diplomové práce studentů Fakulty architektury z atelieru profesora Lábuse. 

11.07

Mezinárodní konference Investment & Business Forum se uskuteční 8. října v Ostravě. Na programu budou především témata zaměřená k podpoře investic přinášejících vyšší přidanou hodnotu.

15.01

Registrace na listopadové kurzy programu ATHENS byla otevřena. Uzávěrka bude probíhat ve dnech  22. až 23. září podle jednotlivých fakult.

11.50

Konference Nové trendy v civilním letectví 2014, která se koná pod záštitou děkana Fakulty dopravní prof. Miroslava Svítka se uskuteční ve dnech 18. - 20. května v prostorách Penzionu Herbertov ve Vyšším Brodě.

14.12

Hokejisté ČVUT získali stříbrné medaile ve 4. ročníku mezinárodního univerzitního hokejového turnaje O Pohár rektora ČVUT. Gratulujeme!

© 2012-2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA