• AKTUALITY
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
1
IX
2015

Vědecký jarmark

Zveřejněno: 01. 09. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Třetí ročník Vědeckého jarmarku se uskuteční 9. září od 8.30 do 17.30 hodin na Vítězném náměstí v Praze 6. Oblíbenou akci spolupořádají ČVUT v Praze a VŠCHT Praha společně s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností Věda nás baví. Vědecký jarmark se těší stále většímu zájmu veřejnosti, v loňském roce si exponáty přišlo prohlédnout necelých 13.000 návštěvníků.

Organizátoři si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu, zejména žákům základních a studentům středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a instituce se ve svých stáncích pokusí ukázat, že věda je všude kolem nás a jak je potřebná v každodenním životě. Návštěvníci si budou moci interaktivní exponáty a různé pokusy sami vyzkoušet. ČVUT na jarmarku představí všechny fakulty, které budou populárně naučnou formou předvádět zajímavé vědecké projekty.

Vědecký jarmark zahájí jeho patron prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Vstup na akci je zdarma.

Více informací a program naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká
 

31
VIII
2015

Pražské vysoké školy představí svou vědu

Zveřejněno: 31. 08. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Devátý ročník Dne vědy na pražských vysokých školách se uskuteční 9. září od 10.00 do 16.00 hodin v Nové budově ČVUT v Praze Dejvicích.

Akci tradičně spolupořádá s ČVUT v Praze ještě Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova v Praze.

Již podruhé se prezentace vědy koná v prostorách Nové budovy ČVUT. Na programu budou populárně naučné přednášky, prezentace interaktivních vědeckých exponátů a experimenty. Za ČVUT vystoupí v rámci přednáškové části akce Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D., s tématem teranostika a MArch. Marie Davidová s přednáškou Dřevo jako primární médium k architektonické performanci.

Kontaktní osoba: Karel Žebrakovský

25
VIII
2015

Podzimní koncert

Zveřejněno: 25. 08. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Koncert pořádaný k příležitosti zahájení akademického roku se koná pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky 1. října od 19.30 hodin v Betlémské kapli.

Na programu koncertu zazní skladby Carla Stamitze, Leoše Janáčka a Josefa Suka. Pod vedením dirigenta Jana Talicha bude účinkovat Komorní orchestr Jana Talicha.

Svoji účast potvrďte do 11. září 2015 vyplněním formuláře na stránkách www.koncerty.cvut.cz

Vzhledem k velkému zájmu o koncerty a omezené kapacitě kaple bude výdej vstupenek omezen počtem 2 vstupenek na 1 osobu. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní osoba: Tereza Kadidlová

14
VIII
2015

ČVUT partnerem výstavy o přehradách

Zveřejněno: 14. 08. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Od 5. srpna do 15. listopadu mohou návštěvníci Národního technického muzea v Praze shlédnout expozici Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi. Spoluautorem a kurátorem výstavy je Ing. Martin Horský, Ph.D., z katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.

Výstava představuje historii výstavby přehrad a nádrží s protipovodňovým účinkem a dokumentuje vodní díla od 14. století až téměř do současnosti na území dnešní České republiky. Zmapováno je tu přibližně 40 přehrad v České republice s protipovodňovým účinkem, které dnes již představují odkaz kulturního dědictví. A dále jsou také na výstavě prezentovány související výsledky výzkumu projektu, v jehož rámci výstava vznikla.

Expozice Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi vznikla s podporou projektu NAKI DF11P01OVV009 Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi.

Další informace o výstavě naleznete v tiskové zprávě.

Kontaktní osoba: Martin Horský

10
VI
2015

Stále přijímáme ke studiu

Zveřejněno: 10. 06. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta strojní.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro program Aplikace přírodních věd. Zájemci o bakalářský stupeň vzdělání se mohou hlásit do 8. září, termín pro zaslání přihlášek k magisterskému studiu je 11. září.

Na Fakultě strojní lze studovat Teoretický základ strojního inženýrství, Strojírenství a Výroba a ekonomika ve strojírenství. Zájemci se mohou hlásit do 16. září.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

19.59

Společnost Lavaris společně s Fakultou stavební se představí jako partner projektu Recyklace kamenného odpadu v Palestině.

09.47

Do 25. září přijímá Univerzitní mateřská škola Lvíčata přihlášky k dodatečnému zápisu.

15.08

Unikátní roadshow KrajTECH, zaměřená na propagaci technického vzdělávání, bude zahájena 5. září v atriu Fakulty stavební.

18.24

Diskuzní setkání na téma 60 let jádra v ČR: Co bude dál? se uskuteční 18. září od 9.30 hodin v hotelu Marriott v Praze. Vstup po registraci zdarma.

13.06

International Student Club ČVUT spustil Buddy program. Jeho cílem je pomoci zahraničním studentům po příjezdu do Prahy. Nabízí ideální příležitost zlepšit si nejen angličtinu a získat přátele po celém světě.

11.23

Od 27. srpna si můžete zahrát šachy na speciálních stolcích umístěných před NTK.

11.21

Na 284. semináři Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, konaném 8. září od 14.00 hodin, vystoupí Petr Vogel z California Institute of Technology.

13.31

Konferenci Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost pořádá při příležitosti MSV Ústav řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní. Akce se koná 15. září od 13.00 hodin.

13.11

Tématem nového čísla časopisu TecniCall je strojírenství.

13.08

Televize Nova natočila reportáž o energeticky soběstačném domě AIR House, který slouží jako Informační centrum ČVUT.

10.16

Rozhovor o Letní škole IT pro dívky, probíhající od 24. do 29. srpna na ČVUT, přineslo Studio 6 České televize.

13.53

Fakulta informačních technologií zve na přednášku Wernera Kuicha Weighteda na téma Finite Automata. Akce se koná 23. září od 14.00 hodin. Vstup je zdarma.

07.30

Žádosti o stipendium Nikoly Tesly, poskytované Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, je možné podat do 11. září.

10.30

Od 14. do 29. září pořádá katedra fyziky Fakulty elektrotechnické pro studenty všech fakult nastupující do prvních ročníků Přípravné kurzy z matematiky a fyziky.

15.26

Do 30. září je možné zapojit se do Letní soutěže se studentskými zprávami ­ ČVUToviny. Podrobnosti naleznete zde, nebo na Facebookovém profilu akce.

15.44

Dne 30. září pořádá Fakulta dopravní první ročník studentské konference Young Transportation Engineers Conference - YTEC 2015, zaměřený na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků fakulty.

07.07

Registrace do listopadových kurzů programu ATHENS byla otevřena. Termín uzávěrky přihlášek je 25. září.

10.21

Seznamovací akce pro budoucí studenty 1. ročníku Fakulty dopravní UZEL se uskuteční od 17. do 20. září.

07.31

Pro rok 2016 snížilo ČVUT energetické vstupy o téměř 5 milionů korun díky nákupu elektřiny a plynu na trhu s energiemi pro konečné odběratele. 

06.43

Od zimního semestru 2015/16 otevírá Masarykův ústav vyšších studií třísemestrální program Univerzity třetího věku, zaměřený na osobní management a management volného času.

20.29

Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební pořádá ve dnech 10. a 11. září v hotelu DAP v Praze 8. ročník konference o betonech s rozptýlenou výztuží FIBRE CONCRETE 2015.

00.55

Do 2. října mohou studenti přihlásit své diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, konzultované v období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015, do soutěže ČEEP Student - Studentská cena Enviros 2014.

13.33

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně vyhlásila uměleckou soutěž pro studenty vysokých škol Propojený svět. Přihlášky je možné zasílat do 30. září.

03. 09. 2015
Slavnostní otevření základní školy ČVUT se uskutečnilo 1. září v Nové budově v Thákurově ulici v Dejvicích za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky, náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslava Fidrmuce, starosty Městské části Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře a Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která je absolventkou ČVUT.

Otevřeli jsme první univerzitní základní školu

Slavnostní otevření základní školy ČVUT se uskutečnilo 1. září v Nové budově v Thákurově ulici v Dejvicích za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky, náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslava Fidrmuce, starosty Městské části Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře a Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která je absolventkou ČVUT.
01. 09. 2015
Dne 29. srpna se v areálu Výstaviště Praha Holešovice uskutečnil první ročník Dne integrovaného záchranného systému. V jeho rámci se představily také dvě součásti ČVUT, a to Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Fakulta biomedicínského inženýrství, která vzdělává odborníky pro krizové řízení a zdravotnické záchranáře.

ČVUT se prezentovalo mezi záchranáři

Dne 29. srpna se v areálu Výstaviště Praha Holešovice uskutečnil první ročník Dne integrovaného záchranného systému. V jeho rámci se představily také dvě součásti ČVUT, a to Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Fakulta biomedicínského inženýrství, která vzdělává odborníky pro krizové řízení a zdravotnické záchranáře.
24. 08. 2015
Energeticky soběstačný experimentální dům AIR House, navržený týmem studentů ČVUT v Praze, postoupil do 2. kola 23. ročníku nejprestižnější tuzemské architektonické soutěže Stavba roku. Nynější sídlo Informačního centra ČVUT v Dejvicích se umístilo mezi třiceti nejlepšími stavbami roku 2015.

AIR House patří mezi nejlepší stavby roku

Energeticky soběstačný experimentální dům AIR House, navržený týmem studentů ČVUT v Praze, postoupil do 2. kola 23. ročníku nejprestižnější tuzemské architektonické soutěže Stavba roku. Nynější sídlo Informačního centra ČVUT v Dejvicích se umístilo mezi třiceti nejlepšími stavbami roku 2015.
20. 08. 2015
Fakulta architektury ČVUT v Praze hostila ve dnech 13. až 16. července největší každoroční setkání odborníků na územní plánování a urbanismus, kongres Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015. Tématem letošního kongresu bylo hledání odpovědnosti.

Urbanistické špičky se sešly na Fakultě architektury

Fakulta architektury ČVUT v Praze hostila ve dnech 13. až 16. července největší každoroční setkání odborníků na územní plánování a urbanismus, kongres Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015. Tématem letošního kongresu bylo hledání odpovědnosti.

© 2012-2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA