• AKTUALITY
  • STALO SE
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
28
VII
2014

Staňte se jaderným fyzikem

Zveřejněno: 28. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT si můžete podat přihlášku ke studiu do 31. července, a to do všech oborů a zaměření bakalářského studijního programu, a do 5. září do magisterských studijních programů.

Do bakalářského studia se přijímací zkoušky se nekonají. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou.

Podmínkou pro přijetí do magisterského studia v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a úspěšné absolvování přijímacích zkoušek, které se konají 9. září od 9.00 hodin v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v Trojanově ulici 13, Praha 2.

Po studiu mohou absolventi nastoupit třeba v protonovém centru v Praze nebo měřit úroveň radioaktivity v ČR. Můžete se zabývat chemickými rozbory, vylepšováním jaderného paliva, zkoumat nanotechnologie nebo být v součástí hi-tech týmů. 

Více informací a podmínky pro přijetí do bakalářského i magisterského studijního programu nejdete na webu fakulty.

Kontaktní osoba: Markéta Faltysová

28
VII
2014

Studujte biomedicínskou informatiku

Zveřejněno: 28. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ke studiu bakalářského studijního oboru Biomedicínská informatika (prezenční forma), které mimořádně vypisuje Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, je možné podat přihlášku do 21. srpna 2014.

Biomedicínská informatika je vědní obor zabývající se biomedicínskými informacemi, daty a znalostmi a jejich uchováváním, zpřístupněním a optimálním využitím pro řešení problémů a rozhodování v biologii, medicíně a zdravotnictví. Vědní obor Biomedicínská informatika zahrnuje také získávání, prezentaci, modelování, integraci a komunikaci dat a informací přes základní vědecké obory a inženýrství až po klinickou praxi a zdravotní politiku.

Přihlášku ke studiu je třeba podat v elektronické podobě. Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete na stránkách fakulty.

Kontaktní osoby: Marcela Křečková a Monika Menclová

28
VII
2014

Vědecké stáže pro středoškoláky

Zveřejněno: 28. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Možnost individuální odborné tříměsíční stáže na ČVUT nabízí studentům středních škol projekt Junior Tech University. Zájemci se mohou hlásit do 20. srpna 2014.

Na základě poptávky samotných studentů organizuje Rektorát ČVUT už čtvrtým rokem vědecky zaměřené stáže pro středoškolské studenty, kteří mají zájem seznámit se s prostředím jimi vybrané fakulty.

Od září 2014 budou mít finalisté své mentory z ČVUT, budou jim zajištěny exkurze a účast na vytipovaných přednáškách. Pod vedením odborníka budou středoškoláci pracovat na svém vlastním projektu. Ten budou prezentovat na prosincovém společném setkání studentů a mentorů.

Pro účast v projektu je třeba se registrovat.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

25
VII
2014

Fakulta elektrotechnická přijímá bakaláře

Zveřejněno: 25. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Do 31. srpna je možné podat přihlášku ke studiu bakalářských programů Elektrotechnika, energetika a management; Komunikace, multimédia a elektronika a Softwarové technologie a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

V programu Elektrotechnika, energetika a management získají studenti znalosti z oblasti elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, oblasti elektroenergetiky a managementu v elektrotechnické výrobě a energetice.

Studijní program Komunikace, multimédia a elektronika přinese absolventům uplatnění i potřebnou univerzalitu na pracovním trhu, poskytne široký teoretický i aplikační základ a specializaci v jednom ze čtyř oborů, zahrnujících problematiku komunikací, multimédií  a elektroniky.

Program Softwarové technologie a management připravuje odborníky v oblasti informačních technologií. Kromě obecného základu z matematiky a informatiky si studenti po zimním semestru prvního ročníku volí jeden z oborů: Web a multimédia, Softwarové inženýrství, nebo Manažerská informatika.

Podrobné informace o mimořádném termínu naleznete na stránkách fakulty.

Kontaktní osoba: Helena Šislerová

24
VII
2014

Korespondenční seminář pro informatiky

Zveřejněno: 24. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Fakulta informačních technologií ČVUT připravila pro nadané studenty středních škol seminář nazvaný Fiťácký informatický korespondenční seminář neboli FIKS. Nabídne algoritmické úlohy různé obtížnosti, na nichž je možné se něco naučit nebo se zdokonalit.

První ročník semináře FIKS se uskutečnil na podzim roku 2013 a vzhledem k jeho úspěchu zorganizovala fakulta navazující ročník. Studenti se kromě řešení algoritmických úloh mohou seznámit s prostředím fakulty.

Vlastní soutěži bude předcházet letní předkolo, ve kterém mohou zájemci soutěžit se svými programy v TRONu.

Více informací a registraci do FIKSu najdete na webu fiks.fit.cvut.cz

Kontaktní osoba: Veronika Dvořáková

28
VII
2014

Pocta Františku Kupkovi

Zveřejněno: 28. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Památník Františka Kupky ve Francii vytvoří český sochař a profesor Marian Karel, vedoucí Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT.

Profesor a akademický sochař Marian Karel vytvořil model nového památníku Františka Kupky, se kterým vyhrál soutěž vyhlášenou městem Opočnem, mistrovým rodištěm, ve spolupráci s městem Puteaux. V tomto francouzském městě strávil malíř, jehož obrazy jsou plně doceňovány až v současnosti, většinu života, a také zde zemřel. Při tvorbě památníku se profesor Marian Karel inspiroval abstraktním dílem, jež František Kupka vytvořil mezi lety 1928 - 1932.

Model památníku vyjadřuje přenesení Kupkových abstrakcí z 2D do 3D rozměrů. Základním materiálem je černá žula (sienit) a ploché tabulové sklo. Sklo Supersilver z jednoho úhlu světlo propouští a z jiného odráží. Konečná podoba památníku, bude dle soutěžních podmínek doplněna o bronzovou bustu od sochaře Jana Vlacha, přestože autor toto rozhodnutí nepovažuje za zcela šťastné.

28
VII
2014

ČVUT mezi 1000 nejlepších

Zveřejněno: 28. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Podle žebříčku Center for World University Rankings je ČVUT v Praze jediná česká technická vysoká škola mezi 1000 nejlepších univerzit světa.

V konkurenci světových škol obsadilo ČVUT 771. pozici a je tudíž třetí nejlepší vysokou školou v Česku a jedinou tuzemskou technickou univerzitou, která se do elitní tisícovky probojovala.

V metodice hodnocení jsou zahrnuty ukazatele kvality vzdělávání, uplatnění absolventů, počet akademiků na jednotlivých fakultách a dále počet publikací, citací a patentů. Center for World University Rankings sídlí v Jeddah (Saúdská Arábie).

24
VII
2014

Konference ICTM 2014

Zveřejněno: 24. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT a společnost O2 Czech Republic a.s. uspořádaly dne 10. června již 9. ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií, ICTM 2014. Záštitu nad konferencí převzala česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum, itSMF Czech Republic.

Konference byla zaměřena na problematiku řízení informačních a komunikačních technologií. V letošním roce získalo setkání zcela nový aktivní formát, který kladl důraz především na možnost diskuze. Konference byla rozdělena do čtyř tematických částí, věnovaných vždy určitému okruhu otázek nebo námětů, z nichž většinu položili či navrhli účastníci předchozích ročníků konference. Zahrnuta byla ale i témata zcela nová a dnes aktuální. Každou sekci moderoval odborník, specialista na zvolené téma. K jednotlivým otázkám každého tématu byly připraveny tři až čtyři krátké přednášky, které je přiblížily, osvětlily a zasadily do kontextu. Diskuse k tématům, které následovaly po každé přednášce, byly zaznamenány a písemně zpracovány.

Generálním partnerem konference byla společnost O2 Czech Republic, zlatým partnerem konference byla společnost Citrix Systems Czech Republic.

Další informace jsou na stránkách konference

16
VII
2014

Úspěch projektu Gaziantep

Zveřejněno: 16. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Studenti Fakulty architektury ČVUT Zuzana Zelingerová a Marek Novák, kteří se zúčastnili 10. ročníku mezinárodního kola studentské soutěže společnosti Isover, se dočkali velkého úspěchu. Se svým návrhem základní školy pro turecké město Gaziantep získali prvenství v národním kole a ve finále v rumunské Bukurešti pak obsadili druhou příčku.

Projektem bylo vytvořeno inspirativní prostředí pro děti, kdy škola umožňuje nejen výuku uvnitř budovy, ale zároveň venku. Na polovině školního areálu byla navržena hustá výsadba stromů. Školním areálem prochází lineárně koncipovaná vodní plocha, která je nejen estetickým a hravým prvkem, ale zároveň chladí a zvlhčuje vzduch a zachycuje prach. Zohledněn byl také ekologický ráz stavby - hlavním stavebním materiálem projektu je dřevo. Díky venkovním tabulím je možné organizovat v areálu školy i výuku pod širým nebem.
              
Projekt byl navrhnut v ateliéru doc. Ing. arch. Petra Suskeho, CSc. Interiér byl konzultován v ateliéru doc. Akad. arch. Vladimíra Soukenky.

Více o soutěži.

Projekt Gaziantep

Projekt Gaziantep

 

10
VII
2014

AIR House z ČVUT boduje

Zveřejněno: 10. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Do finále 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR byl v kategorii Mládež nominován projekt energeticky soběstačného domu AIR House, který vytvořili studenti ČVUT.

Soutěž patří mezi nejuznávanější ocenění v oblasti životního prostředí v České republice. Vyznamenává energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Projekt studentů ČVUT AIR House se do letošního finále probojoval v kategorii Mládež.

Vítěz národního kola pak postoupí do kola mezinárodního. Posledním vítězem celosvětové Energy Globe World Award 2013 se stal projekt se silným sociálním podtextem „Solar Women". Členky nikaragujské neziskové organizace FUPROSOMUNIC (Fundación Proyecto Solar de Mujeres Nicaragüenses) učí ženy střední Ameriky vyrábět a používat solární trouby a sušičky na solární pohon. Usušené ovoce mohou ženy prodávat a zajistit si tak v druhé nejchudší zemi na západní polokouli zdroj příjmů a částečnou samostatnost.

Nominované projekty jednotlivých kategorií budou představeny v rámci slavnostního vyhlášení ve Vinohradském divadle v pondělí 6. října. O celkovém vítězi pak rozhodnou diváci přímo v sále. Záznam večera odvysílá 18. října ČT1.

AIR House na E.ON Energy Globe Award ČR 2014

AIR House na E.ON Energy Globe Award ČR 2014

AIR House na E.ON Energy Globe Award ČR 2014

13.51

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vyhlásila výběrové řízení na pozici stážisty v Kanceláři OBSE v Praze. Uzvávěrka přihlášek je 31. srpna a zájemci se musí nejprve registrovat.

00.14

Uzávěrka nominací do 13. ročníku soutěže Česká hlava 2014 je 31. července. 

15.36

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní vyhlašuje 20. ročník soutěže o nejlepší diplomové práce magisterských studijních programů fakulty, obhájené v období leden až září 2014. Uzavírka pro podání přihlášek je 5. září.

15.17

Daniel Novák z Fakulty elektrotechnické vystoupil včera v pořadu Host studia Leonardo Českého rozhlasu.

14.59

Aktivity rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky můžete sledovat na jeho novém veřejném Facebookovém profilu.

14.54

Příspěvek autorů Miloslava Čapka, Lukáše Jelínka, Pavla Hazdry a Jana Eichlera z Fakulty elektrotechnické byl za svůj mimořádný přínos oceněn na mezinárodním workshopu COST VISTA v Bukurešti.

06.36

Jeden z největších světových výrobců helikoptér, společnost Bell, přesouvá centrálu do Česka a plánuje vypsat stipendia pro studenty ČVUT.  

16.36

Organizace GPFS-CZ za podpory Česko-německého fondu budoucnosti nabízí semestrální stipendia na německých univerzitách. Žádosti je možné podat do 31. listopadu.

14.36

Pro projekt AIR House studentů ČVUT můžete hlasovat v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR prostřednictvím internetu, nebo zaslat premium SMS ve stavu EGA 10 na číslo 900 11 03.

10.19

Do 12. října můžete soutěžit o zpáteční letenku do Paříže a další ceny v letní fotosoutěži Ukaž se v barvách ČVUT. 

11.10

Mimořádný termín pro podání přihlášek do bakalářského studia na Fakultě elektrotechnické je do 31. srpna.

07.22

Konference Voda a krajina 2014 se uskuteční 17. září v budově Fakulty stavební.

14.46

Do 31. července je možné podat si přihlášku na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, a to do všech oborů a zaměření bakalářského studijního programu. Přijímací zkoušky se nekonají.

11.50

Konference Nové trendy v civilním letectví 2014, která se koná pod záštitou děkana Fakulty dopravní prof. Miroslava Svítka se uskuteční ve dnech 18. - 20. května v prostorách Penzionu Herbertov ve Vyšším Brodě.

14.12

Hokejisté ČVUT získali stříbrné medaile ve 4. ročníku mezinárodního univerzitního hokejového turnaje O Pohár rektora ČVUT. Gratulujeme!

08.30

21. ročník konference European Conference on Artificial Intelligence se uskuteční od 18. do 22. srpna v hotelu Clarion v Praze. Registrace již zahájena.

© 2012-2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA